Kultur og kommunikasjon i den mangfoldige barnehagen

Hvordan skape en inkluderende barnehage hvor alle kjenner seg ivaretatt? Hvordan jobber du som barnehagelærer eller -styrer i et samfunn preget av migrasjon? Mikroemnet "Critical cultural awareness in Migration societies" vil gi deg kompetanse og forståelse i å lede og støtte prosesser som skaper tilhørighet hos barn, foresatte og ansatte.

Publisert Sist oppdatert
Fakta om studiet
Varighet

08.04.24-12.04.24

Studiepoeng

6

Antall studieplasser

10

Undervisningsspråk

Engelsk

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Søknadsfrist: 19.02.2024

Emnet "Kultur og kommunikasjon i den mangfoldige barnehagen" vil gi deg kunnskap om kulturell sensitivitet og hvor viktig dette er å forstå i et samfunn preget av migrasjon. (Foto: Marie von Krogh)

Om studiet

Vitenskapelige kontaktpersoner

Professor i religion, livssyn og etikk
51831423
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning

Videreutdanninger