- Et samspill

Universitetsskolesatsingen utvikler skolen, lærerprofesjonen, universitetet og elevene. Det mener Anne Lunde, rektor ved Lunde ungdomsskole, som er en av satsingens samarbeidspartnere.

Publisert Sist oppdatert

Smilende kvinne med rød skjørte og lyst hår
Rektor Anne Lunde ved Lunde skole mener universitetsskolesatsingen er med på å gi skolen et løft.

Lærerne ved Lunde ungdomsskole har siden satsingens oppstart i 2018 deltatt i aktiviteter som har vist seg å bety mye for utviklingsarbeidet på skolen. Skolens rektor, Anne Lunde, konstaterer at samarbeidet er givende for alle involverte.

- Jeg har tidligere oppfattet at mange har følt at akademia og jobben i skolen har vært to ulike verdener, nå er vi kommet godt på vei med et samspill, sier Anne Lunde.

Alle lærerne på Lunde ungdomsskole har gjennomført skolebasert praksislærerutdanning. De har deltatt i forelesninger og gruppearbeid på skolen, og har kontinuerlig fått i oppgave å reflektere over både teori og praksis. Sammen er de i gang med å utvikle kompetanse innen blant annet idrett, matematikk og kommunikasjon.

- Jeg føler at vi er blitt bedre til å reflektere. Vi er mer bevisst om den jobben vi gjør og oppmerksomme på hvor nødvendig det er med tilpasset og målrettet kommunikasjon, mener Anne Lunde.

Faglærere fra UiS har stått for praksislærerutdanningen på Lunde med vekt på praksisopplæring og skolens forsknings- og utviklingsarbeid. I dette forløpet har lærerne utført felles forsknings- og utviklingsoppgaver med veiledning fra UiS.

- Det er et løft før lærerstaben her å være utdannere sammen, samspillet er viktig, sier hun.

Anne Lunde opplever entusiasme og engasjement hos de ansatte over å være en del av dette utviklingsarbeidet, og forteller at de alltid er positive til å delta i oppgaver og involveres i ny forskning og faglitteratur.

- Jeg kan se at det gir dem en stolthet, sier hun. Universitetsskolesatsingen er utrolig positiv for vår arbeidsplass. Sammen har vi tatt akademia inn i jobbhverdagen vår. 

Tekst & foto: Elina Borg Björnström

Rådgiver
51831109
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Universitetslektor i pedagogikk/spesialpedagogikk
51834084
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk