UiS har etablert et ph.d.-fellesskap i grønn omstilling

Ph.d.-studenter som forsker innenfor bærekraft og grønn omstilling kan nå bli med i et tverrgående ph.d.-fellesskap. Nylig var de samlet til skriveseminar.

Published Sist oppdatert
Stipendiater fra ulike disipliner og ulike institutt møttes på tvers. Her er de på en luftetur etter en skriveøkt.

Det nye felleskapet er et nytt tilbud til doktorgradsstipendiater innen bærekraft og grønn omstilling som ønsker å møtes for å utvide sine perspektiver og knytte kontakt på tvers av fagdisipliner.

– For å løse komplekse utfordringer er det viktig å legge til rette for at våre unge forskere innen grønn omstilling kan diskutere felles tematikk fra forskjellige perspektiver. Med dette ph.d.-fellesskapet gir vi stipendiatene muligheten til å utvikle tverrfalige og overførbare ferdigheter, sier Ruth Pincinato, som koordinerer felleskapet. Hun er førsteamanuensis i industriell økonomi og medlem i arbeidsgruppa for grønn omstilling.  

Arrangerte skriveseminar 

I samarbeid med Forskningsnettverket for smarte og bærekraftige byer, som ledes av Anders Riel Müller, ble det i januar 2023 organisert en felles skrive-retreat for doktorgradsstipendiater i Sogndalstrand. Hele 22 ph.d.-ere fra tre forskjellige fakulteter ved UiS – og som arbeider med temaer knyttet til bærekraft og grønn omstilling på ulike måter – deltok.  

– Dette var en god start for å få ph.d.-studenter på tvers fra ulike fakulteter til å bli kjent med hverandre. Men å bygge et fellesskap tar tid og ressurser. Ut fra mine erfaringer krever det en god blanding av vitenskapelige og sosiale aktiviteter for å få til et levedyktig fellesskap i fortsettelsen, sier Riel Müller. 

– Vi har alle en tendens til å trekke oss tilbake til avdelingene våre. Det er derfor viktig å kontinuerlig jobbe for å tilby slike felles arenaer, sier Riel Müller. 

For stipendiatene var skriveseminaret en mulighet for både fordypelse og etablering av nye tverrfaglige nettverk. Flere var begeistret for opplegget.  

Tilbakemeldinger

Det var nyttig å diskutere arbeidet mitt med andre. Jeg fikk nye ideer og lærte nye metoder.

Viktig å komme ut av skallet sitt og oppleve andres svar på spørsmål jeg også jobber med.

Har du lyst til å være med i ph.d. felleskapet innen grønn omstilling og bærekraft, ta kontakt med Ruth Pincinato.  

Smartbys ph.d.-nettverk og dette nye nettverket for grønn omstilling og bærekraft vil bli slått sammen i løpet av 2023.

Vil du vite mer om hvordan UiS jobber med grønn omstilling? Les mer om grønn omstilling.

Tekst: Sabrina Ebenhoch, koordionator for Grønn omstilling ved UiS vår 2023