Læring for livet

I Læring for livet setter vi søkelys på aktuelle tema innenfor barnehage- og skolefeltet. Forskere, fagpersoner og praksisutøvere møtes til faglige samtaler om aktuelle tema. Se sendingene her! Sendingene lages av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora i samarbeid med studenter på fjernsyns- og medieproduksjon, UiS.

Publisert Sist oppdatert

Læring for livet (17)

Ny i rollen som pedagogisk leder

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehagelærere som begynner yrkeskarrieren som pedagogiske ledere. I studio denne gangen diskuterer førstelektor Inger Benny Tungland fra institutt for barnehagelærerutdanninga ved UiS situasjoner som ofte oppstår når man er ny i rollen som pedagogisk leder. Fra praksisfeltet treffer du Camilla Carlsen Galta, styrer i Hakkebakkeskogen barnehage og Hanne Larsson, pedagogisk leder i Teknikken barnehage, som gir deg gode råd og tips om hvordan håndtere det å være ny i jobben, basert på egne erfaringer fra yrket.

Premiere 15. februar

Læring for livet (16)

Gode råd for å førebyggja mobbing i skulen

Nye tal syner at 58.000 elevar blir mobba på skulen i Norge i dag. Konsekvensane av mobbing er mange og alvorlege, og ofte også langvarige. Her er forskar Ida Risanger Sjursø (Læringsmiljøsenteret) og avdelingsleiar Hege Nordbøe Eriksen (Vardheia ungdomsskule) sine beste råd for korleis ein kan jobba med førebygging av mobbing i skulen. Samtalen blir leia av programleiar Maria Gilje Strand.

Premiere 15. januar .

Læring for livet (15)

Engasjerende undervisning på første trinn

Engasjerende undervisning handler om motivasjon, mestring, relevans og autonomi. I denne episoden av Læring for livet forteller Stine Nygård, lærer på første trinn, hvordan hun jobber. Professor Oddny Judith Solheim ved UiS, setter lys på hvorfor Stines undervisning treffer på nettopp disse fire prinsippene. Programleder: Elisabeth Rongved Episoden passer særlig deg som er nyutdanna, men vi tror alle vil ha glede av denne!

Premiere 15. desember.

Læring for livet (14)

Hvordan får du til god klasseledelse?

Er du helt fersk som lærer? Eller på vei til å bli lærer, kanskje? Eller du har erfaring i lærerrollen, men ønsker å utvikle egen praksis rundt det å være en klasseleder? Se Pål Roland, dosent ved Universitetet i Stavanger og Inger Lauvsnes, lærer ved Buggeland skole, i samtale om klasseledelse med programleder Maria Gilje Strand.

Ny episode:

Læring for livet (13)

Hva er et "normalt barn" i barnehagen?

Barn er barn. De hoier og styrer, og har sine særegenheter. Allikevel har vi en tanke om hva som er et "normalt" barn. Hvordan påvirker denne tankegangen barnehagelærere? Hva er egentlig et normalt barn i barnehagen? Og hva er viktig for barnehageårene? I denne episoden møter vi barnehagelærer Monica Eriksen fra Ramsvikskogen barnehage, avdelingsleder for barnehage og psykisk helse ved Karmøy PPT og Dr.Philos Liv Mette Strømme, og førsteamanuensis Gunnar Magnus Eidsvåg ved IBU, UiS. Programleder er Kristin Vestrheim Cranner. Episoden er også sendt på Facebooksidene til Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret.

Denne episoden av Læring for livet er relevant for alle som jobber med barn.

Læring for livet (12)

Kritisk tenking

Kritisk tenking - det skal elevene lære i skolen, og det høres jo veldig flott ut. Men hvordan kan du egentlig jobbe med kritisk tenking i praksis? I denne episoden møter programleder Kristin Vestrheim Cranner journalist og universitetslektor Ellen Kongsnes, professor Alexandre Dessingué, lærere Heidi Kjærland og avdelingsleder Christine Soldal Risa.

Læring for livet handler om kritisk tenking.

Læring for livet (11)

Flerspråklighet

Martyna Golba begynte i norsk skole uten å kunne ett ord norsk. Nå er hun snart lærer, og erfaringene hun gjorde seg tar hun med seg inn i yrket. Merethe Mørkeberg Nielsen og Lars Olav Andersen jobber på en skole der nesten ingen elever har norsk som morsmål. Nå jobber lærere i alle fag ekstra mye med språk. Hvordan gjør de det? Og hva betyr det for elevene? Professor Åse Kari H. Wagner og førsteamanuensis Hege Rangnes er opptatt av flerspråklighet når de forsker på norsk skole. For hvem er disse elevene? Og hvor oppstår egentlig utfordringene for elevene som tross alt jo lever i et norskspråklig samfunn? Læring for livet tar opp en tematikk som er aktuell for lærere og skoleledere på de aller fleste norske skoler. Programleder Kristin V. Cranner leder samtalen.

Det er krevende for barn å ikke beherske norsk, og skolene må ta dette på alvor, er budskapet i denne episoden.

Læring for livet (10)

Hvordan kan russetiden bli mer inkluderende?

Russetiden de siste få årene har blitt tøffere. Mange russ forteller at det er en vanskelig tid, enten de er "inne i varmen" eller opplever å stå utenfor. Rogaland fylkeskommune har tatt initiativ til et prosjekt sammen med rektorer og elever, UiS-forskere og politiet for å få mer kunnskap om russetiden. Nå har de noen forslag til hva som må til. I Læring for livet møtes russepresidentene Amalie Tharaldsen og Ragnhild Faret ved Stavanger Katedralskole, mobbeombud i Rogaland Ellen Fjermestad og førsteamanuensis Klara Øverland i samtale med programleder Kristin Vestrheim Cranner om hvordan russetiden kan bli mer inkluderende.

Læring for livet (9)

Hvorfor slutter lærere i yrket?

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Hvorfor det? Med professor Nina Helgevold, Institutt for grunnskolelærerutdanning og spesialpedagogikk, UiS; utviklingsleder i Jærskulen Trond Rekstad; lærer David Swan og lærer og forfatter Simen Spurkland. Programleder er Kristin Vestrheim Cranner.

Læring for livet (8)

Livsmestring som tverrfaglig tema i skolen

Livsmestring er blitt tverrfaglig tema i skolen. Kan det diskuteres? Med universitetslektor ved UiS og mangeårig lærer Jørg Arne Jørgensen, førsteamanuensis Kjersti Balle Tharaldsen, Læringsmiljøsenteret, og utdanningsdirektør i Rogaland Marianne Skogerbø. Programleder: Kristin Vestrheim Cranner, UiS. Først sendt i mars 2022.

Læring for livet (7)

Overgang fra barnehage til skole

Hvordan kan barnehage, skole, SFO og foreldre bidra for å gjøre denne store livsendringen i et barns liv så trygg og god som mulig?

Svanaug Lunde, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret og Gunn Helen Ofstad, universitetslektor ved Lesesenteret har begge lang erfaring med skolestartere og mener skolen må se mer til barnehagen.

Først sendt i mai 2021.

Læring for livet (7)

Læring for livet (6)

Mobbing i barnehagen

Visste du at like mange barn mobbes i barnehagen som i småskolen? En ny barnehagelov skal gi bedre beskyttelse for barna. Hva innebærer det - og er det løsningen?
Med Anita Olufsen, Statsforvalteren i Rogaland; Irene Paulsen Salte, barnehagestyrer, Pål Roland, dosent ved Læringsmiljøsenteret og Yngve Rosell, forsker ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS.

Først sendt i april 2021.

Læring for livet (6)

Læring for livet (5)

Ungdom og lesing

Ungdom leser mindre enn før. Hvorfor er det i så fall et problem? Og hva kan norsklæreren gjøre for å vekke leselysten selv hos motvillige lesere? Det er tema når leseforskerne Anne Mangen og Aslaug Fodstad Gourvennec og forfatter Bjørn Arild Ersland møtes i Læring for livet.

Først sendt i mars 2021.

Læring for livet (5)

Læring for livet (4)

SFO

Det er stor forskjell på skolefritidstilbudene i Norge. Nå skal SFO/AKS få rammeplan. Hva skal til for at tilbudet skal bli skikkelig bra? Vi møter Mona Gjøse Skaaren og Arne Kristian Espedal, hhv. SFO-leder og rektor på Jåtten skole, som satser på SFO, Terje Wiik, leder for Nettverk for SFO og forsker Svanaug Lunde fra Læringsmiljøsenteret, som jobber med kompetanseutvikling i skolefritidsordningen.

Først sendt i mars 2021.

Læring for livet (3)

Har vi egentlig et "gutteproblem"?

Vi snakker mye om gutter i norsk skole, og ofte med bekymring. Men står det egentlig så dårlig til med guttene som vi kan få inntrykk av? Eller er diskusjonen for unyansert? Og er det i så fall noe vi risikerer å overse ved å fokusere for mye på kjønnsforskjeller? Dette er tema når UiS-forskerne Åse Kari H. Wagner, Kjersti Lundetræ og Dieuwer Ten Braak møtes i Læring for livet.
Først sendt i januar 2021.

Læring for livet (2)

Kvalitet i barnehagen

Hvordan vet du som mor eller far at barnet ditt går i en god barnehage? Alle er opptatt av kvalitet i barnehagen, men det kan være vanskelig å vite hva det egentlig betyr, og hva foreldre bør se etter. Kvalitet i barnehagen er derfor temaet for denne episoden av Læring for livet. Vi møter barnehageforskerne Cecilie Evertsen-Stanghelle og Joakim Evensen Hansen ved Universitetet i Stavanger, i samtale med barnehagestyrer Ragnhild Eielsen Wiig. Vi kan nesten garantere at du blir litt klokere!

Først sendt i desember 2020.

Læring for livet (2)

Læring for livet (1)

Motiverende undervisning

Motiverte elever lærer mer - men hva er egentlig engasjerende undervisning, og hvordan få det til? Skoleforskerne Oddny Judith Solheim og Kjersti Balle Tharaldsen møtes til samtale med lærer Nina Simonsen, som har skrevet master om kjedsomhet. Det blir refleksjoner, forskningsbasert innsikt og gode råd til deg som er lærer.

Først sendt i november 2020.

Læring for livet (1)

Tips eller tilbakemeldinger? Kontakt oss i redaksjonen!

Seniorrådgiver
51832898
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Seniorrådgiver
51833206
Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Seniorrådgiver
51833096
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Studiekoordinator
51831410
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver
51832023
Lesesenteret
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Redaksjonen

Ina Midttveit Birgit Rodvelt Elisabeth E.S. Rongved Maria Gilje Strand Kristin Vestrheim Cranner Produksjon og redigering: Studenter ved Fjernsyns- og multimedieproduksjon bachelor, UiS

UiS 2020

Vil du lese mer om episodene?