Reguleringsteknikk (ELE320)

Innholdet i faget er relatert til temaer innen automatisering/regulering av industrielle prosesser, herunder matematisk modellering og simulering, tilstandsromanalyse, transferfunksjoner, frekvensresponsanalyse, stabilitetsundersøkelse, samt innstilling av standardregulatorer (P, PI, PID).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ELE320

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Introduksjon til matematisk modellering ved bruk av lineære differensialligninger. Laplace transformasjon. Transferfunksjoner. Blokkdiagrammer. Tidsrespons av første og andre ordens systemer. Stabilitet av tilbakekopledesystemer. Stabilitetskriterier. Standard regulatorer (P, PI, PID). Rot locus. Frekvensresponsanalyse. Tilstandsromrepresentasjon. Linearisering av ulineære systemer.

Læringsutbytte

  • Å forstå konseptet matematisk modellering og simulering av systemer beskrevet av differensialligninger
  • Kjennskap til å bruke MATLAB for simulering av systemer
  • Å forstå konseptet med negativ tilbakekopling
  • Å representere matematiske modeller ved hjelp av blokkdiagram
  • Finne transferfunksjoner og utføre frekvensresponsanalyse av modeller.
  • Å utføre stabilitetsundersøkelse og stille inn standard regulatorer (P, PI, PID).
  • Å ha grunnleggende systemforståelse og forståelse av reguleringsteknikk.
  • Å kunne sette modellene opp på tilstandsromform og utføre linearisering av ulineære systemer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT200 Matematiske metoder 2, TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter, ÅMA260 Matematiske metoder 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Digital eksamen

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvinger, Labøvinger

8 regneøvinger hvorav minst 4 må være godkjent. 6 obligatoriske laboppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Laboratorieingeniør:

Didrik Efjestad Fjereide

Emneansvarlig:

Damiano Rotondo

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

Emnet vil ha åtte forelesningstimer i uka, som vil bli brukt til å dekke det teoretiske innholdet av emnet, til å gå gjennom oppgaver, og til gamifiserte oppsummeringer.

Det vil bli satt opp mellom 2 og 4 øvingstimer i uka hvor studentene kan få hjelp med de obligatoriske innleveringsoppgavene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Reguleringsteknikk (BIE240_1) 10

Åpent for

Batteri- og energiteknologi - bachelor i ingeniørfag Elektroteknologi - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Medisinsk teknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto