Endring skjer ikkje av seg sjølv: Grøn omstilling

Grøn omstilling er ei sentral satsing for Universitetet i Stavanger. UiS skal bidra til å omstille samfunnet gjennom forsking, utdanning og innovasjon, og gjennom å utvikle ein meir berekraftig campus.

Aktuelt om UiS og grøn omstiling

UiS satsar grønt på fire område

Grønne arrangement

Greenhouse miljøhumaniorabokprater på nettet: "Silicon Valley and the Environmental Inequalities of High-Tech Urbanism" av Jason Heppler

Man. 29.04.2024

16:00-17:00

Zoom

Greenhouse miljøhumaniorabokprater på nettet: "Subjunctive Aesthetics" av Carolyn Fornoff

Man. 06.05.2024

16:00-17:00

Zoom

Greenhouse miljøhumaniorabokprater på nettet: "The Graft Hybrid" av Matthew Holmes

Man. 13.05.2024

16:00-17:00

Zoom

Greenhouse miljøhumaniorabokprater på nettet: "Climate Change and International History" av Ruth A. Morgan

Man. 27.05.2024

10:00-11:00

Zoom

Aktuelt om miljø, berekraft og grøn omstilling

Her er UiS sin Klima- og miljøplan for grønn omstilling av UiS campus 2024–2030

Universitetet i Stavanger har utviklet en Klima- og miljøplan som forteller hvordan UiS skal redusere klimaavtrykket av ...

Klima- og miljøplan for UiS

Universitetet i Stavanger sin Klima- og miljøplan 2024–2030 legger grunnlaget for hvordan vi på UiS systematisk og målre...

Ola Kvaløy utnevnt til utvalg om sirkulær økonomi

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulæ...

Equinor gir UiS 42,5 millioner til forskning på grønn omstilling

Universitetet i Stavanger kan dermed styrke sin satsing på karbonfangst, havvind, energisystemer og best mulig utnytting...

Nils Klim-prisen til energiorientert samfunnsgeograf

UiS-professor Siddharth Sareen forsker for å skape en mer rettferdig omstilling lokalt og globalt. Nå får han pris for f...

Ombrukshuset - Gjenbruksbutikken på Ullandhaug

Velkommen til Ombrukshuset - Gjenbruksbutikken på campus Ullandhaug.

Feira ny energisentral som skal kutte klimagassutslepp

Energisentralen UiS skal kutte klimagassutslepp og fyllest med forsking og undervisning på geotermisk energi og elkraft....

Nå er bærekraftsforskning tilgjengelig for alle

En ny søkemotor gjør det enkelt for alle å finne forskning fra Norge om FNs bærekraftsmål.

Skal integrere arbeid med grønn omstilling i utdanning og praksis

Målet med verkstedet er å hjelpe lærerutdanningenes studenter, forelesere, forskere og samarbeidspartnere fra praksisfel...

Lagar film om etiske utfordringar ved grøn omstilling

Kunstnaren Hans Baumann har vorte tildelt eit Fulbright-stipend for å vera fire månader ved Universitetet i Stavanger ...

IVAR opnar gjenbruksbutikk på campus

No kan studentar og tilsette handle brukte ting, klede og møblar billig på campus Ullandhaug. Butikken opnar samtidig me...

UiS tilbyr unikt emne i bærekraft og grønt medborgerskap

Emnet gir grunnleggende forståelse for at vi må gjøre drastiske endringer i samfunnet og i måten vi lever på. I juni åpn...

Uteskole påvirker elevers hjernemodning og motvirker stress

UiS-forskers studie er verdens første til å undersøke effekten uteskole har på hjernemodning og stress hos elever. Funne...

Bor gratis på campus mot å leve bærekraftig

Syed Aqib Ali bor sentralt på campus uten å betale ett eneste øre i leie og strøm. Masterstudenten bor gratis mot at han...

Reisepolitikk for UiS

Tilsette ved UiS bør vurdere klima-avtrykket og vege det opp mot i kva grad reisa er naudsynt. Tilsette ved UiS bør vurd...

Hva har SiS kafé gjort for å minske matsvinn?

Når maten ender i søpla, kaster vi bort ressursene som trengs for å lage den: land, vann, energi og arbeidskraft. Å redd...

Bli med og dyrk poteter på campus!

Potetene dyrkast i Studentparken og serverast på eit ope arrangement på universitetet til hausten. Kortare reis blir det...

Vant pris for beste doktorgradsprosjekt

Huong Huynh avsluttet sitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Stavanger oktober 2021. Nå er doktorgradsavhandlingen...

Urfolkshistorie og været i Calcutta: To Marie Curie-stipend til The Greenhouse

EU-programmet Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA) er et attraktivt og prestisjefullt mobilitetsstipend ...

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

UiS skal bidra til energiomstilling

Universitetet i Stavanger har gått inn i kunnskapsalliansen Energiomstilling Vest.

Slik jobbar vi med grøn omstilling

Grøn omstilling skal prege alt vi driv på med på universitetet.

Rebecca Briedis – koordinator for Grøn omstilling UiS

Arbeidsgruppa for grøn omstilling

koordinator for grønn omstilling
51831776
Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for innovasjon og eksterne relasjoner
Førsteamanuensis i samfunnsvitenskap
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i historie
51832068
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i industriell økonomi
51831781
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Postdoktor i entreprenørskap
51831407
UiS Business School, Elise Ottesen-Jensens house, Campus Ullandhaug
Handelshøgskolen UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i maskinteknikk
51831938
Stavanger
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Grøne initiativ på campus