Hvordan og hvorfor refererer jeg?

Hvilken stil skal jeg velge? Hvordan skal referansen se ut i teksten min, og er litteraturlisten min korrekt? Her får du svar på disse spørsmålene.

Publisert Sist oppdatert
Illustrasjonsfoto
Det kan være utfordrende å forstå alle reglene om referering, men det er likevel veldig viktig. Her har Universitetsbiblioteket laget en enkel oversikt som forhåpentligvis kan være til hjelp.

Kildebruk

Kildekritikk og kritisk lesning er helt essensielt når du skriver en akademisk tekst.

Du er selv ansvarlig for all kildebruk i din tekst, og for å hjelpe deg på vei anbefaler vi at du kikker gjennom e-læringskurset Smart Start. Smart Start er et nyttig verktøy for deg som lurer på hva en kilde er, hvordan du finner kilder og hvorfor og hvordan man bruker kilder.

Velg referansestil

Det er viktig å alltid referere til litteraturen du bruker når du skriver en akademisk tekst. Da anerkjenner du andres arbeid og du vil ikke stå i fare for å bli tatt for plagiat.

Du må velge én referansestil som du skal bruke gjennom hele teksten din. Når du har valgt referansestil må du følge reglene for denne stilen når du refererer i teksten din og når du lager litteraturliste. Ved UiS er APA den mest brukte stilen.

Det finnes ulike programvarer som kan holde orden på kildene dine, og som hjelper deg å sette inn referanser og litteraturliste med den stilen du har valgt. På biblioteket holder vi kurs i Zotero og Endnote. Dette er gode verktøy, men det er viktig at du selv kvalitetssjekker kildene dine for feil og mangler selv om du bruker en programvare for referansehåndtering.

Plagiering

Plagiering oppstår når du bevisst eller ubevisst benytter deg av andres tekster eller arbeid, og framstiller det som ditt eget uten å oppgi hvor du har hentet informasjonen fra.

Du unngår plagiering hvis du klart og tydelig viser hva som er dine egne ord og tanker, og hva du har hentet fra andre forfattere. Det gjør du ved å markere sitatet tydelig i oppgaven din, og ved å skrive korrekte kildehenvisninger både i teksten og i litteraturlisten.

Universitetet i Stavanger har regler for fusk og plagiering. Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med disse. Plagiering medfører at du kan stryke til eksamen eller utestenges fra studiene i inntil ett år.

Kildekritikk

Kan jeg bruke denne artikkelen i oppgaven min? Er bokens forlag anerkjent? Er informasjonen på nettsiden aktuell?

Kildekritikk er helt essensielt når du skriver en akademisk tekst, og dette er typiske spørsmål du må stille for å vurdere en kilde du ønsker å bruke. Du er selv ansvarlig for all kildebruk i din tekst.

Kildekompasset forteller deg hva kildekritikk er, og har sjekklister for hva du må passe på når du skal bruke en kilde i teksten din.

Nyttige sider om referering

Det finnes mange gode sider som kan hjelpe deg når du skal referere. Her er våre anbefalinger:

Ta kontakt

Har du spørsmål om referering som du ikke finner svar på?
Ta kontakt med biblioteket på e-post eller telefon, eller kom innom skranken i åpningstiden.

E-post: ub@uis.no
Tlf: 51 83 11 00.