Prosjektemne i petroleumsgeologi (GEO907)

I dette emnet får studentene grunnleggende og spesialisert kunnskap i prosjektemnet. Studentene vil oppnå en grunnleggende forståelse for de anvendte metodene og de mange aspektene av databehandling og tolkning. Prosjektemnets tema bestemmes på individuelt grunnlag og er avhengig av doktorgradsstudenten sin spesialisering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

GEO907

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Temaet bestemmes på individuelt grunnlag og er avhengig av doktorgradsstudenten sin spesialisering. Prosjekttemaet kan være et delfelt av ett eller flere av følgende geofaglige disipliner. Også delfelt av geofaglige disipliner, eller disipliner relatert til geologi som ikke er nevnt her er mulig:

Sekvensstratigrafi og avsetningssystemer, strukturgeologi, petrografi og geokjemi inkludert mineralogi og isotopgeokjemi, petroleumsgeofysikk og petrofysikk, tolkning av undergrunnsdata, geostatistikk og beslutningsanalyse, konstruksjon av geomodeller, og georomlige (geospatial) applikasjoner.

Læringsutbytte

Etter kurset skal studentene ha grunnleggende og spesialisert kunnskap i prosjektemnet. Studentene skal ha en grunnleggende forståelse for de anvendte metodene og de mange aspektene av databehandling og tolkning. De må forstå og være i stand til å kommunisere den vitenskapelige og / eller industrielle betydningen av prosjektresultatene - på en bredere skala enn selve prosjektemnet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i geovitenskap eller petroleumsteknologi

Anbefalte forkunnskaper

Fullførte kurs på BSc- eller MSc-nivå som innebærer spesialiseringsverktøy eller emner som er relevante for doktorgradsprosjektet. Alternativt eller i tillegg anbefales førstehåndserfaring med disse verktøyene eller emnene.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon 1/1 45 Minutter Bestått/ Ikke bestått Alle

I samråd med studenten definerer veileder av doktorgradsstipendiaten temaet i begynnelsen av emnet. Følgelig kan den muntlige presentasjonen være offisiell eller uoffisiell (med eller uten publikum).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lisa Jean Watson

Arbeidsformer

Studentene skal arbeide med et individuelt geofaglig prosjekt som tematisk er relatert til doktorgrads-emnet.Temaet for prosjektet må være slik at prosjektresultatene kan presenteres I et foredrag

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto