Elisabeth Emilie Sefranek Rongved

Kommunikasjonsrådgiver

Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
OD B-24161

Bio

Jeg er seniorrådgiver for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Lesesenteret, hvor jeg siden 2015 har jobbet med formidling av forskningen ved senteret opp mot våre primære målgrupper, som er lærere i barnehage og skole, utdanningsmyndigheter og andre som er interessert i lesing og leseforskning. 
Jobben innebærer å skrive redaksjonelle saker for Uis.no og Forskning.no, utvikle kommunikasjonsstrategier og handlingsplaner, drive våre sosiale medier, medietrening, mediekontakt, og annet kommunikasjonsarbeid i ulike kanaler og flere sjangere. Jeg jobber også med fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora sin TV-satsing Læring for livet.  

Kontakt meg gjerne dersom du ønsker informasjon om forskningen og aktivitetene ved Lesesenteret, eller dersom du trenger å komme i kontakt med noen av våre flinke forskere og fagpersoner.

 

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Støle, Hildegunn; Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Toft, Trond Egil

   (2017)

   Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016.

   ISBN 82-7649-085-9.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   The national strategi for language, reading and writing 2016 - 2019. I: Successful approaches to raising attainment and tackling unequity. CIDREE Yearbool 2016.

   ISBN 978-1-5262-0628-2.

   s.120-135.

  • Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Toft, Trond Egil

   (2016)

   Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016.

   ISBN 82-7649-085-9.

 • Formidling
  • Nygard, Arne Olav; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Elever kan bli lurt av falske Wikipedia .

  • Bakken, Arild Michel; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Fostering students engagement for writing through international collaboration.
  • Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   – Hvis norske elever skal vi bedre lesere, må det en skikkelig innsats til .
  • Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Høytlesing i norsktimen på ungdomsskolen? Så absolutt, mener forsker.

  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Muntlig aktivitet: Elever sier ofte det læreren vil høre .

  • Nygard, Arne Olav; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Elever kan bli lurt av "fake" Wikipedia.

  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Skravling, latter og diskusjon i timene er bra for læring .

  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Når elevene får snakke mer i timen, skjer det spennende ting med undervisningen.

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoem, Toril Frafjord; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   For at elevene skal ha utbytte av leseleksene, er det viktig at lærerne er leksebevisste.

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoem, Toril Frafjord; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   To ting må klaffe om elevene skal ha utbytte av leseleksene .

  • Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Hoel, Trude

   (2022)

   Vi ber barnehagelærere dele sin kunnskap om lesing i barnehagen.

  • Hansen, Joakim Evensen; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - Kvalitet i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - SFO.

  • Wagner, Åse Kari H.; Lundetræ, Kjersti; ten Braak, Dieuwer; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - Har vi egentlig et "gutteproblem"?.

  • Roland, Pål; Rosell, Lars Yngve; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - mobbing i barnehagen.

  • Mangen, Anne; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - ungdom og lesing.

  • Lunde, Svanaug; Ofstad, Gunn Helen; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - overgang fra barnehage til skole.

  • Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Støle, Hildegunn

   (2021)

   Foreldres leseglede kan utligne sosiale forskjeller.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

   Volum online.

  • Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Sosial bakgrunn er viktigere for lesing enn å snakke norsk hjemme.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Lundetræ, Kjersti; Tharaldsen, Kjersti Balle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Læring for livet.

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Hva skjer med lesestunden når papirboken byttes ut med nettbrett?.

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Å lese med unger er en kjempeviktig ting!.

  • Jensen, Maria Therese; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Når syvåringer føler seg likt av læreren, går lesingen bedre.
  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Rask bokstavlæring gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere.
  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere.
  • Andersen, Joachim Kolnes; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Engasjerte forskningsassistenter på vei ut i klasserommene.
  • Uppstad, Per Henning; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   - Vi kunne endret hele situasjonen.
  • Jensen, Maria Therese; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Når syvåringer føler seg likt av læreren, går lesingen bedre.
  • Uppstad, Per Henning; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Slik lykkes du med lesespill i begynneropplæringa.
  • Hansen, Joakim Evensen; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Voksnes samtaler med de minste barna i barnehagen er viktig for språkutviklingen.
  • Rongved, Elisabeth; Walgermo, Bente R.

   (2018)

   Disputas om motivasjon for lesing i første klasse.
  • Rongved, Elisabeth; Esmaeeli, Zahra

   (2018)

   Fersk doktorgrad om barn med familierisiko for lese- og skrivevansker.
  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Slik kan lese- og skrivevansker forebygges allerede fra første klasse.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Lærernorm fra høsten fører til endringer i Two Teachers.
  • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Gode tips til leseleksa.
  • Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Den samme leseleksa passer ikke for alle .
  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Sett av tid til elevenes egen lesing! .
  • Støle, Hildegunn; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   De ivrigste bokleserne forstår også mest av internett-tekster.
  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Disputas om språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna..
  • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Leseråd for travle familiar .
  • Gunnerud, Hilde Lowell; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Gjør viktige funn om flerspråklige barns språk .
  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Lykkes med meningsfull skriving i første klasse.
  • Mossige, Margunn; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen?.
  • Mangen, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   - Vi må ta på alvor det forskningen viser om lesing på skjerm og papir.
  • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Høytlesing kan gi ungdomsskoleelever mestringsfølelse.
  • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Disputas om utvikling av litterær kompetanse i ungdomsskolen.
  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Dårlige e-bøker går ut over barna .
  • Hansen, Joakim Evensen; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Språkbevisste voksne i småbarnsavdelingen er viktige for barnas språkutvikling.
  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen.

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Egen PC til hver elev kan gi nye muligheter i undervisningen.
  • Sønneland, Margrethe; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Tror elevene trekkes mot krevende litteratur .
  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Are girls really better at reading than boys?.
  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Kunnskap om lærertetthet.
  • Billington, Mary Genevieve; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Er det på tide å endre dagens voksenopplæring?.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Bli forskningsassistent i Two Teachers!.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Sjekk hvor og når brukerkonferansene blir arrangert.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Førsteklassingene lærer bokstavene raskere.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Klassestørrelse og lærertetthet – hva er forskjellen?.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker.
  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Digital læring på Nordic Edge.
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Det viktige blikket for hvert barn.
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   10 år med verdifull kunnskap om barns utvikling.
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling.
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Solem, Ida Heiberg; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   "Det matematiske barnet"-klassiker i ny utgave.
  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Et vellykket førsteår i Two Teachers.
  • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin

   (2017)

   Førsteklassingene lærer bokstavene raskere.
  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Er det viktig med to lærere i klasserommet?.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring.
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Funn fra Stavangerprosjektet i internasjonalt tidsskrift.
  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   PC i klasserommet får elever og lærere til å tenke nytt.
  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   – Elevene må få tilgang på teknologi i klasserommet.
  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Pupils’ critical view of literature education.

  • Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Tar skolen bort barnas fortellerglede?.

  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Hva skjer når elevene får flere lærere?.

  • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Children’s risk of reading and writing difficulties can be identified early.
  • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   First graders can read like experts.

  • Rongved, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagebarns fortellerkunnskap er en verdifull kompetanse.

  • Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Flinkere til å observere.

  • Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Førsteklassinger kan lese som eksperter..

  • Rongved, Elisabeth; Jølbo, Bjørg Danielsen; Færevaag, Margaret Klepstad

   (2016)

   Observasjon i barnehagen ga flinkere ansatte.

  • Rongved, Elisabeth

   (2016)

   På tide med klarhet om lesing i barnehagen.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Skal forske på effekten av flere lærere i klasserommet.

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Skoleutvikling i skyggen av blyanten.
  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Skoleutvikling i skyggen av blyanten.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Djevojčice su u dobi od dvije godine društvenije i neovisnije od dječaka.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Independente desde criança.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens desde crianças, diz estudo.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Già a tre anni le bambine sono più indipendenti dei maschi.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Двухлетние девочки опережают мальчиков.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   STUDIU. Fetele sunt la vârsta de doi ani mai independente și mai sociabile decât băieții.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hatalmas a különbség fejlődésben a bölcsis fiúk és lányok között.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Девочки самостоятельнее мальчиков уже с двух лет .

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Estudio revela que a la edad de dos años las niñas aventajan en aprendizaje a los niños.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Por qué a los dos años las niñas aventajan tanto a los niños.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Studiu fără precedent efectuat pe 509 de fete. Ce li se întâmplă cu adevărat.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Schneller ohne Windel: Mit Zwei haben Mädchen Buben viel voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Piger er mere selvstændige end drenge allerede i børnehaven.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer henger ikke med i leken.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Toåringer med dårlig språk faller utenfor sosialt.

  • Rongved, Elisabeth; Bergersen, Vibeke

   (2015)

   Lesevanene i hjemmet utslagsgivende for barns leseferdigheter.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor i lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play.

  • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Computer Games Can Help Identify Dyslexia In Minority Students.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen.

  • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Computer games can pick up dyslexia in minority pupils.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Kindergarten boys less interested in language activities, study indicates.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Jenter mer selvstendige og sosiale allerede som toåringer.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Studie: Zweijährige Mädchen haben Buben viel voraus.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Le bimbe apprendono il linguaggio prima dei maschietti: lo studio.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Toddlers who have poor motor skills may be bad in math, research reveals.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mit Zwei haben Mädchen Jungs schon viel voraus.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Kindergarten - Jungen haben weniger Interesse an Sprachaktivitäten.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Kindergarten-Studie: So weit sind Mädchen Jungen voraus.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   God motorikk kobles til gode matteferdigheter hos små barn.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent, sociable, study suggests.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mädchen sind viel weiter als Buben - zumindest als Zweijährige.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Two-year-olds with poor motor function display poor mathematical skills.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Dziewczynki są bardziej samodzielne niż chłopcy.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Dziewczynki uczą się szybciej niezależności i samodzielności .

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Diferenţe surprinzătoare între fetele şi băieţii de vârsta de doi ani. ''Ne-am aşteptat să găsim diferenţe, dar ele au fost atât de mari''.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hatalmasak a különbségek a bölcsis fiúk és lányok között.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Miss Independent: Toddler Girls Have an Edge on Boys.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Deklice so pri dveh letih bolj samostojne in družabne kot dečki.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mädchen sind Jungen als Kleinkinder weit voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Fetele au mai multe abilitati sociale decat baietii.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill

   (2015)

   Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Kleine Mädchen sind selbstständiger!.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor leken.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor i lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Toddlers With Poor Language Skills Fall Behind in Play.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   - Språksvake barn faller utenfor i lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Ny norsk forskning: Språksvake toåringer faller utenfor sosialt.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake barn faller utenom leken.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   An insight into children’s early development.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Tutkijat yllättyivät: Parivuotiaiden tyttöjen ja poikien ero luultua suurempi.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Var du en haj til at samle lego-klodser? Børn med god motorik har nemmere ved at regne den ud.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Småbørn med god motorik er bedre til matematik.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Svak motorikk kobles til svake matematikkferdigheter.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   2살까지는 남자보다 여자가 더 똑똑하다" (연구).

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Curice su u dobi od dvije godine mnogo neovisnije i društvenije od dječaka.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Meisjes van 2½ in alledaagse activiteiten beter dan jongens.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Tweejarige meisjes lopen voor op jongetjes.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Meisjes zijn beter dan jongens.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Las niñas, más hábiles que los niños, revela estudio.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Κορίτσια ή αγόρια; Ποια παιδιά είναι πιο ανεξάρτητα;.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Les filles plus autonomes et plus sociables que les garçons dès l’âge de deux ans.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Überraschend große Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mädchen sind den Jungs schon früh voraus.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Toft, Trond Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Stavangerprosjektet får internasjonal oppmerksomhet.
 • Kunstnerisk produksjon
  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni ; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway