Hopp til hovedinnhold

Vektoranalyse MAT300

Sentrale begreper innenfor vektoranalyse, inkludert Greens- Stokes- og Divergensteorem. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MAT300

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk

Læringsutbytte
Kunne utføre dobbel- og trippelintegrasjon. Kunne beregne flateintegral og kurveintegral. Kunne anvende Greens-, Divergens- og Stokes´ teoremer. Ha tilstrekkelig kunnskap innenfor vektoranalyse til å være operasjonell innenfor ovennevnte tema. 
Innhold
Vektorregning, 2. ordens kurver og flater, retningsderivert, multiple integral, kurve- og flateintegral, vektorfelt, Stokes' teorem, Greens teorem og divergensteoremet. 
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Matematisk formelsamling (Rottmann), Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
4 oppgaver
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tyson Ritter
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
Seks timer forelesninger og oppgaver pr. uke. 
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Matematikk og fysikk - bachelorstudium Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - Master Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Datateknologi - Master program Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag Marin- og undervannsteknologi - femårig master Offshore Technology - Master's Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Matematikk - årsstudium
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Matematikk 3 - vektoranalyse (ÅMA290) 5
Matematikk 3 - vektoranalyse (TE0302) 6
Matematikk 3 - vektoranalyse (TE0302) 6
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto