Petrologi (GEO270)

GEO270 er et emne i anvendt petrologi. Du lærer å bruke ulike petrografiske metoder. Du lærer å identifisere ulike mineraler og vulkanske, sedimentære og metamorfe bergarter mikroskopisk. Du lærer også å lage tolkninger fra observasjonerne dine. Hoveddelen av emnet fokuserer på sedimentære bergarter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

GEO270

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet tar for seg temaene:

- Magmatisk petrologi

- Sedimentpetrologi inkl. silisiklastiske bergarter, karbonatbergarter og diagenese

- Metamorf petrologi

Det brukes polarisasjonsmikroskopi og andre petrografiske metoder i dette emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Bakgrunn om petrologi
 • Betydningen av ulike bergarter for å forstå jordens undergrunn
 • Betydningen av globale geologiske prosesser og applikasjoner, krystallisering og diagenetiske prosesser
 • Hvordan man bruker polarisasjonsmikroskop
 • Hvordan man identifiserer vanlige mineraler i ulike bergarter
 • Hvordan bruke petrologi for reservoarrelaterte spørsmål

Ferdigheter:

 • Være i stand til å identifisere bergarter mikroskopisk
 • Kunne produsere geologisk relevante resultater og tolkninger fra petrografiske undersøkelser
 • Kunne anvende petrologiske konsepter for leting etter reservoarer

Generell kompetanse:

 • Bruke petrografiske resultater sammen med annen geofaglig informasjon for storskalige, geologiske tolkninger
 • Være i stand til å kommunisere og forklare geologiske elementer og prosesser som er relevante for å forstå strukturen i jorda, petroleumssystemer, økonomiske ansamlinger av hydrokarboner, og andre relaterte aktiviteter innen teknologi og realfag

Forkunnskapskrav

GEO100 Jord, energi og klima

Anbefalte forkunnskaper

GEO110 Sedimentologi og stratigrafi, GEO120 Sedimentologi og strukturgeologi

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Emnet har en løpende vurdering (mappe). Mappen består av 12-14 oppgaver under og i slutten av semesteret med innleveringsfrister på ca. 1 uke for hver av oppgavene. En detaljert aktivitetsplan som inkluderer mappeevalueringen blir tilgjengelig til semesterstart.Dette er siste året GEO270 tilbys og derfor har studenter som ikke består ikke noen mulighet å ta emnet på ny.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Lisa Jean Watson

Studiekoordinator:

Karina Sanni

Faglærer:

Udo Zimmermann

Arbeidsformer

Det anbefales sterkt å delta på alle undervisningstimer på grunn av laboratoriearbeid i alle undervisningstimer.

6 timer med kombinert teori og laboratorieøvelser per uke.

Åpent for

Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto