Resultat fra såkornmiddel-prosjektene i HelseCampus Stavanger-klyngen

Fire prosjekt ved Universitetet i Stavanger (UiS) fikk høsten 2021 tildelt til sammen 1,2 millioner kroner fra restmidler som ble lyst ut fra det nedlagte forskningsnettverket for helse og teknologi ved UiS. Les her hvilke foreløpige resultat dem har.

Publisert Sist oppdatert
Kvinnelig sykepleier i hvit uniform kobler oksygenmåler på mannlig pasient som ligger i sykehusseng.

De fire prosjektene "Digital Mental Health", "Rødt Flagg", "Monitor@home" og "Newborn Time" ble presentert tidligere i en artikkel.

Nå har prosjektene rapportert fremdrift med følgende resultater:

"Digital Mental Health" prosjektet har brukt deler av såkornmidlene til å utvikle og tilpasse appen «PeerTECH» til norsk kontekst. De har videre gjennomført to arbeidsverksteder med tjenestebrukere og likepersoner for å gjennomgå læringsmodulene i PeerTECH. Mot sommeren skal det gjennomføres simuleringsøvelser med appen. Data fra dette og arbeidsverkstedene vil deretter publiseres. "Rødt flagg" har gjennomført flere arbeidsverksteder med fokus på hvordan skape gode arbeidsprosesser i det nye sykehuset på Ullandhaug (Nye SUS). Tverrfaglig fagmiljø har deltatt og tjenestedesign-utviklere har ledet prosessen. "Rødt flagg" jobber nå videre med utvikling av en digital løsning for å kunne "flagge" arbeidsbelastning på sengetun i Nye SUS. Arbeidet videreføres i samarbeid med Helse Vest IKT. "Monitor@home", er en del av et større NFR prosjekt, og såkornmidlene har vært et viktig bidrag til en planlagt randomisert klinisk utprøving av pasienter som blir inkludert i prosjektet. "Newborn Time"-prosjektet er noe forsinket, men har utviklet en automatisert løsning for å synkronisere nyfødtes hjertefrekvens, ventilasjons-data og video i en tidslinje som kan brukes til data-drevet læring. Prosjektet har også sikret videre midler og skal utvides til flere sykehus i Helse Vest regionen.

Felles for prosjektene er at de er satt sammen av flere interessenter som er en del av HelseCampus Stavanger miljøet. Såkornmidlene har vært viktige støttebidrag i alle prosjektene, og har lagt grunnlag for videre forskning og utvikling. Det blir spennende å følge prosjektene fremover. Tanken bak å samle oss i HelseCampus Stavanger klyngen er at det skal være et springbrett for flere tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprosjekt der helsetjenesten, næringsliv, forskningsinstitusjoner, pasient og pårørende jobber sammen.