Lineær algebra (MAT110)

Emnet gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MAT110

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem, og elementære løsningsmetoder ved hjelp av programmering.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal en motivert student:

  • Kjenne grunnleggende teknikker og ideer fra lineær algebra.
  • Kunne behandle lineære likningssystem. Forstå sammenhengen mellom matriser og lineære transformasjoner.
  • Kjenne ortogonalitetsbegrepet og kunne konstruere ortogonale basiser.
  • Kunne behandle diagonaliseringsproblemet.
  • Kunne løse elementære lineære problem gjennom et programeringsspråk som Python.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Skriftlig eksamen er med penn og papir

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Eirik Eik Svanes

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesning og oppgaveregning pr.uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematikk 6 - lineær algebra (ÅMA140_1) 10
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_1) 5
Lineær algebra med anvendelser (MPT100_1) 3
Matematiske metoder 2b (ÅMA270_1) 5
Matematiske metoder 2 (ÅMA260_1) 5
Matematiske metoder 2 (TE0561_A) 5
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_A) 5
Matematiske metoder 2 (MAT200_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Elektroteknologi, y-vei - bachelor i ingeniørfag Elektroteknologi - bachelor i ingeniørfag Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Matematikk og fysikk - femårig integrert master Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto