UiS + barnehagen = SANT

Speed-dating mellom barnehagelærerutdanningen ved UiS og barnehageansatte ved tre universitetsbarnehager gir resultater. Nå er nye prosjekter og felles FoU-arbeid i gang. Når kontakten er etablert settes teori og praksis i samspill. Det gir utvikling både for barnehagelærerutdanningen og praksisfeltet.

Publisert Sist oppdatert

Jåttå universitetsbarnehage startet samhandling med barnehagelærerutdanningen (IBU) i 2019, - og det startet altså med en date. Målet for det faglige stevnemøtet var å finne fram til noen temaer begge parter kunne tenke seg å ta videre som et FoU-arbeid. Samhandling var et kjerneelement i FoU-arbeidene helt fra starten. Dette har engasjert partene og ført til samskaping og brobygging mellom teori og praksis.

Barn og voksne fra Jåttå barnehage på tur
Barn og voksne i Jåttå universitetsbarnehage på tur. Foto: Marie von Krogh

Flere av prosjektene er blitt videreført over år og erfaringer har blitt delt på samlinger og konferanser både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den interesserte leser kan lese mer om partnerskapsarbeidet og erfaringer fra samhandling om FoU-arbeid i evalueringsrapporten som Inger Benny Espedal Tungland og Tove Erna Belland publiserte våren 2023.

I arbeidet har det vært viktig for begge parter å finne fram til det som er betydningsfullt i det pedagogiske arbeidet både i barnehagen og på barnehagelærerutdanningen ved UiS.

Målet for det faglige stevnemøtet var å finne fram til noen temaer begge parter kunne tenke seg å ta videre som et FoU-arbeid.

Inger Benny Espedal Tungland , IBU

De som fikk “match” på daten og møtte en mulig partner for egne planer gikk sammen om å utvikle en prosjektplan i fellesskap. Sammen søkte de om såkornmidler som støttet opp om gjennomføringen og ga rom for frikjøp av tid og andre nødvendige rekvisita. Her kan du lese mer om de ulike FoU-prosjektene som er i gang og stadig videreutvikles.

Også i vår ble det arrangert speed dating. Deltakerlisten var lenger enn forrige gang, med over 30 deltakere. Høsten 2022 inngikk barnehagelærerutdanningen partnerskap med to nye universitetsbarnehager; Virksomheten Skeiane barnehagene i Sandnes og Sande barnehage på Sola. 

Representanter fra alle de tre universitetsbarnehagene møtte faglærere fra barnehagelærerutdanningen.

Deltakerne benyttet muligheten til å dele foreløpige tanker og idéer rundt potensielle prosjekt. Mange gode forslag ble lansert og diskutert, deltakere viste stor entusiasme for alle mulighetene og utrykte at det var en inspirerende runde og utfordrende å velge blant flere meningsfulle prosjekt. En aktiv vår som lover godt for videre samhandling i partnerskapet.