Oppstart av arkeologiske undersøkelser på Austre Åmøy

På Austre Åmøy, nærmere bestemt på gården Meling, finnes den største konsentrasjonen av helleristningsfelt i Rogaland med over 1000 figurer og groper fra bronsealder og tidlig eldre jernalder. Det er flere helleristningsfelt i området, både store og små, men her finnes også enkeltliggende og samlinger med gravminner, båtnaust, bosetningsområder og bautasteiner som i stor grad kan tidfestes til jernalder.

Publisert Sist oppdatert

Avdekking av bosetnings- og dyrkningsspor, mest sannsynlig fra jernalder, i den sørvendte bakken nedenfor Melinghøydedraget.
Avdekking av bosetnings- og dyrkningsspor, mest sannsynlig fra jernalder, i den sørvendte bakken nedenfor Melinghøydedraget.

Skrevet av prosjektleder Sigrid Alræk Dugstad, Arkeologisk Museum, UiS

Det er imidlertid gjort få arkeologiske utgravinger på øyen, men på gården Meling er arkeologer nå i full gang med å undersøke både et boplassområde fra jernalder og et fra steinalder. Undersøkelsene utføres i forbindelse med utbygging av gang - og sykkelsti langs Åmøyveien.

I 2012 påvist arkeologer fra Rogaland fylkeskommune stolpehull, kokegroper, ardspor, en mulig grav og forhistoriske dyrkningslag mot toppen av Melingplatået. Disse er sannsynligvis fra jernalder. Vi har så langt ved vår undersøkelse bl.a. avdekket flere stolpehull på rekke som kan tyde på at de er spor etter et langhus.

Gule pinner i nedre billedkant markere noen av stolpehullene som kan tilhøre et langhus. Rennesøy ses i bakgrunnen.
Gule pinner i nedre billedkant markere noen av stolpehullene som kan tilhøre et langhus. Rennesøy ses i bakgrunnen.

Åmøy tilhører en gruppe av øyer i Byfjorden og indre Boknafjordbasseng, dvs. mellom ytterkysten i vest og fjordsystemene med høyfjellene i øst. Kun et fåtall steinalderboplasser er undersøkt og kartlagt i denne landskapssonen og kunnskapen vi nå kan oppnå anses derfor som svært viktig. Åmøy ligger også i overgangen mellom Nord- og Sør-Rogaland, og den strategiske beliggenheten kan ha gjort øyen til et knutepunkt allerede i eldre steinalder.

Avdekking av steinalderboplassen som ligger på det lave partiet midt på øyen.
Avdekking av steinalderboplassen som ligger på det lave partiet midt på øyen.

Steinalderboplassen ligger på et flatt parti midt på øyen, like inntil den gamle kommunegrensen mellom Stavanger og Rennesøy, hvor Åmøy er på sitt smaleste. Området er oppdyrket og ryddet for stein, men vi håper at et mindre område i nordvest fortsatt er intakt. Boplassen, som i eldre steinalder har ligget nært datidens strandlinje, ligger i dag mellom 12-14 meter over havet.

Hilde Fyllingen så smått i gang med å grave en testrute på steinalderboplassen. I bakgrunnen skimtes deler av Mosterøy og Rennesøy.
Hilde Fyllingen så smått i gang med å grave en testrute på steinalderboplassen. I bakgrunnen skimtes deler av Mosterøy og Rennesøy.
Lunsjbad i Åmøyfjorden
Lunsjbad i Åmøyfjorden

Forrige uke var usedvanlig varm og solrik. Vi unnet oss derfor et avkjølende lunsjbad da fredagen kom. Etter å ha krafset i verneklær og med hjelm var det fantastisk forfriskende med et sjøbad!

Usikker på når steinalderen egentlig var? Og jernalderen? Les om periodene her.