Et samarbeid som bygges på partnerskap

Senterleder Dag Jostein Nordaker forteller hva partnerskapet i Dekom og Rekom betyr for Læringsmiljøsenteret.

Publisert Sist oppdatert
Nag Jostein Nordaker
Dag Jostein Nordaker er senterleder for Læringsmiljøsenteret og har god erfaring av prosjekt i Dekom og Rekom.

-Satsingen med Dekom og Rekom gir Læringsmiljøsenteret mulighet for en tett kontakt med praksisfeltet. En slik tett kontakt har alltid vært et kjennetegn ved senterets virksomhet og gir oss mulighet for både å forske i samarbeid med feltet, og å formidle og implementere egen og andres forskning, sier Dag Jostein Nordaker.

Han er senterleder for Læringsmiljøsenteret og har en viktig rolle å profilere partnerskapet i Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (Dekom) og Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekom).

Med behovstilpasset mål

Partnerskapets overgripende mål er at UH-sektor med lærer- og pedagogutdannere og ansatte i skoler og barnehager sammen skal bidra til å utvikle skole, barnehage og lærerutdanningen. Hensikten er å behovstilpasse utviklingsarbeidet lokalt og skape mer forutsigbarhet for de involverte.

Dag Jostein Nordaker mener at det første viktige steget er at de involverte partnerne - UiS og deltakende barnehage eller skole - analyserer og definerer sine behov og ønsker av samarbeidet. Han sier også at det er nødvendig å unngå at de valgte satsingsområdene fører til en ren bestilling fra praksisfeltet til universitetet.

-Vi på senteret har lang erfaring i samarbeid med praksisfeltet, men ofte er utgangspunktet en ren bestilling. Vi må selv gjøre et stykke arbeid internt for å møte våre partnere i Dekom og Rekom som partnere og ikke rene bestillere, sier han.

En felles visjon for barn og unge

Når det etter behovsdefinering og planlegging er klart for oppstart av et prosjekt er neste steg å sammen formulere målet.

-Jeg synes at konkretiseringen av arbeidet er en spennende side ved ordningen, sier Dag Jostein, som ser mange fordeler med at samarbeidet bygger på partnerskap.

-Det gir oss mulighet for å utforske hvor skoen trykker og hva vi sammen bør utforske for å skape et trygt og godt barnehage- og skolemiljø for alle barn og unge, sier han.

Tekst: Elina Borg Björnström