Hopp til hovedinnhold

Lineær algebra MAT110

Kurset gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAT110

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal en motivert student:
  • Kjenne grunnleggende  teknikker og ideer fra lineær algebra.
  • Kunne behandle lineære likningssystem. Forstå sammenhengen mellom matriser og lineære transformasjoner. 
  • Kjenne ortogonalitetsbegrepet og kunne konstruere ortogonale basiser. 
  • Kunne behandle diagonaliseringsproblemet.
Innhold
Kurset gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eirik Eik Svanes
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesning og oppgaveregning pr.uke.
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Matematikk og fysikk - bachelorstudium Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Marin- og undervannsteknologi - femårig master Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Matematikk - årsstudium
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Matematikk 6 - lineær algebra (ÅMA140) 10
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550) 5
Lineær algebra med anvendelser (MPT100) 3
Matematiske metoder 2b (ÅMA270) 5
Matematiske metoder 2 (ÅMA260) 5
Matematiske metoder 2 (TE0561) 5
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550) 5
Matematiske metoder 2 (MAT200) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto