Fysikk for data/elektro (FYS102)

Emnet består av to deler: Mekanikk og Termodynamikk


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

FYS102

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet består av to deler: Mekanikk og Termodynamikk. Mekanikk-delen dekker: Kinematikk i 1+2 dimensjoner. Newtons lover. Arbeid og mekanisk energi. Bevegelsesmengde. Termodynamikkdelen dekker: Trykk og temperatur. Faser og faseoverganger. Ideal gass. Energibevaring og termodynamikkens første hovedsetning. Arbeid, varme og indre energi.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført emne vil ha basal kunnskap om Newtonsk mekanikk og termodynamikk og kunne formulere og utføre enkle beregninger av mekaniske og termodynamiske systemer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Standard kalkulator, To A4-sider med egne håndskrevne notater,

Eksamen er i penn- og papirformat.Tillatte hjelpemidler:- godkjent enkel kalkulator;- et A4-papir (2 sider) som hver student forbereder på forhånd og tar med til eksamen, og hvor hver student skriver eller skriver ut alt de anser som nyttig.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
Seks obligatoriske innleveringer. Minst fire av de seks innleveringene må være bestått for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Germano Nardini

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

3 timer forelesninger og 2 timer regneøvelser per uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fysikk for data/elektro (RED102_1) 5
Termo- og fluiddynamikk (FYS200_1) 2.5
Mekanikk (FYS100_1) 2.5

Åpent for

Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Elektroteknologi - bachelor i ingeniørfag Medisinsk teknologi - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto