Fagmiljø for Musikkproduksjon og opptaksteknikk

Musikkproduksjon og opptaksteknikk høyrer til Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon ved Fakultet for utøvande kunstfag.

Published Endret
Fakta

Studiet er ei unik utdanning for personar med ei spesiell interesse for musikkproduksjon, opptak og lydteknologi. Gjennom studiet får ein allsidig praksis, med særleg fokus på akustisk musikk

Søk nå!

Søknadsweb er åpen for alle våre studier. Søknadsfrist for studier i utøvende musikk er 15. desember. Søknadsfrist for digitale studier, PPU i utøvende og skapende kunstfag og Musikkproduksjon og opptaksteknikk er 1. mars. Les mer om våre studier her.

Seksjonen samarbeider tett med Stavanger Symfoniorkester med opptak fra blant annet fra Fartein Valen i Stavanger konserthus. Foto: Emile Ashley

Tilsette

Dosent i opptaksteknikk
51834037
Bjergsted campus
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Mark Drews er fagseksjonsleder for Musikkproduksjon og opptaksteknikk.

Sidan 1994 har Universitetet i Stavanger tilbode eittårig studieprogram for avansert musikkproduksjon og opptaksteknikk (MPR). Studiet er meint for viderekomne studentar og dyktige fagpersoner, og har fokus på innspeling av akustisk musikk. Studentane får ei unik moglegheit til å forbetra kompetansen og yrkesrøynsla.

Programmet er avgrensa til 15 studentar. På den måten vil kvar og ein få rikeleg studiotid og praksis. MPR-studenter jobbar tett med ei rekke profesjonelle samarbeidspartnarar, som til dømes Stavanger Symfoniorkester, Stavanger jazzforum, Folken og Tou Scene. Med studentar frå meir enn 35 land er -programmet godt representert i det internasjonale lydmiljøet.

Les meir frå Fakultet for utøvande kunstfag