Lesesiesta - som lesestimuleringstiltak

I tillegg til at elever skal utvikle sin leseferdighet, er målet med Lesesiesta at flere elever skal oppleve leseglede og lese mer på fritiden. Lesesiesta vil si at alle elevene i basisgruppen/elevgruppen leser bøker samtidig, 5 – 20 minutt 3 – 5 dager i uken.

Publisert Sist oppdatert

gutt leser i sofaen

Ordet Lesesiesta gir forståelse av ro, en pause. Lesesiesta er tenkt som et avbrekk i skoledagen. I løpet av skoledagen blir elevene utsatt for mye lyder og stor aktivitet, både inne og ute. Under Lesesiestaen er det tenkt at det skal være rolig, ingen skal snakke og ingen skal bevege seg rundt. For at det skal skje trengs det strukturer og rammer.

Når?

Alder og ferdighet bør være faktorer som bestemmer hvor ofte og hvor lenge en skal ha Lesesiesta. For de yngste er 5 minutt noen ganger i uken nok, mens eldre elever kan ha lengre økter hver dag i perioder.

Mange lærere har erfart at Lesesiesta fra morgenen av er en god start på skoledagen. Andre igjen har Lesesiesta etter storefri eller andre friminutt. Et fastsatt tidspunkt er viktig, at elevene vet når det skal være Lesesiesta.

Ofte lar en elever få velge å lese i bøker når de er ferdig med et arbeid, eller det er et tilbud når en har frie aktiviteter. Da er det noen elever som aldri får lest, og ofte de som trenger lesetrening mest. Ved å sette av fast tid til lesing for alle elevene samtidig, får alle elevene mulighet til å lese. Dette kan gjøres allerede 1. årstrinn (se filmen Elevens egen lesing, Lesesiesta). Når en setter av fast tid får en også fortalt elevene at lesing er viktig. Det er ikke bare noe en gjør når en har tid til overs.

Av Liv C. Stuestøl.

Les hele artikkelen om Lesesiesta (PDF-format)