Med havet som eneste mulighet. Migrasjon fra Afrika til Europa.

Tirsdag 27. september 2022 kl. 18:00-20:00,
VID vitenskapelige høgskole.

Hvorfor velger mennesker å sette livet på spill for å krysse havet fra Afrika til Europa? Hvordan har denne type migrasjon utviklet seg over tid?

Published Endret

Fire portretter med havet bak
Gunhild Odden, Ellen Vea Rosnes, Zubia Willmann-Robleda og Daniela Lucia Rapisarda.

VID Vitenskapelige høgskole i Stavanger inviterer til faglig og kulturelt påfyll på VID sin nye campus under Forskningsdagene 2022. Arrangementet er gratis.

Grensekontroll i Middelhavet før og nå – betraktninger fra Spaniaruten

Ved Gunhild Odden, sosiolog og professor i internasjonal migrasjon og interkulturelle relasjoner. Odden har forsket på migrasjon i ulike kontekster de 15 siste årene, inkludert irregulær båtmigrasjon fra det afrikanske kontinentet til Spania. Hun er også forfatter av læreboken Internasjonal migrasjon. En samfunnsvitenskapelig innføring (2018). Hun har siden 2020 vært prorektor for forskning ved VID.

Veien mot døren til Europa i 2022. Fortellinger fra Balkanruten

Ved Zubia Willmann-Robleda, forsker II ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) ved VID. Hun forsker på tema rundt asylsøkere og asylsystemet og flyktningers integreringspolitikk i Norge samt med flyktningers erfaringer på flukt og ved EU grensen i Balkan området.

Migrasjonsteologiske perspektiver fra Middelhavet

Ved Daniela Lucia Rapisarda, førsteamanuensis i teologi og leder ved Senter for misjon og globale studier ved VID. Som teolog jobber hun tverrfaglig i skjæringspunktet mellom teologi, religion og sosiale spørsmål som kvinnerettigheter, fredsbygging, trauma og migrasjon.

Gratis arrangement

Programmet ledes av Prodekan for forskning ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelse, Ellen Vea Rosnes. Vea Rosnes er Professor i interkulturell kommunikasjon og globale studier.

Arrangementet er gratis for alle interesserte og kvelden bindes sammen med musikalsk innslag og dans og fingermat fra Gådjå til publikum.

Arrangementet er gratis for alle interesserte og kvelden bindes sammen med musikalsk innslag og fingermat til publikum.

For fullstendig program for Forskningsdagene se her.