Fikk 3 millioner kroner til hydrogenforskning

Fysiker Olena Zavorotynska har fått støtte til å forske på hvordan bruk av hydrogen som energibærer blir stadig viktigere i verdensøkonomien.

Publisert Sist oppdatert
Olena Zavorotynska. Foto: Kjersti Riiber
Olena Zavorotynska. Foto: Kjersti Riiber

Olena Zavorotynskas prosjekt Tackling the Challenges in Hydrogen Economy through Education and Research (HyTack) er et samarbeid mellom UiS og Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og partnere i India og Japan. Tildelingen er en del av UTFORSK-programmet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Målet for dette programmet er å styrke utdanningssamarbeidet mellom Norge og utvalgte land utenfor Europa.

Les også: 90 millionar kroner til internasjonalt utdanningssamarbeid (regjeringen.no)

Temaet for Zavorotynskas prosjekt er hydrogenteknologi , og målet er å opprette nye studieprogram, etablere et samarbeid innen utdanning og forskning, og å skape et internasjonalt miljø rundt hydrogenforskning ved UiS og partnerne USN, Savitribai Phule Pune University i India og Shibaura Institute of Technology i Japan.

I begrunnelsen for tildelingen har man lagt vekt på at temaet for prosjektet er relevant for bærekraftsmålene. Det er knyttet til hydrogenøkonomi, et voksende felt som er viktig for en bærekraftig framtid.

"Studentmobilitet er en sentral del av prosjektet, også langsiktig mobilitet. Prosjektet fokuserer på kunnskapsoverføring mellom deltakerne. Det har veldig klare mål, er ambisiøst og dekker flere ulike aktiviteter og målsetninger," står det i tildelingsbrevet.

– Ved UiS forutsetter dette prosjektet et tett tverrfaglig samarbeid mellom instituttene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og innenfor den nyetablerte gruppen H2@UiS. Prosjektet ble utarbeidet i nært samarbeid med Sachin Chavan, Zhixin Yu, og Ove Njå, sier Zavorotynska.

Les også: Hun skal finne nye løsninger for hydrogen

Prosjekt-team

Førsteamanuensis i materialfysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis i bærekraftig kjemi
51831541
Kjølv Egelands bygning
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Professor i naturgassteknologi
51832238
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Professor i risiko- og sårbarhetsanalyse
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging