Fire prosjekt får forskningsmidler fra HelseCampus

Nyfødtmedisin, psykisk helse, organisasjonsutvikling og digital pasientoppfølging er samarbeidsprosjektene som mottar midler. Prosjektene støtter HelseCampus Stavangers satsningsområder simulering, samhandling og sikkerhet.

Publisert Sist oppdatert

NewbornTime er blant prosjektene som mottar støtte.

– Vi ønsker å stimulere til å starte opp eller videreutvikle samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter på tvers av partnerne i HelseCampus Stavanger. I høst hadde vi økonomisk mulighet til å gjøre nettopp dette, og vi håper vi kan bidra til det også framover. Framtidens helsetjenester skapes best sammen, sier Line Hurup Thomsen, daglig leder i HelseCampus Stavanger, som skal være en katalysator og brobygger for samarbeidsprosjekter innen helse. Hvert prosjekt får 300 000 kroner.

Line Hurup Thomsen
Framtidens helsetjenester skapes best sammen, sier Line Hurup Thomsen, leder av HelseCampus Stavanger.

Prosjektene som har fått støtte er:

NewbornTime Debrief and Simulation - Making Every Newborn Resuscitation a Learning Event

Når et nyfødt barn må gjenopplives etter fødsel, skal objektive data fra hendelsesforløpet samles inn og fremstilles på en tidslinje. Slik kan man lære av hver gjenopplivings-hendelse, med mål om bedre nyfødtbehandling.

Det finnes i dag ingen tidssynkronisert og systematisk datainnsamling fra fødselstidspunkt og hendelsesforløpet under nyfødtgjenoppliving. Det eksisterer heller ikke automatiserte system for å trekke ut, lagre og sammenstille signaldata som barnets hjertefrekvens, oksygenmetning, ventilasjonsdata eller video av hendelsen.

– Vi vil utvikle et system for datadrevet debriefing. Data fra gjenopplivingen skal sammenstilles med andre datakilder, synkronisert i en tidslinje, sier nyfødtoverlege Siren Rettedal, som leder prosjektet.

Les mer: Databasert debrief etter gjenoppliving av nyfødte

Monitor@Home

Prosjektet skal undersøke om daglig registrering av vitale mål kan gi pasienter en tryggere og bedre oppfølging hjemme.

To pasientgrupper – pasienter med hjertesvikt og pasienter operert for tarmkreft – skal motta digital oppfølging hjemme med støtte fra en sykepleier i overgangen mellom sykehus og hjemmet. Ved å registrere blodtrykk, puls, temperatur og vekt i en digital plattform, skal pasientene få en ny type støtte og oppfølging, og sykepleierne vil få et bedre grunnlag for å fatte beslutninger om videre behandling. Prosjektet ledes av postdoktor Oda K. Nordfonn.

Les mer: Registrerer vitale mål for digital oppfølging

Rødt flagg? Hvordan bedre og utvikle arbeidsfordeling og kliniske arbeidsprosesser i nye SUS

Nye SUS vil få bedre og mer funksjonelle fasiliteter, samtidig som de nye lokalene vil by på noen utfordringer i form av større fysiske avstander mellom pasienter og medarbeidere.

Utprøving av en triageringsmetode kjent fra akuttmottak, har blitt prøvd ut manuelt med flagg eller magneter på tavler i sengepostene på eksisterende SUS, og gitt svært lovende resultater. Dette er imidlertid ikke en god praktisk løsning i nye SUS. Følgeforskningsprosjektet, som ledes av organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid, har som mål å se hvordan digitalisering av tavlene og flaggingen av arbeidsbelastningen på tunet kan en sikre god informasjonsflyt innad i tunet, og på hele sengeområdet.

Les mer: Skal flagge arbeidsbelastning på nye SUS 

PeerTech

En smarttelefon-app som hjelper personer med alvorlige psykiske lidelser til å håndtere hverdagen, skal nå få en norsk versjon.

– Appen kan fungere som et koordineringsverktøy for å styrke helsekompetanse, egenomsorg og for å gi informasjon om hvordan man får tilgang til helsetjenester. Foreløpig er ikke et slikt digitalt verktøy tilgjengelig i kommunale psykiske helsetjenester, sier professor Marianne Storm, som leder prosjektet.

Målet med prosjektet er todelt. Først og fremst skal de ferdigstille en norsk versjon av appen for personer med en alvorlig psykisk lidelse, likepersoner og helsepersonell.

Dernest skal det gjennomføres simulering med den norske PeerTECH-appen for å gi opplæring til sluttbrukerne.

Les mer: Digital hjelp for personer med psykisk lidelse

Tekst: Benedicte Pentz