Ny nasjonal forskerskole på barnehagefeltet

Norges forskningsråd har bevilget 192 millioner kroner til 12 nye nasjonale forskerskoler, blant annet innen barnehageforskning. Forskerskolen skal ledes av BARNkunne - Senter for barnehageforskning ved Høgskolen på Vestlandet, i tett samarbeid med FILIORUM.

Publisert Sist oppdatert

Forskerskolen NORCHILD skal bidra til at ph.d.-studenter får en mer arbeidslivsrelevant doktorgradsutdanning. Foto: Elisabeth Tønnesen

Forskningsrådet mottok totalt 33 søknader innen ulike forskningsfelt da de i fjor lyste ut penger til forskerskoler. Nå er det klart at en av de 12 forskerskolene som har fått støtte er Norwegian Research School for Early Childhood Education (NORCHILD, NORBARN på norsk), ledet av BARNkunne - Senter for barnehageforskning ved Høgskolen på Vestlandet, i tett samarbeid med FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger. Kunnskapssenter for Utdanning ved UiS deltar også som partner, det samme gjør en rekke andre Høgskoler og Universiteter med barnehagelærerutdanninger

- Vi er utrolig glade for at barnehagefeltet nå får sin første nasjonale forskerskole. Det vil bidra til å heve kvaliteten og relevansen i doktorgradsutdanningene, og dermed også øke kvaliteten på norsk barnehageforskning. Vi i FILIORUM er stolte over å være en sentral samarbeidspartner og både håper og tror at forskerskolen vil være en verdifull ressurs for doktorgradsstudenter, sier senterleder for FILIORUM, Elin Reikerås.

Ordningen med forskerskoler fungerer som et supplement til universiteter og høgskolers egne doktorgradsprogrammer, og skal fornye og forbedre norsk forskerutdanning. Forskerskolene gir ph.d.-studenter spesialiserte kurs, faglig veiledning og tilgang til faglige nettverk. Målet er å gi studentene en bedre og mer arbeidslivsrelevant doktorgradsutdanning.

Forskerskolene skal gjennom forskeropplæringen øke samspillet mellom akademia og andre samfunnsaktører. Derfor skal NORBARN være tett knyttet til konkrete behov i barnehagefeltet. KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) og Kanvasbarnehagene vil begge være viktige samarbeidspartnere.

Forskerskolene som fikk innvilget søknad i denne omgang får om lag to millioner kroner årlig til drift i inntil åtte år.