Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Mange har lyst å ta videreutdanning, men synes det virker krevende å studere ved siden av å være i jobb. Her får du de beste tipsene fra UiS-studenter som lykkes med kabalen.

Published Sist oppdatert
Kvinne sitter og skriver på en laptop.
De aller fleste som tar videreutdanning ved UiS gjennomfører og består utdanningen. Disiplin, god planlegging og respekt for den nye situasjonen er viktige stikkord. Illustrasjonsfoto: Jacob Lund / Getty.

Livet er sannelig innholdsrikt nok for de fleste, så om du synes tanken på å bake inn studier på toppen av det hele virker fullstendig overveldende, er ikke det rart. I tillegg er det gjerne noen år siden du satt på en skolebenk, og tanken på å være student, lese faglitteratur og skrive oppgaver kan synes fjern. Eller kanskje er du topp motivert og akademisk anlagt så det holder, men blir stressa ved tanken av alle kravene fra deg selv og studiene?

Uansett utgangspunkt, så er det heldigvis fullt gjennomførbart å studere ved siden av jobb! De aller fleste som starter på videreutdanningene ved UiS gjennomfører og består studiene – på flere av dem er det ikke en eneste student som slutter eller stryker. Her er det altså mye som gjøres riktig, både blant studenter og de som er ansvarlige for studiene.

Lesesenteret ved UiS tilbyr en rekke videreutdanninger for lærere som er i jobb. Vi har bedt både studenter og emneansvarlige om å gi sine beste tips og råd til fremtidige studenter. 

Den viktige disiplinen

Noen er strukturerte og disiplinerte av natur, for andre krever det en ekstra innsats. Skal du studere og jobbe, kommer du imidlertid ikke utenom å skru på disiplin-knappen. Sett av faste tider, få oversikt over pensum og ha blikket rettet mot mål, er viktige punkter.

– Det var mange år siden sist jeg studerte, så oppgaveskriving og innleveringsfrister kunne nesten gi meg høy puls! Men også denne delen av studiet var utrolig lærerik. Det kan bli mange baller i luften, men er man litt strukturert så går det fint. Har du mulighet, er det lurt å ha en fast studiedag i uka som du dedikerer til studier, men litt kveldsarbeid må til, sier Tonje Mjaaland, som tok videreutdanning samtidig som hun jobbet som lærer.

Noen ting må vike

Noen ganger tenker man at man skal prioritere, men ender gjerne opp med å skvise inn enda mer i livet, fordi man ikke greier å velge bort. Men å prioritere handler om at andre ting spiller en mindre viktig rolle enn du kanskje er vant med.

– Jeg hadde en student som følte at hun måtte stå på pinne for svigermor som var på julebesøk. Hun burde egentlig skrive ferdig en tekst i jula. Jeg ba henne om å gå ut av heimen, til et bibliotek eller et sted der hun kunne være i fred, og tenke at svigermor sikkert bare var glad for å fikse opp hjemme i fred og ro. Hun endte med god karakter på oppgaven, sier Edle Bentsen, emneansvarlig på videreutdanning i Begynneropplæring.

Så selv om du må fire litt på vanlige krav og forventninger fra deg selv og andre for å få det til å gå rundt uten for høye skuldre, vil du få belønningen på sikt!

Bygg studiet inn i jobb-hverdagen

Mange av videreutdanningene ved UiS legger vekt på å være praksisnære. Derfor har du et godt utgangspunkt til å ta med deg studiene inn i arbeidshverdagen din, og kanskje få enda bedre utbytte av det du liker.

– Det er veldig givende å få lov å trekke studiet inn i arbeidshverdagen og bruke kunnskapen aktivt i jobben, sier Sofia Hageli, som tok videreutdanning for barnehagelærere Barns språkutvikling og språklæring.

– Ett av prosjektene våre på studiene var å gjennomføre et forsknings- og utviklingsprosjekt på jobb. Da ble dette også det prosjektet vi jobbet med i barnehagen den våren. Slik var det mulig å rydde plass til studiet i arbeidshverdagen, sier Bjørg Anette Aronsen, som også er barnehagelærer.

Mange lærere som jobber i skolen synes det er ekstra lærerikt å være student når de selv er vant med å ha elever.

– Vi blir satt i elevens posisjon. Det har gitt mange av oss en aha-opplevelse. Jeg forstår bedre hvordan elevene opplever oppgavene og tilbakemeldingene jeg gir, sier Sindre Pedersen, som tar videreutdanning i Lærerspesialist i norsk.

Vær forberedt på å lære mer enn du trodde du ville

Å være student handler om mye mer enn å lese pensumlitteratur og følge forelesninger. Du må skrive og lese på en annen måte enn du gjør i det daglige, og evne å trekke linjer mellom teori og din egen praksis når du skriver oppgaver.

– Mange kommer fra en tradisjon der det å studere i stor grad handler om å gjengi teori. I en videreutdanning må man ofte se forbindelser mellom teori og praksis. Det tar litt tid å venne seg til for mange. Vi ser at de studentene som lykkes best er de som greier å trekke vekselvise linjer mellom teori og praksis, og ha et kritisk og utforskende blikk på begge deler, sier universitetslektor Marit Aasen.

Vær forberedt på å lære å lese og skrive på nye måter!

Aasen anbefaler ferske studenter å være åpne for å tenke, lese og skrive på en ny måte.

– For å lykkes som student bør du være innstilt på å lære noe nytt! Da er det nyttig at du også har et utforskende blikk på hvordan du utfører jobben din. Være forberedt på å lese faglitteratur i dybden, fordi skriveoppgavene utfordrer deg til å ta teorien i bruk i praksis. Mange opplever at disse skriveoppgavene kan være en fremmed og litt vanskelig sjanger. Det er lurt å lytte til tilbakemeldingene du får underveis, og tenk at du i tillegg til pensum også skal lære å tenke og skrive på en ny måte. Da er du godt skodd for å få mye igjen for videreutdanningen, sier Aasen.

Få arbeidsplassen med på laget

Det er viktig at du får arbeidsplassen din til å se verdien i at du studerer. Flere av studentene vi har snakket med forteller at kollegene synes at videreutdanningen til den enkelte er til fordel også for kollegene.

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra kolleger om at de er takknemlige for at jeg har tatt videreutdanning. Slike opplevelser er motiverende i seg selv, sier Anne Grethe Dirdal Håland, student på Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen.

Hos Utdanningsdirektoratet kan du lese om vikarordning for lærere i skolen og tilretteleggingsmidler for barnehager. Disse er viktige insentiver for arbeidsgiveren din, og er gode hjelpemidler for å få ryddet plass til studiedager og samlinger!

Utnytt tiden på samlingene

Mange videreutdanninger ved UiS er samlingsbaserte, med samlinger i Stavanger to eller tre ganger i semesteret. Nå er noen av samlingene digitale, men planen er å gjennomføre fysiske samlinger når det lar seg gjøre. Lengden på samlingene og de jevnlige møtene har en merverdi i studiehverdagen, mener studentene selv.

– På samlinger har jeg klart å distansere meg fra jobb og familieforpliktelser og hatt rom til faglig fordypning, sier Louise Norheim, student på Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2.

– Som pedagogisk leder i en barnehage er det alltid mye annet som også er i fokus, alt fra å skifte bleier til å gjennomføre HMS-møter. Da er det veldig givende å få anledning til å dyrke det rent faglige. Det i seg selv gir overskudd studiene, sier Bjørg Anette Aronsen.

Det er lagt opp til at studentene skal bli godt kjent med hverandre. De fysiske samlingene gir dermed en gylden anledning til å bli kjent med andre studenter som også er i jobb. Slik kan man få verdifulle innblikk i andres arbeidshverdag og erfaringer, og lære av hverandre.

–  Det sosiale på samlingene er både hyggelig og utviklende. Togturer og restaurantbesøk gir oss mye tid til å bli kjent, diskutere teori, oppgaveskriving og egen praksis, sier Tonje Mjaaland.

Tekst: Elisabeth Rongved, Lesesenteret