Ressurser for barnehagen

Ressursbanken er en samling ressurser som bygger på ny barnehageforskning til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling. Hensikten er å sikre at ny og relevant forskning blir kjent og lett å anvende i barnehagene.

Published Sist oppdatert
Månedens ressurs

Det kan være ekstra utfordrende for sjenerte barn å begynne i barnehagen. For å støtte og hjelpe dem til å trives best mulig, er det viktig at personalet ser og anerkjenner barnas behov i ulike situasjoner. I denne ressursen får du kunnskap om hvilke utfordringer sjenerte barn kan ha gjennom det første barnehageåret og hvordan du kan fremme sjenerte barns trivsel

Ressurser

Ressursbanken

Her finner du foredrag av nasjonale og internasjonale forskere tilknyttet FILIORUM. Ressursene bygger på spesifikke forskningspublikasjoner, og tar utgangspunkt i resultater fra denne forskningen.

Forskningen i FILIORUM representerer ulike fag og ulike metodiske tilnærminger og Ressursbanken skal ivareta denne bredden. Det er derfor et stort spenn i innhold og måten ressursene presenteres på; noen er mer teoretiske, mens andre er mer praktiske.

Primærmålgruppen for Ressursbanken er barnehageansatte, men flere av ressursene er like relevante for ansatte på SFO og skole (1.-4. klasse). Alle ressursene er gratis, tilgjengelige for alle, og nye ressurser legges til fortløpende. Velg ut og bruk de ressursene som er nyttige og relevante for dere.

Alle ressursene er kvalitetssikret av barnehagelærere, både mht aktualitet og kommunikasjon.

Praktisk bruk av Ressursbanken

Ressursene er laget for å kunne brukes sammen med hele personalet, fordi nyere barnehageforskning peker på viktigheten av å inkludere hele personalet i kompetanseutviklingen. Noe av materialet kan også brukes på foreldremøter eller sammen med barn.

Alle ressursene inneholder en tekst som beskriver hvorfor temaet er viktig, forslag til hvordan ressursen kan brukes, en eller flere fagfilmer om temaet, refleksjonsspørsmål, en utskriftsvennlig versjon av ressursen, forslag til aktiviteter, aktuelle lenker, en beskrivelse av forskningen som ressursen bygger på og informasjon om faglig ansvarlig. Vi har lagt stor vekt på refleksjonsspørsmål og forslag til aktiviteter fordi det er arbeidet som skjer i barnehagene som er viktigst. Filmene kan sees som en inspirasjon eller trigger.

Vi anbefaler at den som leder arbeidet i barnehagen leser gjennom hele ressursen før den tas i bruk.

Logo FILIORUM
Lansering av Ressursbanken

Kontaktpersoner

Førsteamanuensis i pedagogikk
51832906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap
51833568
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rådgiver
HL A-219
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH