Å lese en fagtekst

En fagtekst, enten den er å finne i ei lærebok, et oppslagsverk, på nettet eller andre steder, er skrevet for å utvikle lesernes innsikt. Hva kjennetegner den erfarne, kyndige leseren?

Published Sist oppdatert

Veien fra fagtekst til individuell leseforståelse og læring er både sammensatt og kompleks.

Leseren må være:

  • åpen og mottakelig
  • besitte en rekke ferdigheter
  • utnytte disse i aktiv samhandling med teksten

Også forhold ved teksten og situasjonen det leses i, påvirker lese- og dermed læringsprosessen.

Mange elever blir passive lesere av fagtekstene. De vet ikke hva det går an å gjøre før, under og etter lesing.

l denne artikkelen vil vi imidlertid bare rette oppmerksomheten mot leseren, samt peke på noen sentrale prinsipper for leseundervisning.

Leseferdighet kan læres
Systematisk og målrettet undervisning for å gjøre elevene selvstendige, aktive og metakognitive lesende og lærende har vist seg å gi god effekt. Da bør vi selvfølgelig gjøre dette.

Det sies at vi i norsk skole gir elevene stor frihet og mye ansvar. Vi drukner dem i fagbøker og forventer at de kan utnytte dem som redskaper i egen læringsprosess. Spørsmålet er om vi har veiledning i hvordan de kan arbeide aktivt og målrettet.

Mange elever blir passive lesere, rett og slett fordi de ikke vet hva det går an å gjøre før, under og etter lesing. Slik kan de lett miste tro på egen lese- og læreevne.

Håpet er at læreplanens fokus på lesing som grunnleggende ferdighet kan føre til at det legges større vekt på det systematiske og målrettede arbeidet for å lære elevene å bruke lesing som et velfungerende redskap i egen læring.

Hentet fra heftet "Fagbok i bruk". Last ned hele artikkelen "Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst" (pdf-format).

Av: Liv Engen og Lise Helgevold, Lesesenteret