Hopp til hovedinnhold

Diskret matematikk (MAT120)

Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAT120

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold
Mengdelære, kombinatorikk, rekursjonsligninger, kongruensregninger, grupper.
Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne anvende mengdeteoretiske begreper som mengde, relasjon og funksjon
  • Kunne løse kombinatoriske problemstillinger, med bruk av verktøy som binomialkoeffisienter og inklusjons/eksklusjonsprinsippet
  • Kunne utføre kongruensregning
  • Kunne løse lineære rekursjonslikninger med konstante koeffisienter
  • Kunne gjengi og eksemplifisere aksiomene for en gruppe
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tyson Ritter
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesninger og regneøvelser pr. uke.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Diskret matematikk 1 (ÅMA120_1) 10
Diskret matematikk 1 (TE0391_2) 6
Diskret matematikk (TE0391_1) 6
Diskret matematikk 1 (TE0391_A) 6
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi, bachelor i realfag Datateknologi, bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk, bachelor Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing., femårig Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Lektorutdanning for trinn 8-13 Matematikk og fysikk, femårig integrert master Matematikk, årsstudium
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto