Velkommen til Universitetsbiblioteket i Stavanger

Universitetsbiblioteket i Stavanger er eit moderne bibliotek og ein naturleg møtestad for studentar og tilsette.

Published Sist oppdatert
Les meir om Universitetsbiblioteket

Offentleg bibliotek

Universitetsbiblioteket i Stavanger er eit offentleg bibliotek som er tilgjengeleg og ope for alle.

Hovudbiblioteket på Ullandhaug ligg i hjartet av campus og er døgnope for studentar og tilsette.

Fire bibliotek

Universitetsbiblioteket består av fire bibliotek: Ullandhaug, Bjergsted, Arkeologisk Museum og medisinsk- og psykiatrisk bibliotek på SUS.

Sjakkbord og aviser

Du kan spela sjakk på vårt flotte sjakkbord, spela brettspel, lesa aviser, testa ut 3D-laben eller låna eit pledd.

Arrangement og kurs

Universitetsbiblioteket arrangerer mange faglege og sosiale arrangement, og tilbyr mange kurs som er gratis og opne for alle.

I tillegg til fysiske ressursar tilbyr me òg eit breitt spekter av digitale tilbod som elektroniske bøker og tidsskrift, databasar og andre nettbaserte ressursar.

Ny på biblioteket?

Ta i bruk biblioteket og alle tenestene me kan tilby. Slik kjem du i gang med tenestene til biblioteket.

Kontakt

Kontakt biblioteket på Ullandhaug på epost.
Tlf: 51 83 11 00

Kontakt biblioteket på Bjergsted.
Tlf: 51 83 40 10

Kontakt biblioteket på Arkeologisk museum.
Tlf: 51 83 26 10

Kontakt biblioteket på SUS.

Biblioteket tilbyr behagelege og fine leseplassar. Foto: Marie Kulander Knudsen.
Biblioteket er ein viktig ressurs for studentar og tilsette. Foto: Marie Kulander Knudsen.
Universitetsbiblioteket i Stavanger er eit offentleg bibliotek som er tilgjengeleg og ope for alle. Foto: Emilie Hauge Knudsen.

Organisering

Bibliotekets leiing består av bibliotekdirektør og assisterande bibliotekdirektør. I utvida leiargruppe møte òg seks faggruppeleiarar.

Universitetsbiblioteket sine leiarar

Bibliotekdirektør
51831249
Universitetsbiblioteket
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Assisterende direktør
51831117
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger

Fagleiarar:

Hovedbibliotekar
51831120
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Førstebibliotekar
51831473
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Kommunikasjonsrådgiver
51832072
KE A-151B
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Overingeniør
51831093
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831429
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51831907
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Biblioteket er tilgjengelig 24/7. Vi tilbyr døgnåpent bibliotek på UiS.