Tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum

Høsten 2023.

Publisert Sist oppdatert
Tirsdagsforedrag
Gravfeltet på Hå. Foto: Terje Tveit, AM

Arkeologisk museum byr på fem kvelder med tirsdagsforedrag høsten 2023:

26.09: Fabelaktige dyr og dyriske mennesker – dyr i jernalderens verden og forestillingsverden

Anja Mansrud (førsteamanuensis i arkeologi, Arkeologisk museum, UiS)
Siv Kristoffersen (professor i arkeologi, Arkeologisk museum, UiS)

I perioden 400-1000 (romertid til vikingtid) ble smykker, våpen, tekstiler og redskaper i Nord-Europa dekorert med mystiske dyre- og menneskemotiver. I ornamentikken oppheves langt på vei grensen mellom ulike biologiske arter, og flertydige bilder trer frem. Myter forteller om åttebeinte hester og mennesker som kunne transformere seg til dyr, og vi finner rester av tamdyr, bjørneklør og rytterutstyr i gravene. Dette vitner om en virkelighetsoppfatning som er vesensforskjellig fra vår egen. Med utgangspunkt i utstillingen Fabelaktige dyr – fra jernalder til vikingtid vil vi i dette foredraget belyse hva slike skikker og praksiser fortelle om synet på dyr, og forholdet mellom dyr og mennesker i jernalderens forestillingsverden og kosmologi.

10.10: Det langlevde og motstandsdyktige langhuset – Hvordan hus og hjem i Rogalands jernalder klarte seg gjennom det verste året i manns minne

Hilde Dahl doktorgradsstipendiat ved fornminneavdelingen på AM
Forsker på bolig- og samfunnsutvikling fra eldre til yngre jernalder i Rogaland ved å se på hvordan den fysiske oppbyggingen av langhus endret seg over tid, særlig da i forbindelse med 536-krisa.

17.10: Ny kunnskap om strandgravfeltet på Hå
Arkeolog Håkon Reiersen. Am, UiS

 Ved Hå gamle prestegård ligger et av de største strandgravfeltene vi har fra jernalderen. Undersøkelsene på 1950- tallet viser at gravfeltet har vært i bruk fra romertid til vikingtid. Etter mange års forberedelse blir resultatene fra undersøkelsene i høst endelig publisert av Åsa Dahlin Hauken. I foredraget presenteres noe av den nye kunnskapen vi nå har om menneskene som ble begravet her.

24.10: Ei kvinne frå vikingtid reiser til Dublin. Utstillingssamarbeid mellom Arkeologisk museum og Dublinia

Professor Kristin Armstrong Oma, Am, UiS

 I mai i år opna utstillinga «Viking women connecting Ireland and Norway» på historiesenteret Dublinia i Irland. Dublinia har lånt gjenstandar frå våre samlingar, fleire av desse er av irsk herkomst og har ikkje vore i Irland sidan dei vart frakta bort – på grunn av plyndring eller handel. Ei kvinnegrav frå Time i Rogaland dannar midtpunktet i utstillinga. Grava var utstilt i vår utstilling «Utferd», der kvinna i grava fekk namnet Niamh, som er eit irsk namn med djupe røter. Niamh er kjent frå irske myter om det mystiske landet ute i havet, Tir-na-nog. Kvinna fekk med seg eit irsk smykke i grava, og me spekulerer på kven ho var og kor ho kom frå.

Arkeologisk museum stenger fra 1. november grunnet ombygging. Velkommen tilbake i 2024.