FILIORUM lanserer Ressursbank for barnehagen

Den digitale samlingen av ressurser skal bidra til kompetanseheving blant barnehageansatte og sørge for at ny og relevant barnehageforskning blir kjent og lett å anvende i barnehagene.

Publisert Sist oppdatert
Se video fra lansering av Ressursbanken.

Ressursbanken er en samling ressurser som bygger på ny og relevant barnehageforskning fra Universitetet i Stavanger, og som barnehageansatte kan bruke i sin barnehagebaserte kompetanseutvikling. Ressursene er gratis, lett tilgjengelige og enkle å bruke på for eksempel personalmøter, fagdager, foreldremøter eller sammen med barna, forteller fagansvarlig for Ressursbanken, førsteamanuensis Marianne Undheim ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS.

Hver ressurs tar for seg et spesifikt tema og består av tekst, fagfilmer, refleksjonsspørsmål og forslag til aktiviteter. Teksten beskriver hvorfor temaet er viktig, forslag til hvordan ressursen kan brukes og en kort presentasjon av forskningen som ressursen bygger på. Alle ressursene er kvalitetssikret av barnehagelærere, både med tanke på aktualitet og kommunikasjon.

– Så langt har vi publisert ressurser om lesing, medvirkning i fellesskap, digitale bildebøker og bærekraftig omsorg. Nye ressurser vil bli gjort tilgjengelig løpende. Barnehagene kan så velge ut de ressursene som er nyttige og relevante for dem, sier Undheim.

Lanseringen av Ressursbanken ble markert med besøk fra både forskere og barnehageledere. Fra venstre: Erlend Nordheim, rådgiver oppvekst i Sandnes kommune, Elisabeth Brekke Stangeland, førsteamanuensis ved Lesesenteret på UiS, programleder Veronica Simoné Fjeld, Marianne Undheim, fagansvarlig for ressursbanken, Gunnar Magnus Eidsvåg, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning på UiS, Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef i Stavanger kommune og Trude Hoel, professor ved Lesesenteret på UiS.

Verdifullt hjelpemiddel for barnehagene

Det er lagt opp til at ressursene skal kunne brukes av hele barnehagepersonalet i fellesskap. Nyere barnehageforskning peker nemlig på at det er viktig at hele personalet inkluderes i kompetanseutviklingen.

– Målet er at ressursene skal være forståelige for alle ansatte. Det legges stor vekt på refleksjonsspørsmål slik at personalet kan dele egne erfaringer og tanker rundt temaene, samt aktiviteter som kan gjennomføres i etterkant. Det er det som skjer der ute i barnehagene som fører til kompetanseutviklingen – arbeidet personalet selv driver fram. Vi håper at ressursene kan være en inspirasjon og en hjelp, sier Undheim.

Fra forskning til praksis

Det overordnede målet med Ressursbanken er at ny, forskningsbasert kunnskap blir kjent og anvendt i praksis. Forskning kan likevel være et litt fremmed begrep for mange barnehageansatte. Det er gjerne forbundet med side på side med komplekse analyser, kvalitative og kvantitative metoder og uforståelig datamateriale. Resultatet er ofte at verdifull forskning som kan bidra til å øke kvaliteten i barnehagetilbudet, ikke når ut til praksisfeltet. Det er dette Ressursbanken skal bidra til – å gjøre forskningen kjent og anvendbar.

Veronica Simoné Fjeld snakker med forskerne Elisabeth Brekke Stangeland og Gunnar Magnus Eidsvåg om deres bidrag til Ressursbanken.

–  Samtidig som målet med barnehageforskning er å utvikle mer kunnskap, er det også et mål at denne kunnskapen skal ha verdi for praksisfeltet. Vi har derfor trukket ut essensen av forskningen – det som er viktigst for barnehagepersonalet å vite, det de kan bruke i praksis, og presentert det på en forståelig måte, sier Elisabeth Brekke Stangeland, førsteamanuensis ved Lesesenteret på UiS. Hun er en av forskerne som har bidratt med ressurser til Ressursbanken, og som synes det har vært spennende å jobbe fram forskningen sin på en ny måte. 

–  Vi håper Ressursbanken kan inspirere og stimulere til kompetanseutvikling i barnehagene. Det er jo også utrolig viktig for oss som forskere at forskningen vår når ut og blir anvendt, legger hun til.

– En merkedag

Kravene og forventningene til barnehagene er store, og det er et behov for verktøy og metodikk som kan bidra til kompetanseutvikling blant barnehageansatte. Tilgjengelig forskningsbasert kunnskap er nøkkelen til slik kompetanseheving.

–  Ressursbanken er akkurat det vi trenger i barnehagefeltet nå. Det at forskningsbasert kunnskap er så tilgjengelig, vil bidra til at ansatte i barnehagene kan utvikle sin praksis. Det representerer et viktig skifte i hvordan vi jobber barnehagebasert og hvordan vi kan videreutvikle barnehagefeltet, sier Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef i Stavanger kommune.

Rådgiver oppvekst i Sandnes kommune, Erlend Norheim og barnehagesjef i Stavanger kommune, Monica Buvig Stenseth mener lanseringen av Ressursbanken er en merkedag for barnehage-Norge.

Også Erlend Norheim, rådgiver oppvekst i Sandnes kommune er enig i at ressursene kan bidra til høyere kvalitet i barnehagen. Han mener lanseringen av Ressursbanken representerer en merkedag i barnehage-Norge.

– Barnehagesektoren har store utfordringer foran seg med tanke på kvalitetsheving og at vi skal ha en barnehage som er enda mer inkluderende og som klarer å ta imot det mangfoldet barnehagegruppa representerer. Da er det ekstremt viktig at ansatte og eiere har den siste forskningen tilgjengelig. Det er kompetanse som gjør barnehagene bedre, sier han.

Flere ressurser på vei

Barnehagelederne trekker også fram viktigheten av at Ressursbanken kan brukes på barnehagenes premisser.  De synes det er flott at forskning presenteres på en klar og presis måte som er lett å forstå selv om man ikke har en akademisk bakgrunn.

– Jeg skulle gjerne sett at det ble laget slike ressurser av all barnehageforskning. Forskning  oppleves gjerne som utilgjengelig for praksisfeltet da det ofte krever at man må lese lange akademiske artikler, gjerne på engelsk. I Ressursbanken får man servert hovedpoenget med konkrete tiltak. Jeg håper at dette kan inspirere forskere til å ikke stoppe når de har fått publisert forskningen sin vitenskapelig, men at de vil bidra til å utvikle ressurser som barnehagene kan bruke i hverdagen, sier Norheim.

Fagansvarlig for Ressursbanken, Marianne Undheim håper mange barnehager vil ta i bruk ressursene.

Så langt er det lansert fire ressurser i FILIORUM sin Ressursbank, og flere er på vei. I løpet av høsten kan du blant annet finne ressurser om kunstneriske praksiser og dans, språk, kvalitet i barnehagen og animasjon sammen med barn. Fagansvarlig Undheim har en klar oppfordring til både barnehager og forskere:

–  Vi håper at så mange barnehageansatte som mulig tar ressursene i bruk og ser verdien av denne banken. Så håper vi også at dette kan inspirere flere forskere til å bidra med utviklingen av nye ressurser, avslutter hun.

Du finner Ressursbanken her.

Tekst og foto: Linn Skjei Bjørnsen