Hopp til hovedinnhold

Fagside for teknisk-naturvitenskaplige fag

Bruk biblioteket til å finne litteratur og få tips til oppgaveskrivingen for deg som studerer teknisk-naturvitenskaplige dag.

Publisert: Endret:
Vi hjelper deg gjerne!

I biblioteket er vi fire kontaktbibliotekarer for TN-fakultetet. Ta kontakt for hjelp til å finne litteratur, veiledning i kildebruk og referering.

Vi har og kurs i ulike programmer og verktøy.

Kontakt oss gjerne på ub@uis.no , eller lån en bibliotekar!

Veiledning

Du finner mange veiledninger på våre Canvas-sider:

Hvordan finne og refere til kilder?

Zotero og EndNote (referanseverktøy)

LaTeX (tekstredigering)

Våre kurs

Biblioteket holder mange kurs, og de fleste er åpne for alle. I tillegg har vi egne kurs for TN-studenter, for eksempel søkeworkshoper i starten av hvert vårsemester.

Vi har kurs i LaTeX, Zotero, EndNote, Tableau, NVivo, Rayyan, Akademisk skriving og studieteknikk, Litteratursøk m.m.

Lån en bibliotekar

Er du masterstudent eller forsker ved UiS og skal starte et større skriveprosjekt? Da kan du bestille søkeveiledning fra biblioteket.

Finn litteratur og kilder

Skal du skrive oppgave, eller starte med et nytt emne?

Bibliotekets samlinger av bøker og tidsskrifter, både i papir og digitalt, finner du ved å søke i Oria.

Se også oversikt over Tidsskrifter i Oria, eller utforsk våre tidsskrifter i tjenesten Browzine.

Du finner oversikt over databasene vi har tilgang til i Oria. I disse databasene kan finne forskningsartikler som er nyttige når du skal skrive en oppgave.

Her finner du en alfabetisk oversikt over databaser, og du kan også velge dine fagområder. Gå til databaser i Oria.

Universitetsbiblioteket har mange trykte standarder. Spør oss dersom du trenger hjelp til å finne fram.I tillegg abonnerer vi på digital tilgang til en rekke standarder fra Standard Norge.Bruk tilgang hjemmefra dersom du ikke er på campus for å få tilgang. Standarder må åpnes i Adobe Acrobat Reader, prøv å åpne filen i mappen "Nedlastinger" hvis dokumentet ikke åpnes automatisk.

Rabatt på standarder:

Studenter og ansatte ved UiS får 70 % rabatt ved kjøp av standarder fra Norsk Standard. Les mer om rabatt her.Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komite og Standard Online AS tilbyr studentabonnement på lesetilgang til nettutgaver av NS, IEC, ISO og NEK standarder. Studentabonnement koster kr 500,- inkl. mva. i året. Les mer her.

Andre standarder:

Standardiseringen i Norge: Her finner du informasjon om standardisering på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Du finner også en katalog over norske standarder og lenker til andre standardiseringsorganisasjoner.

Global IHS: Dette er en katalog over standarder fra flere internasjonale organisasjoner, mellom annet API, ASME og ASTM. 

NORSOK: Her finn du standarder som gjelder for de virksomhetene som tilhører Petroleumstilsynet sitt virkefelt.

Kontakt oss:

Er du student eller ansatt ved IKBM eller IMF? Kontakt oss på ub@uis.no

Universitetsbibliotekar
51831125
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Univ.bibliotekar
51831072
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Univ.bibliotekar
51831137
Divisjon for forskning

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Avdeling for forsknings- og studiestøtte