Hopp til hovedinnhold

Vektoranalyse (MAT300)

Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAT300

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Vektorregning, 2. ordens kurver og flater, retningsderivert, multiple integral, kurve- og flateintegral, vektorfelt, Stokes' teorem, Greens teorem og divergensteoremet. 
Læringsutbytte
Etter å ha fullført og bestått dette emnet skal studenten:
  • Kunne utføre dobbel- og trippelintegrasjon.
  • Kunne beregne flateintegral og kurveintegral.
  • Kunne anvende Greens-, Divergens- og Stokes´ teoremer.
  • Ha tilstrekkelig kunnskap innenfor vektoranalyse til å være operasjonell innenfor ovennevnte tema.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Matematisk formelsamling (Rottmann), Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt,

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger
3 obligatoriske oppgaver skal være godkjent for å gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tyson Ritter
Faglærer: Ilia Zlotnikov
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
Seks timer forelesninger og oppgaver pr. uke. 
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Matematikk 3 - vektoranalyse (ÅMA290_1) 5
Matematikk 3 - vektoranalyse (TE0302_1) 6
Matematikk 3 - vektoranalyse (TE0302_A) 6
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi, bachelor i realfag Byggingeniør, bachelor i ingeniørfag Datateknologi, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø, bachelor i ingeniørfag Maskiningeniør, bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk, bachelor Geovitenskap, bachelor i ingeniørfag Petroleumsteknologi, bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging, master i teknologi Byplanlegging, master i teknologi/siv.ing., femårig Datateknologi, master i teknologi/siv.ing. Miljøteknologi, master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing., femårig Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk, master i teknologi/siv.ing., femårig Matematikk og fysikk, femårig integrert master Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleumsteknologi, master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi, master i teknologi, femårig Teknisk samfunnssikkerhet, master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Matematikk, årsstudium
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto