Hopp til hovedinnhold

Fagside for teknisk-naturvitenskapelige fag

Bruk biblioteket til å finne vitenskapelige og fagrelevante kilder for studier og forskning, og få tips til oppgaveskrivingen innenfor teknisk- og naturvitenskapelige fag.

Publisert: Endret:
Her finner du
Ta kontakt

Har du spørsmål om bibliotekets fagressurser innenfor teknisk- og naturvitenskapelige fag? Vi er flere kontaktbibliotekarer for TN-fakultetet. Ta kontakt så hjelper vi deg.

Inger Gåsemyr

Institutt for energi- og petroleumsteknologi Institutt for energiressurser Sikkerhet (ISØP) inger.gaasemyr@uis.no

Håkon Magne Bjerkan

Institutt for data og elektroteknologi Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (By)planlegging (ISØP) hakon.m.bjerkan@uis.no

Kari Østerli Frafjord

Institutt for matematikk og fysikk Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi kari.frafjord@uis.no

Anne Brit Løland

Industriell økonomi (ISØP) anne.b.loland@uis.no

Aktuelle databaser

Scopus

Direkte lenking til fulltekst fra over 22 000 tidsskrifter, m.m.

Web of Science

Referanser til artikler fra verdens ledende tidsskrifter, m.m.

Aktuelle bøker

Advances in Aquatic Invertebrate Stem Cell Research

Rinkevich, Baruch ; Hobmayer, Bert ; Ballarin, Loriano, 2022

Bioinformatics : Methods and Applications

Singh, D.B. & Pathak, R.K., 2021

Molecular biology of cancer

Pecorino, L., 2021

Lån en bibliotekar

Ansatte, stipendiater og masterstudenter ved UiS som skal i gang med et større forskningsprosjekt kan få individuell søkeveiledning fra biblioteket.

Innkjøpsforslag

Er det noe som mangler i bibliotekets samling? Forslag til et abonnement vi burde ha? Send inn dine forslag, så vurderer vi innkjøp.

Finn litteratur og kilder

Biblioteket har tilgang til en rekke tidsskrifter og databaser som gir deg tilgang til faglitteratur innen teknisk- og naturvitenskapelige fag.

Ta kontakt på ub@uis.no dersom du trenger noe vi ikke har tilgang til, så undersøker vi om vi kan skaffe det til deg.

Bibliotekets samlinger av bøker og tidsskrifter, både i papir og digitalt, finner du ved å søke i Oria.

Se også oversikt over Tidsskrifter i Oria, eller utforsk våre tidsskrifter i tjenesten Browzine.

I Oria finner du en oversikt over hvilke databaser som er aktuelle innenfor teknisk- og naturvitenskapelige fag. Noen av databasene er åpent tilgjengelig, men de fleste trenger du UiS-tilgang for å kunne bruke.

Husk å koble deg til med tilgang hjemmefra for å få tilgang dersom du ikke er på campus.

Scopus og Web of Science er for eksempel viktige databaser som vi anbefaler å bruke innenfor teknisk- og naturvitenskapelige fag.

Universitetsbiblioteket har mange trykte standarder. Du kan søke de opp og Oria, og spør oss gjerne dersom du trenger hjelp til å finne fram. I tillegg abonnerer vi på digital tilgang til en rekke standarder fra Standard Norge.

Bruk tilgang hjemmefra dersom du ikke er på campus for å få tilgang. Standarder må åpnes i Adobe Acrobat Reader, prøv å åpne filen i mappen "Nedlastinger" hvis dokumentet ikke åpnes automatisk.

Rabatt på standarder:

Studenter og ansatte ved UiS får 70 % rabatt ved kjøp av standarder fra Norsk Standard. Les mer om rabatt her.

Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komite og Standard Online AS tilbyr studentabonnement på lesetilgang til nettutgaver av NS, IEC, ISO og NEK standarder. Studentabonnement koster kr 500,- inkl. mva. i året. Les mer her.

Andre standarder:

  • Standardiseringen i Norge: Her finner du informasjon om standardisering på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Du finner også en katalog over norske standarder og lenker til andre standardiseringsorganisasjoner.

  • Global IHS: Dette er en katalog over standarder fra flere internasjonale organisasjoner, mellom annet API, ASME og ASTM. 

  • NORSOK: Her finn du standarder som gjelder for de virksomhetene som tilhører Petroleumstilsynet sitt virkefelt.

Skrivehjelp

Biblioteket tilbyr flere tjenester som hjelper deg med å komme i gang med og ivareta viktige elementer i oppgaveskrivingen.

Litteratursøk

Når du skal gjøre et litteratursøk er målet å finne den beste tilgjengelige kunnskapen om ditt tema og din problemstilling. Hvilke kilder du skal søke i og hvilke søkeord du skal bruke avhenger av hva du ønsker å finne ut av. I Canvas finner du mer informasjon om hvordan du gjennomfører et litteratursøk.

Laboratorierapporter

Finn generelle tips til struktur og skriving av laboratorierapporter i Canvas-modulen Hvordan skrive en laboratorierapport. Her står det litt om hvordan du kan forberede deg på rapportskrivingen når du er i laboratoriet, og generelt om rapportens struktur og innhold

Lån en bibliotekar

Dersom du skal i gang med et større forskningsprosjekt kan du få individuelle søkeveiledning fra biblioteket. Vi hjelper deg med å komme i gang med ditt litteratursøk. Ansatte, stipendiater og masterstudenter ved UiS kan bestille søkeveiledning.

Oppgaveskriving

Du kan få hjelp i oppgaveskriving fra studentmentorer i Studieverkstedet. De tilbyr også skrivegrupper for masterstudenter. Du finner tidligere studentoppgaver i UiS sitt vitenarkiv Brage, både på bachelor- og masternivå. Disse oppgavene kan brukes til inspirasjon, men vær obs på at disse kan ha karakter mellom A og E.

Nyttige ressurser

Akademisk skriving

Kurs og ressurser om oppgaveskriving

Kildekompasset

Hjelp med kilder og henvisninger

Søk og Skriv

Kom i gang med søk og oppgaveskriving

Studieverkstedet

Studentmentorer hjelper deg med oppgaveskriving

Forskningshjelp

Når du skal i gang med et større forskningsprosjekt er det mange ting å tenke på. Biblioteket hjelper deg med litteratursøk, datahåndtering og nyttige programmer og verktøy som hjelper deg med skrive- og forskningsprosessen.

Litteratursøk

Dersom du skal i gang med et større forskningsprosjekt kan vi hjelpe deg med å komme i gang med ditt litteratursøk. Ansatte, stipendiater og masterstudenter kan bestille søke-veiledning

Programvare

Vi anbefaler å ta i bruk en referansehåndteringssverktøy og andre nyttige programmer som hjelper deg i forskningsprosessen. Vi tilbyr kurs i: Endnote: referanshåndteringsprogram tilbudt via UiS. Zotero: gratis referansehåndteringsprogram. LaTeX: godt verktøy for oppgaveskriving som skal inneholde matematiske formler, likninger og symboler. NVivo: hjelper deg behandle kvalitative data. Rayyan: hjelper deg å gjennomgå referansene til din litteraturstudie.

Mer om

Cristin

Synliggjør din forskning og gjør den tilgjengelig

Bibliometri

Analyser vitenskaplig forskerproduksjon

Orcid

Få unik forsker-ID knyttet til din forskning

PhD on Track

Nasjonal ressurs for PhD studenter og forskere

OA publisering

Biblioteket hjelper deg med åpen publisering

Forskningsdata og håndtering

Lagring og tilgjengeliggjøring av forskningsdata

Kurs fra biblioteket

Biblioteket holder mange kurs, og de fleste er åpne for alle. I tillegg har vi egne kurs for TN-studenter, for eksempel søkeworkshoper i starten av hvert vårsemester.

Vi har kurs i LaTeX, Zotero, EndNote, NVivo, Rayyan, Akademisk skriving, studieteknikk, og litteratursøk. I tillegg har vi egne kurs for TN-studenter, for eksempel søkeworkshoper i starten av hvert vårsemester. Informasjon om alle våre åpne kurs legges bibliotekets kurskalender.

Du finner informasjon og veiledninger til alle våre kurs i Canvas.

Kurskalender

Academic Writing

Tir. 04.10.2022

12:15-13:00

The Data Lab, the library
KE A-259

Introduksjon til Zotero

Ons. 05.10.2022

10:15-12:00

Kursrommet, biblioteket
KE A-253

Webinar: Introduction to LaTeX

Tor. 06.10.2022

10:15-12:00

Zoom
Language: English

Introduksjon til EndNote

Tir. 11.10.2022

12:15-14:00

Kursrommet, biblioteket
KE A-253

Introduksjon til NVivo

Tir. 18.10.2022

09:15-12:00

Dataverkstedet
KE A-259

Introduction to Zotero

Tir. 18.10.2022

12:15-14:00

The Ullandhaug Library
KE A-253

Slik blir du god til å drøfte

Tir. 18.10.2022

12:15-13:00

Dataverkstedet, biblioteket
KE A-259

Introduksjon til EndNote Online

Ons. 19.10.2022

12:15-14:00

Kursrommet, biblioteket
KE A-253

Hjelp, jeg vil unngå plagiering!

Tor. 20.10.2022

12:15-13:00

Kursrommet
KE A-253

SiS: Workshop i prokrastinering

Ons. 26.10.2022

13:30-15:30

Dataverkstedet, biblioteket
KE A-259

Webinar: Introduction to EndNote

Tir. 01.11.2022

12:15-14:00

Zoom
Language: English

Hjelp, jeg skal ha skriftlig eksamen!

Tir. 01.11.2022

12:15-13:00

Dataverkstedet, biblioteket
KE A-259

Hjelp, jeg skal ha muntlig eksamen!

Tor. 03.11.2022

12:15-13:00

Dataverkstedet, biblioteket
KE A-259

Akademisk skriving: Spørretime

Tir. 08.11.2022

12:15-13:00

Dataverkstedet, biblioteket
KE A-259

Introduksjon til EndNote

Ons. 09.11.2022

09:15-11:00

Kursrommet, biblioteket
KE A-253

Slik finner du god litteratur til oppgaven din

Tir. 15.11.2022

12:15-13:00

Kursrommet, biblioteket
KE A-253

Webinar: Introduction in NVivo

Ons. 16.11.2022

12:15-15:00

Zoom
Language: English

Akademisk skriving: Spørretime

Tir. 22.11.2022

12:15-13:00

Zoom
Språk: norsk

Webinar: Introduksjon til Rayyan

Ons. 23.11.2022

09:15-11:00

Zoom: krever påmelding
Språk: norsk

Introduksjon til NVivo

Tir. 06.12.2022

12:15-15:00

Dataverkstedet
KE A-259

Nyheter fra det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Vil du delta på MNT-konferansen 2023?

Send inn ditt bidrag til utdanningskonferansen MNT – utdanning for framtidens arbeidsliv.

Ny database tilgjengelig innen data- og elektroteknologi

Få tilgang til forskningslitteratur innen informasjonsteknologi med ACM Digital Library.

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr. philos i samfunnssikkerhe...

Tildelt pris for fremragende undervisning

Sigbjørn Hervik er blant landets beste undervisere. 2. juni mottok han undervisningspris fra Olav Thon-stiftelsen.

Første rene hydrogenforbrenning i mikrogassturbin

For første gang har UiS-forskere klart å drive en gassturbin med 100 prosent hydrogen. Det skjedde under eksperimenter v...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

UiS får senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser

Universitetet i Stavanger har fått tildelt Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokke...

AVLYST Nobel-pub på Arkeologisk museum

Lurer du på kva prestasjonar som ligg bak årets nobelpristildelingar? Torsdag 9. desember kl. 18 kan du få svaret server...

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Kåret til en av årets Stavanger-ambassadører

Førsteamanuensis Alexander Rothkopf ved Institutt for matematikk og fysikk mottok pris for å ha brakt Stavanger ut til v...

Nye studier vedtatt av UiS-styret

Master i barnevern, batteriingeniør, medisinsk teknolog og neste generasjons energiingeniør. Fra høsten 2022 opprettes f...

Møtte morgendagens energi-ingeniører

Olje- og energiminister Tina Bru møtte studenter og fakultetsledelse ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

100 millioner til mer klimavennlig havbruksnæring

En UiS-ledet satsning på bærekraftig havbruk får nær 100 millioner fra regjeringens Grønn plattform-ordning. Satsingen s...

Hun skal kurse brann- og redningstjenesten i tunnelsikkerhet

Rogaland brann og redning (RBR) arrangerer kurs om innsats i tunneler for operasjonell ledelse. Kursholder er doktorgrad...

Metoden hans ble brukt i et dystert regnestykke

Da The Economist ville regne ut hvor mange reelle dødsfall koronapandemien har medført verden over, så de til en algorit...

Hva betyr tarmbakterier for helsen din?

Kan bakteriene i tarmen gi oss bedre kreftbehandling? Dette er ett av de viktigste spørsmålene i et nytt forskningssamar...

UiS vil utdanne ingeniører i medisinsk teknologi

Økende behov for medisinskteknisk personell i sykehus og medisinsk industri, gjør at UiS ønsker å tilby bachelor i medis...

UiS vil utdanne de første batteriingeniørene

UiS søker om å tilby bachelor i batteri- og energiteknologi fra høsten 2022.

Nye 80 millioner til banebrytende forskning på UiS

UiS fikk i tøff konkurranse med forskere fra hele landet tilslag på åtte forskningsprosjekt, de fleste i kategorien bane...

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Nye eksterne medlemmer i fakultetsstyrene

Universitetsstyret har oppnevnt nye eksterne styremedlemmer til fakultetsstyrene.

6 millioner kroner til bærekraftige UiS-prosjekt

To nye prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har fått til sammen 6 millioner kroner i støtte over fire...

Setter ny retning for geofag

Institutt for energiressurser ved UiS satser på nytt utstyr og nye forskningsområder innen geoteknikk og geofysikk. Derm...

Lyspæren Innovasjonshus søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet innovasjon, entreprenørskap og bærekraft? Vi trenger deg som er engasj...

KATS fortsetter å styrke tunnelsikkerhetsarbeidet til 2024

I desember 2020 annonserte Norges Forskningsråd (NFR) at KATS får videreføring og bevilgning til å gjennomføre fase 2. P...

Nye utdanninger treffer

– Vi treffer svært godt med de to nye bachelorprogrammene våre, sier dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisk-naturvitenska...

Hun skal finne nye løsninger for hydrogen

Universitetet i Stavanger satser på hydrogen. Olena Zavorotynska er én av flere forskere som med støtte fra Akademia-avt...

Styre og arbeidsutval på plass i Kognitiv lab

Det tverrfakultære initiativet Kognitiv lab har fått sitt fyrste styre og arbeidsutval. Nå er målet deira å jobbe for å ...

Seminarrekke om tidligdeteksjon og sensorteknologi i tunnelsystemer

Universitetet i Stavanger tilbyr en ny videreutdanning i Tunnelsikkerhet. Her vil du lære mer om sensorsystemer og kommu...

Seminarrekke om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbeidet

Norge trenger økt kompetanse på tunnelsikkerhet. Lær mer om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbe...

Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Statistikere ved UiS utviklet smittetrendanalyse

Stavanger Aftenblads koronaoversikt har fått statistikk utviklet ved UiS.

Iboende designprosesser for brannsikkerhet i komplekse veitunneler – Erfaringsoverføring innen sikkerhetsstyring mellom industrier

Hvordan kan en filosofi for sikkerhetsstyring som brukes i olje og gassnæringen, betegnet som "innebygd sikkerhet", bidr...

Øystein Lund Bø ny president for Nordtek

Dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er utnevnt til ny president for Nordtek, et nettverk ...

UiS deltar i tre nye innovasjonsprosjekt

UiS skal delta i tre nye innovasjonsprosjekt – to prosjekt knytt til næringslivet og eit knytt til offentleg sektor. All...

Fra Sandnes til NASA

Markus Fjellheim fra Sandnes siktet mot stjernene under utvekslingsoppholdet hos Jet Propulsion Laboratory i California,...

Helleik Syse i DN-kåring

Nominert til årets ledestjerne

EU-patent til UiS-forskere

Chunming Rong og Antorweep Chakravorty har fått patent på ny teknologi. "MySoMe" skal gjøre det enklere for deg å bestem...

Prisdryss over petroleumsstudenter

Repsol, Acona og Vår Energi delte ut til sammen 10 priser og 325.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS.