Hopp til hovedinnhold

Matematiske metoder 2 MAT200

Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Python).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAT200

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk

Læringsutbytte
  • kjenne til en del grunnleggende begrep innenfor elementær lineær algebra, og være operasjonell innenfor disse; behandle lineære ligningssystemer og løse egenverdiproblemer;
  • kunne avgjøre konvergens/divergens til en rekke. Finne Taylor- og Fourierrekken til en gitt enkel funksjon;
  • få operasjonell kunnskap om elementære begreper innenfor fler-variabel analyse;
  •  bruke Python til å løse enklere problemer i en- og flere-variabel analyse, og i lineær algebra.
Innhold

Lineær algebra, rekker, Taylorrekker, Fourierrekker, funksjoner av flere variable. Dataverktøy (Python).

Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapkrav
MAT100 Matematiske metoder 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt. , Matematisk formelsamling (Rottmann)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringer.
Det er tre obligatoriske innleveringer, hvorav en i Python. De obligatoriske innleveringene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Studentene skal besøke opplæringene hvis mulig.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: David Ploog
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
6 timer forelesning, 2 timer gruppeøvinger, obligatoriske innleveringer. Obligatoriske  innleveringene skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Marin- og undervannsteknologi - femårig master Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Matematiske metoder 2b (MAT220) 5
Reell og kompleks kalkulus (MAT210) 5
Matematiske metoder 2b (ÅMA270) 5
Matematiske metoder 2 (ÅMA260) 10
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (ÅMA140) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334) 5
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550) 5
Matematiske metoder 2 (TE0561) 9
Matematiske metoder 2 (TE0561) 9
Matematiske metoder 2c (ÅMA330) 5
Matematikk 2 - matematiske metoder (TE0301) 6
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334) 5
Lineær algebra (MAT110) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto