Hopp til hovedinnhold

Lineær algebra MAT110

Kurset gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAT110

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Kurset gir en innføring i lineære likninger, matriser, determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egenverdier, diagonaliseringsproblem.
Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal en motivert student:
  • Kjenne grunnleggende  teknikker og ideer fra lineær algebra.
  • Kunne behandle lineære likningssystem. Forstå sammenhengen mellom matriser og lineære transformasjoner. 
  • Kjenne ortogonalitetsbegrepet og kunne konstruere ortogonale basiser. 
  • Kunne behandle diagonaliseringsproblemet.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eirik Eik Svanes
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesning og oppgaveregning pr.uke.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Matematikk 6 - lineær algebra (ÅMA140_1) 10
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_1) 5
Lineær algebra med anvendelser (MPT100_1) 3
Matematiske metoder 2b (ÅMA270_1) 5
Matematiske metoder 2 (ÅMA260_1) 5
Matematiske metoder 2 (TE0561_A) 5
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_A) 5
Matematiske metoder 2 (MAT200_1) 5
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi, bachelor i realfag Byggingeniør, bachelor i ingeniørfag Datateknologi, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø, bachelor i ingeniørfag Maskiningeniør, bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk, bachelor Geovitenskap, bachelor i ingeniørfag Petroleumsteknologi, bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Miljøteknologi, master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing., femårig Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Matematikk og fysikk, femårig integrert master Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Marin- og offshoreteknologi, master i teknologi/siv.ing. Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleumsteknologi, master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi, master i teknologi, femårig Teknisk samfunnssikkerhet, master i teknologi/siv.ing. Matematikk, årsstudium
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto