Ressurser for barnehagen

FILIORUM - Senter for barnehageforskning har utviklet en samling med digitale ressurser til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling. Ressursene er gratis, tilgjengelige for alle, og nye ressurser legges til fortløpende.

Published Endret

Ressurser

Ressursbanken

Ressursbanken er en samling ressurser som bygger på ny barnehageforskning til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling, f.eks. på personalmøter eller fagdager.

Med Ressursbanken ønsker vi å bidra til at ny kunnskap blir kjent og anvendt i praksis.

Velg ut og bruk de ressursene som er nyttige og relevante for dere. 

Lansering av Ressursbanken

  • Ressursene bygger på spesifikke forskningspublikasjoner, og tar utgangspunkt i resultater fra denne forskningen. 
  • Forskningen i FILIORUM representerer ulike fag og ulike metodiske tilnærminger og Ressursbanken skal ivareta bredden av forskning og forskere i FILIORUM. Det vil derfor være et stort spenn i innhold og måten ressursene presenteres på; noen er mer teoretiske, mens andre er mer praktiske. 
  • Vi har lagt opp til at ressursene skal kunne brukes sammen med hele personalet, fordi nyere barnehageforskning peker på at det er viktig at hele personalet inkluderes i kompetanseutviklingen. Noe av materialet fra Ressursbanken kan også brukes på foreldremøter eller sammen med barn.
  • Alle ressursene består av flere elementer, inkludert en tekst som beskriver hvorfor temaet er viktig, forslag til hvordan ressursen kan brukes og en beskrivelse av forskningen som ressursen bygger på. Vi anbefaler at den som leder arbeidet i barnehagen leser gjennom hele ressursen før den tas i bruk.
  • Alle ressursene inneholder også en eller flere fagfilmer om temaet, refleksjonsspørsmål, en utskriftsvennlig versjon av ressursen, forslag til aktiviteter, aktuelle lenker og informasjon om faglig ansvarlig. Vi har lagt stor vekt på refleksjonsspørsmål og forslag til aktiviteter fordi det er arbeidet som skjer i barnehagene som er viktigst. Filmene kan sees som en inspirasjon eller trigger.
  • Alle ressursene er kvalitetssikret av barnehagelærere, både mht aktualitet og kommunikasjon.

Kontaktpersoner

Førsteamanuensis i musikk
51832906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i lesevitenskap
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rådgiver
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH