UiS tilbyr spesialisering i elkraft fra høsten 2024

Universitetet i Stavanger samarbeider med næringslivet om å opprette en egen studiespesialisering kalt elkraft og elektrifisering.

Publisert Sist oppdatert

Ansatte på Lyse Lnett samarbeider rundt et bord
Lnett er bare ett av flere selskaper som trenger elkraft-ingeniører framover. (Foto: KRISTOFER RYDE kristofer@negative.no)

NIFUs rapport “Kompetanse for grønn omstilling” viser at virksomheter som forventer endret kompetansebehov som følge av grønn omstilling, først og fremst vil trenge flere elektroingeniører. Ifølge undersøkelsen utgjør denne gruppen hele 39 prosent av behovet. 

Elkraft er et fagområde som dekker alle typer elektrisk kraftproduksjon, og systemene som styrer disse. Kompetansen er kritisk for grønn omstilling og elektrifisering av samfunnet. 

Fra fossil til elektrisk

Vann, vind, sol og andre kraftkilder produserer med varierende kapasitet og til ulike tider. Batterier skal lades effektivt og til riktig tid. Bygninger skal både bruke og produsere elektrisk kraft, til ulike tider. Stadig flere kjøretøy og installasjoner skal over fra fossil til elektrisk kraft.

Alt dette må tenkes ut og designes av ingeniører som har den rette kompetansen.  

Nytt tilbud

Ingen kjenner mer på dette enn næringslivet, som trenger disse ingeniørene. Derfor samarbeider Universitetet i Stavanger med viktige aktører som Equinor, Aker Solutions, Lyse, Blueday Technology, COWI og Stavanger kommune for å opprette en elkraftingeniør-utdanning ved UiS.  

Tilbudet vil bli en del av bachelor i elektroteknologi, et allerede etablert studium ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Etter et felles første år, starter studentene på en spesialisering i enten elkraft og elektrifisering eller automatisering og elektronikk. 

- Nærmest jobbgaranti

– Dette er et tilbud som arbeidslivet har etterspurt, fordi det utdannes for få elkraft-ingeniører i Norge og ingen i vår region. Kandidater fra dette studiet vil nærmest være garantert jobb, sier Tom Ryen, instituttleder for data- og elektroteknologi (IDE) ved UiS.  

Arbeidet med oppbygning og innhold av studietilbudet pågår høsten 2023. Alle detaljer blir publisert på nett når søknadsperioden for høsten 2024 starter 1. februar.  

Vil du vite mer? Kontakt Tom Ryen, instituttleder IDE