Tilbake på skolebenken

Til vanlig arbeider de som lærere på ulike grunnskoler og ungdomsskoler i Stavangerområdet. Flere dager dette studieåret er de imidlertid selv tilbake på skolebenken for å videreutvikle egen kompetanse i engelskfaget.

Publisert Sist oppdatert

kvinnelig lærer ved tavle
En viktig forutsetning for elevenes læring, er lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse og kompetente skoleledere. Ta videreutdanning ved UiS! (Illustrasjonsfoto: Getty)

Publisert første gang 10.03.2017

Eirik Hansen, lærer ved Goa skole, har inntatt rollen som «fjerde soldat». Sammen med sine medstudenter på videreutdanningen Engelsk 2, 5.-10. trinn på Kompetanse for kvalitet ved Universitetet i Stavanger (UiS), har han fått i oppgave å sette seg inn manus og fremføre et lite rollespill foran resten av klassen.

Mer komfortable med høytlesing

Manuset studentene skal sette seg inn i, tolke og fremføre, er en historie fra første verdenskrig, om hvordan tusenvis av soldater grytidlig en morgen for godt over hundre år siden skal ha lagt fra seg riflene sine for å tilbringe julen sammen med sine fiender. Metoden er et teatralsk virkemiddel som blir kalt "Readers Theater", og er en av mange metodene som studentene møter i arbeidet med engelskfaget på videreutdanningstilbudet for lærere – Kompetanse for kvalitet.

"Readers Theater" involverer elevene i høytlesing, og er en teaterstil der poenget ikke er å pugge replikker, men å bruke stemmen og ulike uttrykk til å hjelpe publikum med å forstå historien. Metoden kan føre til at elever blir mer positivt innstilte til faget, og gjennom arbeidet med denne metoden får elevene mulighet til å utvikle sine leseferdigheter samtidig som de får en styrket forståelse for det de leser. Det kan også gjøre elevene mer trygge og mer komfortable med høytlesing generelt.

Varierte arbeidsformer

Faget Engelsk 2 er et fleksibelt studium innen engelsk fagdidaktikk, språk, litteratur og metode, som passer for lærere som ønsker å videreutvikle egen kompetanse innen sentrale emner i faget. Studiet gir studentene formell kompetanse i faget, samtidig som det åpner for økt handlingskompetanse i forhold til det praktiske arbeidet med engelsk i klasserommet.

– Studiet er samlingsbasert, og det legges opp til varierte arbeidsformer, med en blanding av klassediskusjoner, gruppearbeid, tradisjonelle forelesninger og hjemmeoppgaver, forklarer førsteamanuensis i engelsk, Rebecca Anne Charboneau Stuvland, som underviser på Engelsk 2.

Hun forteller at studentene vil få kjennskap til engelskspråklig litteratur og kultur, og hvordan det kan brukes i undervisning på mellom- og ungdomstrinnet.

Fortjener motiverte engelsklærere

På dette studiet er både innhold og arbeidsmetoder sterkt knyttet til lærernes daglige arbeid i skolen, og emnene har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

– Barn i skolen fortjener kreative og motiverte engelsklærere, som er trygge i sine egne språkferdigheter. Dette studiet tar sikte på å hjelpe lærere å utvikle disse ferdighetene, forteller Charboneau Stuvland.

Studenter som velger å ta videreutdanningstilbudet Engelsk 2, vil lære mer om sosiolingvistikk, metoder og didaktikk samt læringsstrategier som kan støtte individuell utvikling.

– Praktisk rettet

Eirik Hansen og hans medstudenter Terje Mikkelsen fra Engelsvoll skule på Klepp, Tore Schmidt fra Tastaveden skole og Kate Sadland fra Lye ungdomsskole, er kommet langt i arbeidet med "Readers Theater". De får et par siste instruksjoner av faglærer Rebecca Charboneau før de skal fremføre stykket foran resten av klassen.

– Noe av det beste med dette faget er at det er veldig praktisk rettet, og at vi får øynene opp for nye læringsmetoder, sier Mikkelsen. 

Han synes det har vært spennende å jobbe med metoden "Readers Theater", og han er åpen for å ta metoden i bruk sammen med sine elever på Engelsvoll skule.

– Dette er en metode som kan involvere alle elevene, sier medstudent Kate Sadland fra Lye ungdomsskule.