Hopp til hovedinnhold

Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori FYS300

Emnet gir en introduksjon til elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

FYS300

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kjenne til, og formulere, elektromagnetismens grunnleggende lover.
  • Kunne løse enkle elektromagnetiske problemstillinger ved bruk av ulike matematiske metoder.
  • Kunne redegjøre for det spesielle relativitetsprinsippet og hvordan konsekvenser av dette kan anvendes på mekanikk og elektromagnetisme.
Innhold

Elektrostatikk: elektrisk felt og potensial. Elektrisk strøm og motstand, likestrømskretser. Magnetisk felt. Elektromagnetisk induksjon, vekselstrømskretser. Maxwells likninger og elektromagnetiske bølger. Elektriske og magnetiske felt i media.

Det spesielle relativitetsprinsippet. Lorentz-transformasjonene og hastighetstransformasjoner. Relativistisk bevegelsesmengde og energi. Relativistisk elektromagnetisme.

Merk at eksamen gis på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapkrav
FYS100 Mekanikk, MAT100 Matematiske metoder 1, MAT300 Vektoranalyse
Anbefalte forkunnskaper
MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tomas Brauner
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesninger og regneøvinger per uke.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Elektromagnetisme (BIT240) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto