Hopp til hovedinnhold

Hva gjør en sosiolog?

Sosiologer studerer forholdet mellom mennesker. Sosiologi bachelor passer for deg som er interessert i hvordan samfunnet er organisert og hvordan det forandrer seg. Søk en bachelor i sosiologi på UiS for å utgjøre en forskjell du også!

Publisert: Endret:

Sosiologistudent Trine Lise har hatt praksis i Folkehallene

Sosiologi bachelor passer for deg som er interessert i hvordan samfunnet er organisert og hvordan det forandrer seg. Du lærer å beskrive endringsprosesser i samfunnet og får verktøy til å delta i samfunnsdebatten.

Bachelorgraden i sosiologi kvalifiserer til et bredt spekter av jobber. Sosiologer har stillinger både innenfor kommuner, fylkeskommuner, departementer og direktorater, skoleverket og andre offentlige etater, som for eksempel NAV-systemet, og innen private bedrifter, media og andre kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner og internasjonale organisasjoner. Du kan arbeide med planlegging og iverksetting av prosjektarbeid, veiledning, informasjonsarbeid, saksbehandling, personaladministrasjon, organisasjonsutvikling, undervisning og mye mer.

Praksis i Folkehallene

Sosiologistudent Trine Lise hadde praksis i Folkehallene i Stavanger. Her jobbet hun med lavterskel tilbud til alle, uansett sosial bakgrunn.

Trine Lise Sveindal. sosiologi-student

Navn, alder, hjemsted?

Trine Lise Sveindal, 30 år, fra Halden.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi ved UiS?

Med en bachelor i sosiologi kan du arbeide på mange forskjellige arenaer – både i offentlige og private selskap. Å ha et slikt bredt spekter er veldig motiverende, du kan arbeide i alt fra kommunale foretak til private skoler. Slike jobbmuligheter gjør det også mulig å arbeide med innovasjon, politikk, som rådgiver eller konsulent, med de sårbare i samfunnet og de som trenger hjelp.

Hvilke emner liker du best på bacheloren?

Klassiske sosiologisk teori og nyere perspektiver på sosiologi gir gode og nøye innføringer innenfor ulike perspektiver som er relevante i sosiologi. Disse fagene trener deg i å tenke på hvorfor endringer i samfunnet skjer, og årsaker til disse. I tillegg får du et kritisk blikk på hvordan ulike samfunn og kulturer er satt sammen, og du vil kunne forstå bedre hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør i ulike scenarioer. Dessuten er foreleserne i disse fagene utrolig engasjerende og kunnskapsrike!

Hva gjorde du i praksisen din?

Jeg hadde praksis i Folkehallene i Stavanger. De er driftet av det interkommunale selskapet Folkehallene IKS og eies av Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola kommune.

I praksisen jobbet jeg med organisering og planlegging av et gratisarrangement i en interkommunal idrettsarena. Kompetanse på sosiologi kom godt med når det gjaldt strategi, planlegging og utvikling av et utjevnende tilbud.

Jeg har forresten fortsatt deltidsjobb i Folkehallene, i Sandneshallen, så det er en nok en fordel med å ha praksis!

Hva er din drømmejobb?

Jeg ønsker å arbeide som prosjektarbeider/koordinator i en hjelpeorganisasjon.

Praksis sosiologi bachelor

Praksisoppholdet gir deg en uvurderlig mulighet til å få et innblikk i hva du kan jobbe med etter endt utdanning.

Illustrasjon praksis sosiologi og statsvitenskap

Her får du praksisopphold i en virksomhet. Oppholdet gjør deg mer bevisst på hvilke jobbmuligheter som finnes og du kan lage en fordypning og egen profil på din bachelor i sosiologi. Erfaring og kunnskap om hva man kan jobbe med senere i livet er det mest verdifulle med å være praksisstudent.

Les mer om dine muligheter på bachelorprogrammet i sosiologi.

- I praksisen jobbet jeg med organisering og planlegging av et gratisarrangement i en interkommunal idrettsarena, sier sosiologistudent Trine Lise.

Du er kanskje også interessert i: