Hopp til hovedinnhold

Diskret matematikk MAT120

Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAT120

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne anvende mengdeteoretiske begreper som mengde, relasjon og funksjon
  • Kunne løse kombinatoriske problemstillinger, med bruk av verktøy som binomialkoeffisienter og inklusjons/eksklusjonsprinsippet
  • Kunne utføre kongruensregning
  • Kunne løse lineære rekursjonslikninger med konstante koeffisienter
  • Kunne gjengi og eksemplifisere aksiomene for en gruppe
Innhold
Mengdelære, kombinatorikk, rekursjonsligninger, kongruensregninger, grupper.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: David Ploog
Emneansvarlig: David Duncan Mcnutt
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesninger og regneøvelser pr. uke.
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Matematikk og fysikk - bachelorstudium Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Lektorutdanning for trinn 8-13 Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Matematikk - årsstudium
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Diskret matematikk 1 (ÅMA120) 10
Diskret matematikk 1 (TE0391) 6
Diskret matematikk (TE0391) 6
Diskret matematikk 1 (TE0391) 6
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto