Fagside for teknisk-naturvitenskapelige fag

Bruk biblioteket til å finne vitenskapelige og fagrelevante kilder for studier og forskning, og få tips til oppgaveskrivingen innenfor teknisk- og naturvitenskapelige fag (TN).

Publisert Sist oppdatert

Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Universitetsbibliotekar
51831125
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Førstebibliotekar
51832086
KE A-286
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51831072
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Lån en bibliotekar

Ansatte, stipendiater og masterstudenter ved UiS som skal i gang med et større forskningsprosjekt kan få individuell søkeveiledning fra biblioteket.

Innkjøpsforslag

Er det noe som mangler i bibliotekets samling? Forslag til et abonnement vi burde ha? Send inn dine forslag, så vurderer vi innkjøp.

Finn litteratur og kilder

Biblioteket har tilgang til en rekke tidsskrifter og databaser som gir deg tilgang til faglitteratur innen teknisk- og naturvitenskapelige fag.

Ta kontakt på ub@uis.no dersom du trenger noe vi ikke har tilgang til, så undersøker vi om vi kan skaffe det til deg.

Bibliotekets samlinger av bøker og tidsskrifter, både i papir og digitalt, finner du ved å søke i Oria.
Se også oversikt over Tidsskrifter i Oria, eller utforsk våre tidsskrifter i tjenesten Browzine.

I Oria finner du en oversikt over hvilke databaser som er aktuelle innenfor teknisk- og naturvitenskapelige fag. Noen av databasene er åpent tilgjengelig, men de fleste trenger du UiS-tilgang for å kunne bruke.
Husk å koble deg til med tilgang hjemmefra for å få tilgang dersom du ikke er på campus.

Scopus og Web of Science er for eksempel viktige databaser som vi anbefaler å bruke innenfor teknisk- og naturvitenskapelige fag.

Universitetsbiblioteket har standarder i papirutgaver til utlån, og disse kan du finne i Oria.
Som student ved UiS har du også disse mulighetene til å få tilgang til standarder:

Digital tilgang til standarder

Fra 1. mars har studenter ikke lenger digital tilgang til et utvalg standarder gjennom UiS sitt digitale abonnement. Dette skyldes endringer i abonnementsordningene hos Standard Norge. For å få digital tilgang så må du derfor kjøpe et studentabonnement hos Standard Norge. Dette abonnementet gir lesetilgang til over 50 000 standarder fra NS, NEK, ISO og IEC, og koster 500 kr + mva for ett studieår. Les mer og bestill på nettsidene til Standard Norge.

Bestille utskrift av standarder

Som student kan du bestille utskrift fra ca. 200 standarder i UiS sitt digitale abonnement. Logg inn med Feide og bestill utskrift. Du ser i skjemaet hvilke standarder som er tilgjengelige for utskrift. Dette er en prøveordning frem til sommeren 2024 hvor utskriftene vil være gratis.

Kjøpe standarder enkeltvis med rabatt

Studenter kan kjøpe enkeltstandarder for digital tilgang eller som papirutgave. Det er 50 prosent rabatt ved kjøp av standarder fra NS og NEK. Du må registrere en brukerprofil med e-postadressen din fra UiS for å få rabatten i nettbutikken.

Som ansatt ved UiS kan du bestille utskrifter slik som studentene, men i tillegg bestille digital tilgang til de ca. 200 standardene i UiS sitt digitale abonnement. Se nærmere informasjon på intranettet eller kontakt biblioteket.

Trenger du tilgang til en standard som vi ikke har i papirutgave eller i vårt digitale abonnement? Da kan vi kjøpe inn standarden i papirutgave for vanlig lån, ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Andre standarder:

IEEE: Du finner standarder fra IEEE i tjenesten IEEE Explore (krever at du er på campus eller bruker Tilgang hjemmefra).

NORSOK: Biblioteket har noen NORSOK-standarder i papirutgaver til utlån (søk i Oria), og noen i digitalt abonnement fra Standard Norge som du kan bestille utskrift av (se informasjon over).

DnV: Som student eller ansatt kan du få utvidet digital tilgang gjennom tjenesten DnV Rules and Standards Explorer+. Opprett en bruker med din UiS-e-postadresse på nettstedet Veracity, og følg instruksjonene der for å få tilgang.

Mer om standarder:

Standardiseringen i Norge: Her finner du informasjon om standardisering på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Du finner også en katalog over norske standarder og lenker til andre standardiseringsorganisasjoner.

Global IHS: Dette er en katalog over standarder fra flere internasjonale organisasjoner, mellom annet API, ASME og ASTM. 

Skrivehjelp

Biblioteket tilbyr flere tjenester som hjelper deg med å komme i gang med og ivareta viktige elementer i oppgaveskrivingen.

Litteratursøk

Når du skal gjøre et litteratursøk er målet å finne den beste tilgjengelige kunnskapen om ditt tema og din problemstilling. Hvilke kilder du skal søke i og hvilke søkeord du skal bruke avhenger av hva du ønsker å finne ut av. I Canvas finner du mer informasjon om hvordan du gjennomfører et litteratursøk.

Laboratorierapporter

Finn generelle tips til struktur og skriving av laboratorierapporter i Canvas-modulen Hvordan skrive en laboratorierapport. Her står det litt om hvordan du kan forberede deg på rapportskrivingen når du er i laboratoriet, og generelt om rapportens struktur og innhold

Lån en bibliotekar

Dersom du skal i gang med et større forskningsprosjekt kan du få individuelle søkeveiledning fra biblioteket. Vi hjelper deg med å komme i gang med ditt litteratursøk. Ansatte, stipendiater og masterstudenter ved UiS kan bestille søkeveiledning.

Oppgaveskriving

Du kan få hjelp i oppgaveskriving fra studentmentorer i Studieverkstedet. De tilbyr også skrivegrupper for masterstudenter. Du finner tidligere studentoppgaver i UiS sitt vitenarkiv Brage, både på bachelor- og masternivå. Disse oppgavene kan brukes til inspirasjon, men vær obs på at disse kan ha karakter mellom A og E.

Nyttige ressurser

Forskningshjelp

Når du skal i gang med et større forskningsprosjekt er det mange ting å tenke på. Biblioteket hjelper deg med litteratursøk, datahåndtering og nyttige programmer og verktøy som hjelper deg med skrive- og forskningsprosessen.

Litteratursøk

Dersom du skal i gang med et større forskningsprosjekt kan vi hjelpe deg med å komme i gang med ditt litteratursøk. Ansatte, stipendiater og masterstudenter kan bestille søke-veiledning

Programvare

Vi anbefaler å ta i bruk en referansehåndteringssverktøy og andre nyttige programmer som hjelper deg i forskningsprosessen. Vi tilbyr kurs i: Endnote: referanshåndteringsprogram tilbudt via UiS. Zotero: gratis referansehåndteringsprogram. LaTeX: godt verktøy for oppgaveskriving som skal inneholde matematiske formler, likninger og symboler. NVivo: hjelper deg behandle kvalitative data. Rayyan: hjelper deg å gjennomgå referansene til din litteraturstudie.

Mer om

Kurs fra biblioteket

Biblioteket holder mange kurs, og de fleste er åpne for alle. I tillegg har vi egne kurs for TN-studenter, for eksempel søkeworkshoper i starten av hvert vårsemester.

Vi har kurs i LaTeX, Zotero, EndNote, NVivo, Rayyan, Akademisk skriving, studieteknikk, og litteratursøk. I tillegg har vi egne kurs for TN-studenter, for eksempel søkeworkshoper i starten av hvert vårsemester. Informasjon om alle våre åpne kurs legges bibliotekets kurskalender.

Du finner informasjon og veiledninger til alle våre kurs i Canvas.

Kurskalender

Shut up & write for PhDs

Tor. 30.05.2024

09:00-11:30

Universitetsbiblioteket, Studieverkstedet

Nyheter fra det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Suksess for ny elkraft-utdanning

Studiesøkerne flokker seg til elektroteknologi-studiet på UiS, med den nye spesialiseringen i elkraft. Søkningen har ove...

Europeiske studentar løyste havvind-utfordringar

Korleis kan vi byggje ut vind-installasjonar i havet med minst mogleg miljøpåverknad? Det var oppgåva for 38 studentar f...

Lover stipend til elkraft-studenter på UiS

Næringslivet sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft til å kunne gjennomføre det grønne skiftet. Lyse, Smedvig og...

Equinor gir UiS 42,5 millioner til forskning på grønn omstilling

Universitetet i Stavanger kan dermed styrke sin satsing på karbonfangst, havvind, energisystemer og best mulig utnytting...

Norske forskere kan bidra til å endre Big Bang-teorien

I 2017 fikk amerikanske forskere Nobelpris for å ha observert gravitasjonsbølger fra jorda. Nå er norske forskere med på...

20 år med samfunnssikkerhet

Nye utfordringer, nye kriser. Mye har endret seg innen samfunnssikkerhetsfaget de siste 20 årene, men mange av utfordrin...

8,5 millioner kroner til materialforskning

Diana Castro og Gøran Nilsen fikk nylig innvilget finansiering fra Forskningsrådet til prosjektet SUPER^2.

Samarbeider med næringslivet om nye doktorgradsprosjekter

Forskningsrådet har nylig bevilget 50 millioner kroner for at ansatte i norsk næringsliv skal kunne ta en doktorgrad ute...

UiS-professor vann forskingspris saman med mannen

Kathinka Dæhli Kurz, professor ved Institutt for data- og elektroteknologi, vann Stavanger universitetssjukehus sin fors...

Mottar pris for innovasjon i teknologi

Professor Dimitrios G. Pavlou ble nylig tildelt den prestisjetunge Hojjat Adeli-prisen for innovasjon innen beregningsba...

Bruker data fra Nye SUS til å beregne helikopterlandinger

Forskere ved UiS dokumenterer landingsforholdene for helikoptre ved Nye SUS. Målet er å lage en beregningsmodell som ska...

Hva trenger energibransjen de neste årene?

Forskere ved Universitetet i Stavanger har bedt industrien om å definere utdanningsbehovet for de kommende årene. Hva bø...

Forskningsprosjekt om forbedringsprosesser i politiet

Felix Preshanth Santhiapillai ved UiS har forsket på hvordan man kan bruke Lean-tenkning til å forbedre arbeidet i Sør-V...

Studenter inviterte til debatt om forskningsetikk

Skulle fysikerne trukket seg fra Manhattan-prosjektet som førte til utviklingen av atombomben?

Vant pris for beste doktorgradsprosjekt

Huong Huynh avsluttet sitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Stavanger oktober 2021. Nå er doktorgradsavhandlingen...

Måler krefter i vindtunnelen

Maskinstudentene Mats Alsnes og Sindre S. Haga har fått et nytt verktøy, en vindtunnel de kan bruke i studiene.

– Jobb med vann!

Mulighetene er mange for de som studerer miljøteknologi. Denne uken fikk kjemi- og miljøstudenter besøk av Norsk Vann. D...

Ny forskning kan forlenge livet til kreftpasienter

Professor Oddmund Nordgård ved UiS og Stavanger universitetssjukehus har undersøkt blodet til pasienter med kreft i buks...

Første kull med maskinstudenter fra Etiopia

Det er langt fra Etiopia til Norge. Tre doktorgradsstudenter og to masterstudenter deler sine erfaringer etter ett semes...

Fikk 3 millioner kroner til hydrogenforskning

Fysiker Olena Zavorotynska har fått støtte til å forske på hvordan bruk av hydrogen som energibærer blir stadig viktiger...

Røstvik i BBC-dokumentar

Samarbeidet mellom UiS-professor Harald N. Røstvik og a-ha-vokalist Morten Harket har blitt til en dokumentar om Norges ...

Mottok innovasjonspris for masteroppgave om havvind

Izwan Ahmad ble tildelt fylkets innovasjonspris for masterstudenter denne uken. Ifølge juryen kan havvindprosjektet hans...

Fikk innføring i medisinsk teknologi i toppklasse

De første studentene på medisinsk teknologi ved UiS var nylig på besøkt hos forskningssenteret SEARCH. Der fikk de prese...

Tatt opp i Akademiet for yngre forskere

Professor Alexander Rothkopf og førsteamanuensis Dian Liu ble nylig del av et eksklusivt selskap. Som to av 11, er de ny...

UiS skal bidra til energiomstilling

Universitetet i Stavanger har gått inn i kunnskapsalliansen Energiomstilling Vest.

Ny database tilgjengelig innen data- og elektroteknologi

Få tilgang til forskningslitteratur innen informasjonsteknologi med ACM Digital Library.

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr. philos i samfunnssikkerhe...

Tildelt pris for fremragende undervisning

Sigbjørn Hervik er blant landets beste undervisere. 2. juni mottok han undervisningspris fra Olav Thon-stiftelsen.

Første rene hydrogenforbrenning i mikrogassturbin

For første gang har UiS-forskere klart å drive en gassturbin med 100 prosent hydrogen. Det skjedde under eksperimenter v...

UiS får senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser

Universitetet i Stavanger har fått tildelt Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokke...

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Kåret til en av årets Stavanger-ambassadører

Førsteamanuensis Alexander Rothkopf ved Institutt for matematikk og fysikk mottok pris for å ha brakt Stavanger ut til v...

Nye studier vedtatt av UiS-styret

Master i barnevern, batteriingeniør, medisinsk teknolog og neste generasjons energiingeniør. Fra høsten 2022 opprettes f...

Møtte morgendagens energi-ingeniører

Olje- og energiminister Tina Bru møtte studenter og fakultetsledelse ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

100 millioner til mer klimavennlig havbruksnæring

En UiS-ledet satsning på bærekraftig havbruk får nær 100 millioner fra regjeringens Grønn plattform-ordning. Satsingen s...

Hun skal kurse brann- og redningstjenesten i tunnelsikkerhet

Rogaland brann og redning (RBR) arrangerer kurs om innsats i tunneler for operasjonell ledelse. Kursholder er doktorgrad...

Metoden hans ble brukt i et dystert regnestykke

Da The Economist ville regne ut hvor mange reelle dødsfall koronapandemien har medført verden over, så de til en algorit...

Hva betyr tarmbakterier for helsen din?

Kan bakteriene i tarmen gi oss bedre kreftbehandling? Dette er ett av de viktigste spørsmålene i et nytt forskningssamar...

UiS vil utdanne ingeniører i medisinsk teknologi

Økende behov for medisinskteknisk personell i sykehus og medisinsk industri, gjør at UiS ønsker å tilby bachelor i medis...

UiS vil utdanne de første batteriingeniørene

UiS søker om å tilby bachelor i batteri- og energiteknologi fra høsten 2022.