Litteratursøk for TekNat-studenter: finn gode kilder til oppgaven din

Tirsdag 30. januar 2024 kl. 12:15-14:00,
Universitetsbiblioteket,
personalrommet, KE A-253.

Bli med på bibliotekets workshop om søking etter faglitteratur for studenter ved Teknisk-naturvitenskapelig fakultet.

Published Sist oppdatert
Kurs fra biblioteket

Finn gode kilder til oppgaven din

På denne workshopen lærer du hvordan du planlegger et søk og hvilke databaser som er aktuelle innen teknisk naturvitenskaplige fag. Vi går også igjennom hvordan du vurderer og siterer kilder.

Målgruppe: Bachelor-, master- og PhD-studenter ved Teknisk-naturvitenskapelige fakultet Utstyr: Egen laptop Krav til forkunnskap: Ingen Undervisningsform: Workshop og oppgaver med veiledning Undervisningsspråk: Norsk Hvor: Personalrommet, KE A-253.

Etter kurset skal du kunne:

  • Finne vitenskaplig og faglig litteratur
  • Skille mellom ulike typer vitenskaplige kilder
  • Kjenne til relevante fagdatabaser for TekNat og hvordan du bruker disse
  • Utvikle gode søkeord
  • Vite hvordan du planlegger og utfører et godt litteratursøk
  • Bruke Kildekompasset og ha grunnleggende kunnskap om kildekritikk og kildehenvisning
Hvor er kurset?

I personalrommet, KE A-253, som ligger i 2. etg i biblioteket.

Mer om søking

Du finner mer om søking på fagsidene for teknisk naturvitenskaplige fag.

Spørsmål om søking etter teknisk naturvitenskaplig litteratur? Ta kontakt:

Førstebibliotekar
51832086
KE A-286
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51831072
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Universitetsbibliotekar
51831125
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger