Frá haug ok heiðni – populærvitenskapelige artikler

Om Fra haug ok heidni

I 62 år har det populærvitskapelege tidsskriftet Frá haug ok heiðni vert utgitt med artiklar om nye funn, rapportar frå feltundersøkingar og artiklar som gjer greie for forsking og utviklingsarbeid ved museet.

Sida 1960 har tidsskriftet blitt utgitt av Rogalands arkeologiske foreining. Foreininga blei stifta samstundes med tidsskriftet for å finansiere trykkinga med medlemskontingenten, og den 62. årgangen av Frá haug ok heiðni i 2021 var slik den siste utgåva som fysisk tidsskrift for Rogalands arkeologiske forening.

Frá haug ok heiðni-redaksjonen tilbyr forfattarveiledning til bidragsytarar – les meir.

Våre nyeste artikler

Kjøp Frá haug ok heiðni årboken 2023!

Utforsk det ferskeste innen arkeologi, naturhistorie og historie i Rogaland med den nye Frá haug ok heiðni årboken!

En tur rundt vikingtidens Hafrsfjord

I denne rundreisen har vi samlet flere av de viktige områdene rundt Hafrsfjorden - områder hvor Arkeologisk Museum har h...

Ei øydegrend i Bjerkreim: seks øydegardar ved Vigeså

Når du suser i 80 kilometer i timen over Storrsheia i Bjerkreim, så passerer du en av de mange ødegårdene fra folkevandr...

Primstaven, fortidens smartkalender som markerer at våren er på vei

Hvordan klarte de å ha oversikt over viktige merkedager før i tiden, og når visste de at våren egentlig kom? Siden tiden...

Frá haug ok heiðni 2024

Her får du tilgang til alle Frá haug ok heiðni-artiklene som publiseres i 2024.

Kvinner i vikingtiden

I forbindelse med kvinnedagen 8. mars, valgte Fra haug ok heidni-redaksjonen å publisere artikkelen "Kvinner i Vikingtid...

«Viking women connecting Ireland and Norway»

Utstillingssamarbeid mellom Arkeologisk museum, UiS, og historiesenteret Dublinia i Dublin

Kloens kraft! Brente bjørneklør i kremasjonsgraver fra eldre jernalder

I eldre jernalder er det ikke uvanlig å finne brente bjørneklør i kremasjonsgraver. De fleste gravene er datert til yngr...

Ritualer i bronsealderen, hugget i stein

De store bergflatene med huggete bilder i Norge og Sverige har gjennom generasjoner tiltrukket forskeres interesse. Denn...

Skrekkblandet fryd: de groteske maskene på prekestolen i Stavanger domkirke

Blant engler og bibelscener på prekestolen i Stavanger domkirke lurer det en rekke groteske masker og ansikter. Hvorfor ...

En middelaldersmie i Vindafjord: Unik innsikt i smedens kunnskap, eller mangel på sådan?

Det er ikke alle arkeologiske undersøkelser som er store, hverken i tid eller areal. En liten undersøkelse på gården Aur...

Funderinger fra en steinhugger

Å være steinhugger er en ensom karriere som krever tålmodighet, utholdenhet og presisjon. I tillegg må man trives med å ...

Rennesøy-skatten og tolkningen av folkevandringstidens gullbrakteater

Av professor i arkeologi Sigmund Oehrl ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Et keramikkverksted på sør-Jæren i eldre jernalder

Resultater fra utgravinger ved Hølland bru på Ogna i Hå kommune

Endelig fant vi tidstypiske pilspisser på Tau!

Skrevet av Arkeolog Sigrid Alræk Dugstad, prosjektleder på Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

En middelaldersmie på Eigerøya

I 2021 ble det gjennomført en utgravning langs Ytstebrødveien på Eigerøya i Eigersund kommune. I denne sammenhengen ble ...

Fridtjof Øvrebø og skipsgravene på Karmøy

Av Håkon Reiersen, førsteamanuensis og prosjektleiar for Avaldsnes – Maktens havn.

Gravfunn fra romertid på Tjora

Sommeren 2021 hadde Arkeologisk museum utgraving på Tjora i Sola kommune. Her ble det gjort et gravfunn fra romertiden. ...

Frá haug ok heiðni gjennom 60 år

Vi digitaliserer av og til artikler fra de siste 60 årene. Dette gjør vi når spesielle hendelser finner sted i byen, på ...

Frá haug ok heiðni 2023

Her får du tilgang til alle Frá haug ok heiðni-artiklene som ble publisert i 2023.

Artikkelsamlinger: frá haug ok heiðni 2022

I 2022 ble det i tillegg til en årbok sluppet artikler i tre omganger.

Gullgubbene fra Hauge og løkens makt

De unike gullgubbene fra Hauge i Klepp kan sees i sin helhet på museet fra 25. april, for første gang på 120 år.

Georadarundersøkelser i Rogaland

Å bruke georadar er å undersøke jorda uten å ta et eneste spadetak. Se resultatene fra våre første undersøkelser her.

Kjøp årboken Frá haug ok heiðni

Nå kan du kjøpe den første årbokutgaven av det populærvitenskapelige tidsskriftet Frá haug ok heiðni.

Sverdgrepet fra Jåttå – et mesterstykke fra England?

Sommeren 2022 kom nyheten om at det var blitt funnet et sjeldent, vakkert dekorert sverdgrep fra vikingtid på Jåttå i St...

En fjelldal i Hjelmeland

Av Andreas Holkestad Sunde. Frá haug ok heiðni har tradisjon for å la leserne slippe til med kommentarer, og enkelte ...

Frá haug ok heiðni – 3. artikkelsamling 2022

Dette er den siste samlingen artikler fra 2022 og Frá haug ok heiðni i år. Denne gangen har Frá haug ok heiðni-redaksjon...

Under skipet i Stavanger domkirke

Under et radioprogram i 1963 nevnte arkitekt Haakon Christie ved Riksantikvaren at det har blitt reist nye kirker på eld...

Et glimt av lys over magiske hvite steiner

Hvite, avrunda strandsteiner av kvartsitt blir rett som det er funnet ved arkeologiske utgravninger. De blir gjerne kalt...

Siste innspurt - utgravingene på Austre Åmøy

I forrige uke avsluttet vi de de arkeologiske undersøkelsene på Åmøy. Ofte har avslutningene i felt en tendens til å vær...

Korleis finne eldre artiklar i "Frá haug ok heiðni"

Nasjonalbiblioteket registrerte tidlegare artiklar i populærvitskaplege tidsskrift i databasen Norart. Denne tenesta er ...

Et ønske oppfylt: endelig fant vi en tidstypisk pilspiss på Austre Åmøy

I forrige uke gravde vi fram et etterlengtet funn, nemlig en pilspiss som er en viktig brikke i dateringen av steinalder...

Arkeologiske undersøkelser på Austre Åmøy

På Austre Åmøy er vi nå halvveis i et prosjekt hvor vi undersøker en boplass fra eldre steinalder og bosetningsspor fra ...

Under overflata i mellomalderbyen Stavanger

Alle som har ferdast i Stavanger sentrum dei siste åra har hatt mange høve til å ta ein kikk ned i hol og grøfter der no...

Oppstart av arkeologiske undersøkelser på Austre Åmøy

På Austre Åmøy, nærmere bestemt på gården Meling, finnes den største konsentrasjonen av helleristningsfelt i Rogaland me...

Var de primitive i steinalderen?

Hvorfor faller vi lett ned på konklusjonen at mennesker i steinalderen var primitive og svært annerledes enn oss? Hva på...

Opplevelser langs turstien på Bru, Stavanger

På øya Bru i Stavanger er det regi­strert fornminner fra eldre steinalder og fram til middelalder; boplasser, gravhauger...

Kulturminnejakt på Myklebust i Sandnes

Navnet Myklebust kommer av Myklibólstaðr eller Myklubólstaðir. Mykli betyr stor, og bólstaðr betyr gård eller bosted. My...

Tungenes: Knutepunkt og handelssted i vikingtid og middelalder

Detektorsøk fra private har de siste årene ført til mange oppdagelser og gitt innsyn i et nytt gjenstandsmateriale. Dett...

Skjuler kirkeruinen på Viste en enda eldre kirke?

I vinter fant vi i Rygene detektorklubb flere sølvmynter på et jorde nær kirkeruinen på Viste i Randaberg. Funnet kom sv...

Artikler fra tidligere år

Mer om arkeologi

Arkeologiske tidsperioder