Hopp til hovedinnhold

Kunnskapssenter for utdanning

Øker kvaliteten i hele utdanningssektoren – fra barnehage til høyere utdanning

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har som mål å øke kvaliteten i hele utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning. Ved å samle relevant forskning fra utdanningsfeltet skal vi sikre at du får tilgang til den informasjonen du trenger, når du trenger den.

Hva er en kunnskapsoversikt?

En kunnskapsoversikt gir deg et helhetlig og systematisk overblikk over forskning innenfor et område.

Vi samler forskningen for deg, slik at du får informasjonen du trenger – enten du er lærer, beslutningstaker, eller bare interessert i sektoren.

Følg oss

Besøk Lærerutdannings portalen

Kunnskapsportalen for lærerutdannere

Fra forskningen

Hvordan kan skolen hjelpe elever som har lite av både leseferdigheter og leselyst?

Ifølge ny forskning har tiltak som skal motivere til lesing og styrke leseferdighetene positiv effekt på elevers leseutv...

Sosialpsykologiske tiltak kan gi betre studieresultat

Eit nytt, systematisk kunnskapsoversyn har sett nærare på samanhengen mellom sosialpsykologiske tiltak og studiegjennomf...

Hvordan lærer lærere etter at utdannelsen er unnagjort?

Både formell etterutdanning og uformell læring medfører at dagens lærere er i stadig utvikling også etter at de er ferdi...

Mangelfull kunnskap om tiltak mot seksuell trakassering i akademia

Seksuell trakassering i høyere utdanning forblir et uløst problem på tross av flere tiår med forskning, konkluderer kunn...

Nettverk hjelper menn i akademia til lederstillinger

Forskning viser at menn i større grad enn kvinner drar nytte av nettverk på jobb for klatre til topps i akademia.

Tiltak for å inkludere minoritetsbarn i barnehagen

En kunnskapsoversikt fra forskere ved Kunnskapssenter for utdanning har identifisert fire tiltak for å fremme sosial ink...

Lærere etterlyser mer opplæring om nettmobbing

Lærere anerkjenner at nettmobbing er et problem i skolen, men føler seg dårlig forberedt til å adressere problemet. De e...

Å lære å lese og skrive er en menneskerett

I læreplanen for norsk skole slås det fast at det å kunne lese og skrive er en forutsetning for å delta som et aktivt me...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får en god start. – Skol...

Fem prinsipper for overgangen fra barnehage til skole

Ved å se på tidligere forskning har forskere ved Kunnskapssenter for utdanning utarbeidet fem prinsipper som må ivaretas...

Den internasjonale matematikkdagen 14. mars

UNESCO bestemte i 2019 at 14. mars, eller pi-dagen, som den også er kjent som, skal feires som den internasjonale matema...

Utforsking av tilhøvet mellom språkleg og matematisk dugleik

:

Den internasjonale morsmålsdagen og flerspråklighet i Norge 

Språk er kunnskap, identitet og kultur. Hvert år siden 1999 har 21. februar vært markert som den internasjonale morsmåls...

– Guttediskusjonen i skolen er et blindspor

Gutter og jenter har mye mer til felles enn det som skiller dem, ifølge UiS-forsker Dieuwer ten Braak.

Fører utdannelse til høyere intelligens?

Forskning på kognitive ferdigheter indikerer at det er en sammenheng mellom mengde utdanning og resultater på tradisjone...

Internasjonal dag mot vold, mobbing og nettmobbing blant barn og unge

Kunnskapssenter for utdanning har samlet kunnskapsoversikter som kan gi lærere og ledere i grunnopplæring støtte i det v...

De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø

Forskningskartleggingen "De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø" er utarbeidet på oppdrag...

Elevsentrert undervisning

Tilpassa undervisningsmetodar som tar omsyn til elevane sine individuelle behov, evner og interesser, har positiv effekt...

Hvordan redusere utbrenthet blant lærere?

Utbrenthet blant lærere er et problem for skolene og elevene, og ikke minst for den utbrente læreren selv. Hva er det so...

Traumeorienterte tilnærminger i skolen

Det er et behov for mer forskning på traumeorienterte tilnærminger i skolen. Skoleledere, beslutningsmyndigheter og skol...

Læringseffekten av elevsamarbeid

Korleis gruppene er sett saman gjev ikkje utslag for læringa. Det viktigaste er at gruppa får beskjed om å jobba mot eit...

Spelifisert læring i høgare utdanning

Teknologien i klasseromma inspirerer mange til å utforska undervising på digitale plattformar som supplement til tradisj...

Intervensjoners innvirkning på å planlegge, organisere, og utføre oppgaver

Barns evner til å planlegge, organisere og utføre oppgaver er svært viktige i skolesammenheng. Disse evnene kalles eksek...

Hvordan skape inkluderende fellesskap for barn med autisme?

I et utdanningssystem hvor et hovedmål for barnehager og skoler er å skape inkluderende fellesskap for læring og utvikli...

Omvendt undervisning i matematikk

Det er en økende interesse for å ta i bruk omvendt undervisning («flipped classroom») som undervisningsmetode. Mange ele...

Aktuelt

KSU skal gi forskaropplæring om systematiske kunnskapsoversikter

Kunnskapssenter for utdanning deltar som partnar i samarbeid om barnehageforsking, der FILIORUM er ein sentral aktør.

Nytt prosjekt skal forske på rasisme i lærarutdanningene med VR-teknologi

Høgskolen i Innlandet leiar eit samarbeidsprosjekt som skal bruka blant anna VR-teknologi for å avdekke eventuelle rasis...

Den internasjonale toleransedagen 16. november

Utdanningssystemet har en viktig jobb med å lære barn om toleranse og inkludering. Kunnskapssenter for utdanning har sam...

Ny ansatt ved KSU

Professor Terri Pigott er en kapasitet innenfor bruk av kvantitative metaanalyser. Nå styrker hun laget ved Kunnskapssen...

Den internasjonale dagen mot vold, mobbing og nettmobbing på skolen

Kunnskapssenter for utdanning har samlet kunnskapsoversikter som kan gi lærere og ledere i skolen støtte i arbeidet for ...

Nytt prosjekt skal gi mer kunnskap om digitalisering i skolen

Et nytt forskningsprosjekt skal gi lærere, skoleeiere og beslutningstakere svar på hvor vi står og hva som er veien vide...

Lanserer ressursportal for lærerutdannere

Nå får lærerutdannere enkel tilgang til relevante ressurser fra forskning, praksis og politikk. UHR-Lærerutdanning og Ku...

Verdens lærerdag 5. oktober

Hvert år markerer FN verdens lærerdag for å hedre innsatsen lærerne gjør for barn og unge. Samtidig vurderer en av fem n...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Vellykka forskarkurs i metasyntese

Universitetet i Stavanger samla nyleg 39 forskarar frå Noreg, Danmark, Sverige og Finland til ei digital samling om fors...

Digitale bildebøker kan skade småbarns forståelse

En omfattende metaanalyse av tidligere forskning har funnet at barn i alderen ett til åtte år har mindre sjanser til å f...

Bredt samarbeid på UiS for å kartlegge skandinavisk barnehageforskning

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) fikk høsten 2020 ansvaret for Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-...

Viktig å kjenne samisk språk og kultur

Samenes nasjonaldag 6. februar har blitt feiret hvert år siden 1993 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverig...

Kartlegger forskning med levende kart

KSU har samarbeidet med Forskningsrådet om å lage en oversikt over forskningspublikasjonene som er et resultat av de fin...

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med viktig kunnskap.

—Beslutninger skal tas på basis av kunnskap

Årsmøte og konferanse i Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (NORNESK)

Overtar ansvaret for skandinavisk barnehageforskningsdatabase

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) er blitt tildelt ansvaret for Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-...

Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har overlevert en rapport til UHR-Lærerutdanning som inneholder en oversikt over for...

Fagskoleutvikling i et digitalt landskap

Kunnskapsdepartementet henvendte seg til Kunnskapssenter for utdanning (KSU) for å få en oversikt over relevant forsknin...

Får oversikt som studentassistentar

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) vil med sine kunnskapsoversikter skape nettopp det som ligg i ordet; oversikt. Eit v...

Ho endrar forutsetnadene for systematiske kunnskapsoppsummeringar

Tamara Kalandadze ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU), Universitetet i Stavanger, er del av eit internasjonalt team ...

Ansatte

Senterleder
51833530
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Kunnskapssenter for utdanning
1054 Kontorsjef
51833408
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH
1011 Førsteamanuensis
51832952
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Kunnskapssenter for utdanning
Rådgiver
51834593
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Kunnskapssenter for utdanning
1011 Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Kunnskapssenter for utdanning
timellønnet u. lærer
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Kunnskapssenter for utdanning
Rådgiver
51832408
Kunnskapssenter for utdanning
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Senterstyre

2019-2022

Strategi

2020-2025

– Lærere og studenter har behov for at kunnskap blir kommunisert på måter som er tilgjengelige.

Våre forskningsprosjekter

#GrunnDIG

Digitalisering i grunnopplæring: kunnskaper, trender og framtidig forskningsbehov