Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori (FYS300)

Emnet gir en introduksjon til elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

FYS300

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Elektrostatikk: elektrisk felt og potensial. Elektrisk strøm og motstand, likestrømskretser. Magnetisk felt. Elektromagnetisk induksjon, vekselstrømskretser. Maxwells likninger og elektromagnetiske bølger. Elektriske og magnetiske felt i media.

Det spesielle relativitetsprinsippet. Lorentz-transformasjonene og hastighetstransformasjoner. Relativistisk bevegelsesmengde og energi. Relativistisk elektromagnetisme.

Merk at eksamen gis på det språket emnet foreleses i.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:

  • Kjenne til, og formulere, elektromagnetismens grunnleggende lover.
  • Kunne løse enkle elektromagnetiske problemstillinger ved bruk av ulike matematiske metoder.
  • Kunne redegjøre for det spesielle relativitetsprinsippet og hvordan konsekvenser av dette kan anvendes på mekanikk og elektromagnetisme.

Forkunnskapskrav

FYS100 Mekanikk, MAT100 Matematiske metoder 1, MAT300 Vektoranalyse

Anbefalte forkunnskaper

MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt

Eksamen er en skoleeksamen (penn og papir)

Fagperson(er)

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og regneøvinger per uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Elektromagnetisme (BIT240_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Elektroteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Elektroteknologi - bachelor i ingeniørfag Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk - femårig integrert master

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto