Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Støle, Hildegunn; Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Toft, Trond Egil

   (2017)

   Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016

  • Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Toft, Trond Egil

   (2016)

   Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   The national strategi for language, reading and writing 2016 - 2019

   s.120-135.

 • Formidling
  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Å lese med unger er en kjempeviktig ting!

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Hva skjer med lesestunden når papirboken byttes ut med nettbrett?

  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Rask bokstavlæring gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere

  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere

  • Hansen, Joakim Evensen; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Voksnes samtaler med de minste barna i barnehagen er viktig for språkutviklingen

  • Uppstad, Per Henning; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Slik lykkes du med lesespill i begynneropplæringa

  • Uppstad, Per Henning; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   - Vi kunne endret hele situasjonen

  • Andersen, Joachim Kolnes; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Engasjerte forskningsassistenter på vei ut i klasserommene

  • Jensen, Maria Therese; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Når syvåringer føler seg likt av læreren, går lesingen bedre

  • Jensen, Maria Therese; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Når syvåringer føler seg likt av læreren, går lesingen bedre

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Egen PC til hver elev kan gi nye muligheter i undervisningen

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen

  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter

  • Sønneland, Margrethe; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Tror elevene trekkes mot krevende litteratur

  • Gunnerud, Hilde Lowell; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Gjør viktige funn om flerspråklige barns språk

  • Hansen, Joakim Evensen; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Språkbevisste voksne i småbarnsavdelingen er viktige for barnas språkutvikling

  • Rongved, Elisabeth; Walgermo, Bente R.

   (2018)

   Disputas om motivasjon for lesing i første klasse

  • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Gode tips til leseleksa

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Slik kan lese- og skrivevansker forebygges allerede fra første klasse

  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Sett av tid til elevenes egen lesing!

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Lærernorm fra høsten fører til endringer i Two Teachers

  • Mossige, Margunn; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen?

  • Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Den samme leseleksa passer ikke for alle

  • Mangen, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   - Vi må ta på alvor det forskningen viser om lesing på skjerm og papir

  • Støle, Hildegunn; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   De ivrigste bokleserne forstår også mest av internett-tekster

  • Rongved, Elisabeth; Esmaeeli, Zahra

   (2018)

   Fersk doktorgrad om barn med familierisiko for lese- og skrivevansker

  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Disputas om språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna.

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Dårlige e-bøker går ut over barna

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Lykkes med meningsfull skriving i første klasse

  • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Høytlesing kan gi ungdomsskoleelever mestringsfølelse

  • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Disputas om utvikling av litterær kompetanse i ungdomsskolen

  • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Leseråd for travle familiar

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   – Elevene må få tilgang på teknologi i klasserommet

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   10 år med verdifull kunnskap om barns utvikling

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Funn fra Stavangerprosjektet i internasjonalt tidsskrift

  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Et vellykket førsteår i Two Teachers

  • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin

   (2017)

   Førsteklassingene lærer bokstavene raskere

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring

  • Billington, Mary Genevieve; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Er det på tide å endre dagens voksenopplæring?

  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Er det viktig med to lærere i klasserommet?

  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Are girls really better at reading than boys?

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Førsteklassingene lærer bokstavene raskere

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Sjekk hvor og når brukerkonferansene blir arrangert

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Klassestørrelse og lærertetthet – hva er forskjellen?

  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Kunnskap om lærertetthet

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Bli forskningsassistent i Two Teachers!

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Digital læring på Nordic Edge

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Det viktige blikket for hvert barn

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Solem, Ida Heiberg; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   "Det matematiske barnet"-klassiker i ny utgave

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   PC i klasserommet får elever og lærere til å tenke nytt

  • Rongved, Elisabeth; Jølbo, Bjørg Danielsen; Færevaag, Margaret Klepstad

   (2016)

   Observasjon i barnehagen ga flinkere ansatte

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Pupils’ critical view of literature education

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Skoleutvikling i skyggen av blyanten

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   First graders can read like experts

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Skoleutvikling i skyggen av blyanten

  • Rongved, Elisabeth

   (2016)

   På tide med klarhet om lesing i barnehagen

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Skal forske på effekten av flere lærere i klasserommet

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016

  • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Children’s risk of reading and writing difficulties can be identified early

  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Hva skjer når elevene får flere lærere?

  • Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Flinkere til å observere

  • Rongved, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagebarns fortellerkunnskap er en verdifull kompetanse

  • Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Førsteklassinger kan lese som eksperter.

  • Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Tar skolen bort barnas fortellerglede?

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Piger er mere selvstændige end drenge allerede i børnehaven

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Independente desde criança

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens desde crianças, diz estudo

  • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Computer Games Can Help Identify Dyslexia In Minority Students

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor leken

  • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Computer games can pick up dyslexia in minority pupils

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Toåringer med dårlig språk faller utenfor sosialt

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor i lek

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Toft, Trond Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Stavangerprosjektet får internasjonal oppmerksomhet

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Kindergarten boys less interested in language activities, study indicates

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Deklice so pri dveh letih bolj samostojne in družabne kot dečki

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Dziewczynki są bardziej samodzielne niż chłopcy

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer henger ikke med i leken

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Two-year-olds with poor motor function display poor mathematical skills

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor i lek

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake barn faller utenom leken

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hatalmas a különbség fejlődésben a bölcsis fiúk és lányok között

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Toddlers who have poor motor skills may be bad in math, research reveals

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Tutkijat yllättyivät: Parivuotiaiden tyttöjen ja poikien ero luultua suurempi

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Miss Independent: Toddler Girls Have an Edge on Boys

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   An insight into children’s early development

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Estudio revela que a la edad de dos años las niñas aventajan en aprendizaje a los niños

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Jenter mer selvstendige og sosiale allerede som toåringer

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Già a tre anni le bambine sono più indipendenti dei maschi

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Dziewczynki uczą się szybciej niezależności i samodzielności

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mädchen sind den Jungs schon früh voraus

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mädchen sind Jungen als Kleinkinder weit voraus

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Kindergarten - Jungen haben weniger Interesse an Sprachaktivitäten

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Las niñas, más hábiles que los niños, revela estudio

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Двухлетние девочки опережают мальчиков

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Studie: Zweijährige Mädchen haben Buben viel voraus

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Meisjes zijn beter dan jongens

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mädchen sind viel weiter als Buben - zumindest als Zweijährige

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   - Språksvake barn faller utenfor i lek

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Kleine Mädchen sind selbstständiger!

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Toddlers With Poor Language Skills Fall Behind in Play

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent, sociable, study suggests

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Ny norsk forskning: Språksvake toåringer faller utenfor sosialt

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Kindergarten-Studie: So weit sind Mädchen Jungen voraus

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Var du en haj til at samle lego-klodser? Børn med god motorik har nemmere ved at regne den ud

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Småbørn med god motorik er bedre til matematik

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Le bimbe apprendono il linguaggio prima dei maschietti: lo studio

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Curice su u dobi od dvije godine mnogo neovisnije i društvenije od dječaka

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   God motorikk kobles til gode matteferdigheter hos små barn

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   2살까지는 남자보다 여자가 더 똑똑하다" (연구)

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mit Zwei haben Mädchen Jungs schon viel voraus

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Κορίτσια ή αγόρια; Ποια παιδιά είναι πιο ανεξάρτητα;

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Diferenţe surprinzătoare între fetele şi băieţii de vârsta de doi ani. ''Ne-am aşteptat să găsim diferenţe, dar ele au fost atât de mari''

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Les filles plus autonomes et plus sociables que les garçons dès l’âge de deux ans

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Девочки самостоятельнее мальчиков уже с двух лет

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Meisjes van 2½ in alledaagse activiteiten beter dan jongens

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Studiu fără precedent efectuat pe 509 de fete. Ce li se întâmplă cu adevărat

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Tweejarige meisjes lopen voor op jongetjes

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Por qué a los dos años las niñas aventajan tanto a los niños

  • Rongved, Elisabeth; Bergersen, Vibeke

   (2015)

   Lesevanene i hjemmet utslagsgivende for barns leseferdigheter

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Fetele au mai multe abilitati sociale decat baietii

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Djevojčice su u dobi od dvije godine društvenije i neovisnije od dječaka

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Svak motorikk kobles til svake matematikkferdigheter

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Überraschend große Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   STUDIU. Fetele sunt la vârsta de doi ani mai independente și mai sociabile decât băieții

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill

   (2015)

   Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hatalmasak a különbségek a bölcsis fiúk és lányok között

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Schneller ohne Windel: Mit Zwei haben Mädchen Buben viel voraus

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens

 • Kunstnerisk produksjon
  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni ; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway