Elisabeth Emilie Sefranek Rongved

Kommunikasjonsrådgiver

Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
OD B-24161

Bio

Jeg er kommunikasjonsrådgiver ved Lesesenteret, hvor jeg siden 2015 har jobbet med formidling av forskningen ved senteret opp mot våre primære målgrupper, som er lærere i barnehage og skole, utdanningsmyndigheter og andre som er interessert i lesing og leseforskning. 
Jobben innebærer å skrive redaksjonelle saker for Uis.no og Forskning.no, utvikle kommunikasjonsstrategier og handlingsplaner, drive våre sosiale medier, medietrening, mediekontakt, og annet kommunikasjonsarbeid i ulike kanaler og flere sjangere. 
Jeg er også involvert i fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora sin TV-satsing Læring for livet hvor jeg var programleder i 2021.  
Jeg er utdannet journalist fra La Trobe University, og har tidligere jobbet som journalist og som redaktør og tekstforfatter i reklamebyrå. Jeg tar for tiden master i språk og kommunikasjon og profesjoner ved NTNU.

Kontakt meg gjerne dersom du ønsker informasjon om forskningen og aktivitetene ved Lesesenteret, eller dersom du trenger å komme i kontakt med noen av våre flinke forskere og fagpersoner.

 

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Støle, Hildegunn; Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Toft, Trond Egil

   (2017)

   Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016.

   ISBN 82-7649-085-9.

  • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   The national strategi for language, reading and writing 2016 - 2019. I: Successful approaches to raising attainment and tackling unequity. CIDREE Yearbool 2016.

   ISBN 978-1-5262-0628-2.

   s.120-135.

  • Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Toft, Trond Egil

   (2016)

   Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016.

   ISBN 82-7649-085-9.

 • Formidling
  • Bakken, Arild Michel; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Fostering students engagement for writing through international collaboration.
  • Nygard, Arne Olav; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Elever kan bli lurt av falske Wikipedia .

  • Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Høytlesing i norsktimen på ungdomsskolen? Så absolutt, mener forsker.

  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Muntlig aktivitet: Elever sier ofte det læreren vil høre .

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoem, Toril Frafjord; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   To ting må klaffe om elevene skal ha utbytte av leseleksene .

  • Nygard, Arne Olav; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Elever kan bli lurt av "fake" Wikipedia.

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoem, Toril Frafjord; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   For at elevene skal ha utbytte av leseleksene, er det viktig at lærerne er leksebevisste.

  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Skravling, latter og diskusjon i timene er bra for læring .

  • Sæbø, Johanne Ur; Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   Når elevene får snakke mer i timen, skjer det spennende ting med undervisningen.

  • Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Hoel, Trude

   (2022)

   Vi ber barnehagelærere dele sin kunnskap om lesing i barnehagen.

  • Hansen, Joakim Evensen; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - Kvalitet i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - SFO.

  • Wagner, Åse Kari H.; Lundetræ, Kjersti; ten Braak, Dieuwer; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - Har vi egentlig et "gutteproblem"?.

  • Roland, Pål; Rosell, Lars Yngve; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - mobbing i barnehagen.

  • Mangen, Anne; Ersland, Bjørn Arild Hansen; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - ungdom og lesing.

  • Lunde, Svanaug; Ofstad, Gunn Helen; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - overgang fra barnehage til skole.

  • Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek; Støle, Hildegunn

   (2021)

   Foreldres leseglede kan utligne sosiale forskjeller.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

   Volum online.

  • Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Sosial bakgrunn er viktigere for lesing enn å snakke norsk hjemme.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Lundetræ, Kjersti; Tharaldsen, Kjersti Balle; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Læring for livet.

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Hva skjer med lesestunden når papirboken byttes ut med nettbrett?.

  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2020)

   Å lese med unger er en kjempeviktig ting!.

  • Jensen, Maria Therese; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Når syvåringer føler seg likt av læreren, går lesingen bedre.
  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Rask bokstavlæring gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere.
  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere.
  • Andersen, Joachim Kolnes; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Engasjerte forskningsassistenter på vei ut i klasserommene.
  • Uppstad, Per Henning; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   - Vi kunne endret hele situasjonen.
  • Jensen, Maria Therese; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Når syvåringer føler seg likt av læreren, går lesingen bedre.
  • Uppstad, Per Henning; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Slik lykkes du med lesespill i begynneropplæringa.
  • Hansen, Joakim Evensen; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Voksnes samtaler med de minste barna i barnehagen er viktig for språkutviklingen.
  • Rongved, Elisabeth; Walgermo, Bente R.

   (2018)

   Disputas om motivasjon for lesing i første klasse.
  • Rongved, Elisabeth; Esmaeeli, Zahra

   (2018)

   Fersk doktorgrad om barn med familierisiko for lese- og skrivevansker.
  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Slik kan lese- og skrivevansker forebygges allerede fra første klasse.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Lærernorm fra høsten fører til endringer i Two Teachers.
  • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Gode tips til leseleksa.
  • Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Den samme leseleksa passer ikke for alle .
  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Sett av tid til elevenes egen lesing! .
  • Støle, Hildegunn; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   De ivrigste bokleserne forstår også mest av internett-tekster.
  • Stangeland, Elisabeth Brekke; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Disputas om språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna..
  • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Leseråd for travle familiar .
  • Gunnerud, Hilde Lowell; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Gjør viktige funn om flerspråklige barns språk .
  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Lykkes med meningsfull skriving i første klasse.
  • Mossige, Margunn; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering i skolen?.
  • Mangen, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   - Vi må ta på alvor det forskningen viser om lesing på skjerm og papir.
  • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Høytlesing kan gi ungdomsskoleelever mestringsfølelse.
  • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Disputas om utvikling av litterær kompetanse i ungdomsskolen.
  • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Dårlige e-bøker går ut over barna .
  • Hansen, Joakim Evensen; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Språkbevisste voksne i småbarnsavdelingen er viktige for barnas språkutvikling.
  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen.

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Egen PC til hver elev kan gi nye muligheter i undervisningen.
  • Sønneland, Margrethe; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Tror elevene trekkes mot krevende litteratur .
  • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Are girls really better at reading than boys?.
  • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Kunnskap om lærertetthet.
  • Billington, Mary Genevieve; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Er det på tide å endre dagens voksenopplæring?.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Bli forskningsassistent i Two Teachers!.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Sjekk hvor og når brukerkonferansene blir arrangert.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Førsteklassingene lærer bokstavene raskere.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Klassestørrelse og lærertetthet – hva er forskjellen?.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker.
  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Digital læring på Nordic Edge.
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Det viktige blikket for hvert barn.
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   10 år med verdifull kunnskap om barns utvikling.
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Bedre kunnskap om norske barnehagebarns matematiske utvikling.
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Solem, Ida Heiberg; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   "Det matematiske barnet"-klassiker i ny utgave.
  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Et vellykket førsteår i Two Teachers.
  • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin

   (2017)

   Førsteklassingene lærer bokstavene raskere.
  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Er det viktig med to lærere i klasserommet?.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole.
  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring.
  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   Funn fra Stavangerprosjektet i internasjonalt tidsskrift.
  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   PC i klasserommet får elever og lærere til å tenke nytt.
  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2017)

   – Elevene må få tilgang på teknologi i klasserommet.
  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
  • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Pupils’ critical view of literature education.

  • Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Tar skolen bort barnas fortellerglede?.

  • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith

   (2016)

   Hva skjer når elevene får flere lærere?.

  • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti

   (2016)

   Children’s risk of reading and writing difficulties can be identified early.
  • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   First graders can read like experts.

  • Rongved, Elisabeth; Hoel, Trude

   (2016)

   Barnehagebarns fortellerkunnskap er en verdifull kompetanse.

  • Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Flinkere til å observere.

  • Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Førsteklassinger kan lese som eksperter..

  • Rongved, Elisabeth; Jølbo, Bjørg Danielsen; Færevaag, Margaret Klepstad

   (2016)

   Observasjon i barnehagen ga flinkere ansatte.

  • Rongved, Elisabeth

   (2016)

   På tide med klarhet om lesing i barnehagen.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

  • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Skal forske på effekten av flere lærere i klasserommet.

  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Skoleutvikling i skyggen av blyanten.
  • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Skoleutvikling i skyggen av blyanten.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Djevojčice su u dobi od dvije godine društvenije i neovisnije od dječaka.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Independente desde criança.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens desde crianças, diz estudo.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Già a tre anni le bambine sono più indipendenti dei maschi.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Двухлетние девочки опережают мальчиков.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   STUDIU. Fetele sunt la vârsta de doi ani mai independente și mai sociabile decât băieții.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hatalmas a különbség fejlődésben a bölcsis fiúk és lányok között.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Девочки самостоятельнее мальчиков уже с двух лет .

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Estudio revela que a la edad de dos años las niñas aventajan en aprendizaje a los niños.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Por qué a los dos años las niñas aventajan tanto a los niños.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Studiu fără precedent efectuat pe 509 de fete. Ce li se întâmplă cu adevărat.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Schneller ohne Windel: Mit Zwei haben Mädchen Buben viel voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Piger er mere selvstændige end drenge allerede i børnehaven.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer henger ikke med i leken.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Toåringer med dårlig språk faller utenfor sosialt.

  • Rongved, Elisabeth; Bergersen, Vibeke

   (2015)

   Lesevanene i hjemmet utslagsgivende for barns leseferdigheter.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor i lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play.

  • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Computer Games Can Help Identify Dyslexia In Minority Students.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen.

  • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning

   (2015)

   Computer games can pick up dyslexia in minority pupils.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2015)

   Kindergarten boys less interested in language activities, study indicates.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Jenter mer selvstendige og sosiale allerede som toåringer.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Studie: Zweijährige Mädchen haben Buben viel voraus.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent and sociable.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Le bimbe apprendono il linguaggio prima dei maschietti: lo studio.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Toddlers who have poor motor skills may be bad in math, research reveals.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mit Zwei haben Mädchen Jungs schon viel voraus.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Kindergarten - Jungen haben weniger Interesse an Sprachaktivitäten.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Kindergarten-Studie: So weit sind Mädchen Jungen voraus.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   God motorikk kobles til gode matteferdigheter hos små barn.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Even as two-year-olds, girls are more independent, sociable, study suggests.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in two-year-olds could indicate slow development in mathematical proficiency.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mädchen sind viel weiter als Buben - zumindest als Zweijährige.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Two-year-olds with poor motor function display poor mathematical skills.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Poor motor skills in toddlers hint at poor math abilities.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Dziewczynki są bardziej samodzielne niż chłopcy.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Dziewczynki uczą się szybciej niezależności i samodzielności .

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Diferenţe surprinzătoare între fetele şi băieţii de vârsta de doi ani. ''Ne-am aşteptat să găsim diferenţe, dar ele au fost atât de mari''.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Hatalmasak a különbségek a bölcsis fiúk és lányok között.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Miss Independent: Toddler Girls Have an Edge on Boys.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Deklice so pri dveh letih bolj samostojne in družabne kot dečki.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mädchen sind Jungen als Kleinkinder weit voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Fetele au mai multe abilitati sociale decat baietii.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill

   (2015)

   Kleine Mädchen sind kleinen Jungs weit voraus.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Kleine Mädchen sind selbstständiger!.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor leken.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Independent women! Even as two-year-olds, girls are more self-sufficient and sociable than boys.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake toåringer faller utenfor i lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Toddlers With Poor Language Skills Fall Behind in Play.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   - Språksvake barn faller utenfor i lek.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Ny norsk forskning: Språksvake toåringer faller utenfor sosialt.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Språksvake barn faller utenom leken.

  • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Two-year-olds with poor language skills fall behind at play.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   An insight into children’s early development.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Tutkijat yllättyivät: Parivuotiaiden tyttöjen ja poikien ero luultua suurempi.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Var du en haj til at samle lego-klodser? Børn med god motorik har nemmere ved at regne den ud.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Småbørn med god motorik er bedre til matematik.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Svak motorikk kobles til svake matematikkferdigheter.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   2살까지는 남자보다 여자가 더 똑똑하다" (연구).

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Pikkutytöt poikia taitavampia arjessa.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Curice su u dobi od dvije godine mnogo neovisnije i društvenije od dječaka.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Meisjes van 2½ in alledaagse activiteiten beter dan jongens.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Tweejarige meisjes lopen voor op jongetjes.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Meisjes zijn beter dan jongens.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Las niñas, más hábiles que los niños, revela estudio.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Κορίτσια ή αγόρια; Ποια παιδιά είναι πιο ανεξάρτητα;.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Les filles plus autonomes et plus sociables que les garçons dès l’âge de deux ans.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Mulheres são mais independentes e sociáveis que os homens.

  • Rongved, Elisabeth; Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2015)

   Überraschend große Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Mädchen sind den Jungs schon früh voraus.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Meland, Aud Torill; Toft, Trond Egil; Rongved, Elisabeth

   (2015)

   Stavangerprosjektet får internasjonal oppmerksomhet.
 • Kunstnerisk produksjon
  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni ; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway