Hopp til hovedinnhold

Ressurser for barnehagen

FILIORUM - Senter for barnehageforskning er i gang med å utvikle en samling med digitale ressurser til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling. Ressursene vil være gratis, tilgjengelige for alle, og nye ressurser vil bli lagt til løpende.

Publisert: Endret:
Info om ressursene

Målet med Ressursbanken er å formidle forskningsresultater i form av ressurser til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling. 

Materiale fra Ressursbanken skal kunne brukes av barnehageansatte for eksempel på personalmøter, foreldremøter, eller sammen med barn. 

Med Ressursbanken ønsker vi å bidra til at ny kunnskap blir kjent og anvendt i praksis. 

- Ressursene bygger på spesifikke forskningspublikasjoner, og tar utgangspunkt i resultater fra denne forskningen. 

- Forskningen i FILIORUM representerer ulike fag og ulike metodiske tilnærminger. Noen av ressursene vil derfor være mer teoretiske, mens andre vil være mer praktiske. 

- Ressursbanken skal vise bredden av forskning og forskere i FILIORUM, det vil derfor være et stort spenn i innhold og måten ressursene presenteres på.  

- Vi anbefaler hver barnehage å velge ut og bruke de ressursene som er nyttige og relevante for dere. 

Illustrasjon: Tilde Hoel Torkildsen

Ressurser

Kontaktpersoner

51832906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver