Nå begynner arkeologene å grave utenfor Stavanger Domkirke

Arkeologene skal i gang med en fem uker lang utgraving utenfor Stavanger Domkirke. De håper å finne flere skjelett fra middelalderen.

Publisert Sist oppdatert

Under graving for å legge et rør i desember i fjor ble det oppdaget et skjelett som arkeologene antar at kan dateres tilbake til 1100-tallet. Dette skjelettet er nå inne til analyse. Foto: Anniken Celine Berger
Under graving for å legge et rør i desember i fjor ble det oppdaget et skjelett som arkeologene antar at kan dateres tilbake til 1100-tallet. Dette skjelettet er nå inne til analyse. Foto: Anniken Celine Berger

– Vi har få funn fra middelalderen, rundt den tiden domkirken ble bygd. Derfor håper vi å finne graver fra middelalderkirkegården. De utgjør en viktig brikke om tiden da Stavanger oppstod, sier prosjektleder Hege Hollund.  

Forsker Hege Hollund ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Forsker Hege Hollund ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger leder utgravningen utenfor Stavanger Domkirke. Her analyserer hun en hodeskalle. Foto: Anniken Celine Berger

Et hull i kunnskapen 

Det har ikke vært mange arkeologiske utgravninger utenfor Stavanger Domkirke tidligere. Den forrige større utgravningen i middelalderkirkegården var i 1967. Da ble det funnet 30 skjelett inne i kirken i forbindelse med renovering av krypten. Disse viste seg å stamme fra en kirkegård fra rundt år 1100, altså fra før Domkirken ble bygget.  

– Denne skjelettsamlingen er den eneste vi har fra middelalderen i Stavanger, men den har dessverre blitt delvis ødelagt siden. Derfor utfører vi nå denne forskningsundersøkelsen for å finne tilsvarende gamle graver. Det kan gi oss nye svar om en helt sentral og enn så lenge lite belyst periode av byens historie – da bispedømmet ble opprettet og Stavanger ble en by, sier Hollund.  

Hvordan levde middelaldermennesket i Stavanger? 

– Vi har lite skriftlige kilder fra denne perioden, men ved å undersøke de fysiske levningene etter menneskene selv kan vi finne ut av hvor de kom fra, hva de jobbet med, om de var mye syke, hva de spiste og hvor gamle de ble. Skjelettene og andre spor vi kan finne i jorda utgjør dermed et verdifullt historisk arkiv, som er viktig for framtidens forskning, sier Hollund.  

De arkeologiske utgravingene skjer samtidig som Domkirken er under renovering fram til byjubileet i 2025. Under graving for å legge et rør ble det oppdaget et skjelett som arkeologene antar at kan dateres tilbake til 1100-tallet. Dette skjelettet er nå inne til analyse.   
 
Les mer om skjelettfunnet utenfor Domkirken i Stavanger Aftenblad (12. desember 2022)

Fakta: Forskningsprosjektet Future Past

Det er gjennom forskningsprosjektet FuturePast Arkeologisk museum har fått støtte av Norges Forskingsråd (NFR) til å gjennomføre nye utgravinger i og rundt Domkirken.  

Forskningsprosjektet pågår fram til 2025. 

Du kan lese mer om forskningsprosjektet Future Past her