- Finn en arbeidsplass som prioriterer veiledning!

Malin Tveterås Gaard var ferdig utdannet barnehagelærer i 2018, og jobber nå i universitetsbarnehagen Jåttå barnehage i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert
alumnportrett

Ung kvinne med blå jakke smiler til kamera
Malin Tveteraas Gaard har tatt barnehagelærestudiet ved UiS og jobber i dag som pedagogisk leder.

Hvor jobber du i dag?

Jeg jobber 100% som pedagogisk leder i Jåttå Barnehage. Jeg er på liten avdeling med 12 barn og 5 voksne. (Vi er 4 på jobb og en som kommer inn for de som har fri en dag i uken.) På avdelingen jeg er på er vi 2 pedagoger. 

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg var i praksis i Jåttå barnehage i mitt tredje studieår. Da var fokuset på faget ledelse. Jeg var da på liten avdeling med 9 barn og 3 faste ansatte. Jeg likte godt måten barnehagen jobbet med de ulike fagene i Rammeplanen og deres evne til å møte de ulike barna og deres behov. For meg var det ganske nytt og spennende å være i en så stor barnehage med 16 avdelinger og plass til 280 barn. Jeg er vant med 4-barns avdeling og var veldig spent på hvordan en så stor barnehage organiserte seg både i uteområdet, men også inne på avdelingen. Jeg synes at barnehagen er god på å finne løsninger for de utfordringene som måtte komme. Veilederen jeg hadde, er nok den største grunnen til at jeg endte opp med å jobbe der. Måten hun veiledet meg og inkluderte meg i jobben, møtte foreldre, barn og kollegaer, har har satt sine positive spor i min vei til å bli barnehagelærer. 

Etter endt praksis fikk jeg vikartimer i barnehagen og jobbet etterhvert som pedleder 40% ved siden av studiene. 

Les mer om hvordan du kan bli barnehagelærer ved Universitetet i Stavanger.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Min arbeidsdag består av å komme frem til løsninger og organisering av dagen dersom det blir endring av personalet på avdelingen. Følge de planer som er satt opp av kommune, barnehage og innad i avdelingen. Observere og kartlegge de enkelt barnas behov og evt komme med tiltak. Være tilstede for mine kollegaer, foreldre og barn. Gi veiledning, videreformidle og beskjeder. 

I løpet av en dag kan mye endre seg, og jeg tenker det er viktig å kunne være spontan, løsningsorientert og ha evnen til å be om hjelp dersom man har behov. Ikke vær redd for å måtte stå i ulike situasjoner alene og finne ut av og ta i bruk de sterke sidene til kollegaene dine! 

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste meg jobben min er å møte nye barn, foreldre og kollegaer. Ta del i barns utvikling 9og se at jeg kan gjøre en forskjell i deres liv. Det å fortelle foreldre gode praksisfortellinger eller høre/ fange opp barns morsomme kommentarer handlinger som gjerne er plukket opp hjemmefra. 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jåttå er en barnehage som jobber mye med kompetanseheving. Det er betryggende for meg å vite om ulike faglige begreper som blir brukt i blant annet møter og at jeg selv får ta del og vise frem mine egne kunnskaper. Man får ulike verktøy i studie som kan komme godt med. 

Hva er dine tre beste jobb- og karrieretips til dagens studenter?

1. Finn en arbeidsplass som prioriterer veiledning og tett oppfølging av deg som nyutdannet barnehagelærer. 

2. Når man har fått seg arbeidsplass, må man ikke være redd for å delegere arbeid. Man klarer ikke å gjøre alt alene. For at barn, personalet og foreldre skal ha det bra, er det veldig viktig med et godt samarbeid! 

3. Vær aktiv under forelesning. På den måten lærer man mer og får gjerne forklart ting man lurer på. 

Hva er det beste med å ta barnehagelærerutdanningen og hvorfor skal man søke det?

Det beste med å ta barnehagelærere utdannelsen er at det er flere stillinger ute på arbeidsmarkedet. Det er en jobb hvor man får prøvd ulike egenskaper hos deg selv og lærer deg og andre å kjenne på godt og vondt. Det er et stort behov for gode barnehagelærere som kan ta del i og påvirke hvordan morgendagens samfunn blir. 

Ferdig med barnehagelærer bachelor: Hva gjør de nå?