Biomaterialer (BIO350)

Emnet gjør det mulig for studentene å anvende grunnleggende prinsipper fra materialvitenskap i biomedisinske applikasjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BIO350

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette emnet introduserer forskjellige materialer (polymerer, metaller, og keramer) og deres egenskaper og oppførsel i kontakt med biologiske materialer. Emnet presenterer også en balanse av basale biologiske konsepter, relevant materialvitenskapelig bakgrunn, medisinske /kliniske hensyn og dekker tidligere nåværende og mulige framtidige biomaterialer. I tillegg lærer studentene om biologisk materiale som beinvev, muskler, hud og vaskulært vev.

Læringsutbytte

Emnet vil ha følgende mål for læringsutbytte, dvs. ved fullføring av emnet skal studenten kunne:

  1. Beskrive materialvitenskap og tekniske forutsetninger for biomaterialer.
  2. Gi ulike eksempler på biomaterialer og deres ulike egenskaper.
  3. Forklare kompleksiteten in anvendelse av biomaterialer.
  4. Anvende tekniske analysemetoder for å bedømme og velge ut biomaterialer.
  5. Kritisk reflektere om anvendelser av biomaterialer.
  6. Vise tydelig evne til å formidle teknisk kunnskap om biomaterialer skriftlig og muntlig.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BIO200 Biokjemi, BIO210 Bioteknologi, KJE150 Generell kjemi

Eksamen / vurdering

Samlet karakter (skriftlig eksamen, rapport og muntlig eksamen)

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig midtveiseksamen 4/10 1 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Rapport 3/10 Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 3/10 Bokstavkarakterer

Rapport og muntlig eksamen baseres på prosjektarbeid og gjennomføres og vurderes i grupper.Skriftlig eksamen er digital. For den skriftlige eksamenen tilbys det kontinuasjonseksamen.Emnet har en løpende vurdering. Alle deler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.Det er ikke kontinuasjonsmuligheter for rapporten og muntlig eksamen. Studenter som ønsker å ta disse vurderingsdelene på nytt, kan gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: quiz
Det vil bli holdt quiz i klasserommet som må bestås for å få tilgang til de andre vurderingsdelene i emnet. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter for denne aktiviteten.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjoner i klassen

Åpent for

Studenter ved Tek Nat

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto