Hopp til hovedinnhold

Mekanikk FYS100

Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FYS100

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Forstå og kunne anvende Newtons lover på grunnleggende mekaniske system. Kunne formulere matematiske ligninger som beskriver bevegelsene til punktpartikler og stive legemer.
  • Forstå og kunne anvende bevarelseslover for mekanisk energi, bevegelsesmengde og spinn på aktuelle problemstillinger.
Innhold
Emnet har disse hovedtema: Kinematikk, Vektorer, Newtons lover, mekanisk arbeid og energi, impuls og bevegelsesmengde, massesenter og treghetsmoment, rotasjonsbevegelse, spinnteoremet, statikk, harmoniske svingninger, dempede og tvungne svingninger, bølger.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Det er sterkt å anbefale at studentene har full fordypning i fysikk (Fysikk 2) fra videregående skole.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer A - F Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
8 av 12 innleveringer skal være godkjent

8  av 12 obligatoriske innleveringer godkjent. De obligatoriske innleveringene skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato. Ellers utestenges studenten fra eksamen.

Innleveringene vil omfatte alle sentrale elementer i emnets pensum og gi studenten trening i å arbeide med eksamensrelevante problemstillinger.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Alex Bentley Nielsen
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer med forelesninger og 2 timer med regneøvelser pr. uke. Regneøvelsene gjennomføres sammen med studentassistenter.  Undervisningsspråk: Engelsk eller norsk.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Matematikk og fysikk - bachelorstudium Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Fysikk (BIT100) 10
Fysikk (TE0557) 6
Fysikk (TE0557) 6
Fysikk for data/elektro (RED102) 2.5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto