Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon ved Fakultet for utøvande kunstfag, Universitetet i Stavanger, held til på sentrumsnære campus Bjergsted i hjartet av Bjergsted kulturpark.

Published Sist oppdatert
Fakta
Studentar

135

Tilsette

31

Stipendiatar

3

Studium

På Fakultet for utøvande kunstfag utdannar vi musikarar, dirigentar, dansarar, instrumentalpedagogar, dansepedagogar og kulturarbeidarar. I avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon tilbyr me studiar på alle nivå innan utøvande musikk med jazz som studieretning. Me tilbyr bachelor i dans, kunstfagleg PPU, musikkproduksjon og opptaksteknikk, og DigJazz, eit digitalt vidareutdanningsstudium i improvisasjon. Les alt om studia våre og våre søknadsfristar her.

Bachelor i dans førebur deg til eit profesjonelt yrkesliv som utøvande og skapande dansekunstnar.
Studentane får opptre saman med nasjonale og internasjonale artistar. Her frå då Bjergsted jazzensemble hadde konsert saman med Valkyrien Allstars på MaiJazz 2019.

Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon ved Fakultet for utøvande kunstfag held til på sentrumsnære campus Bjergsted i hjartet av Bjergsted kulturpark. Tilsette og studentar er aktive som musikarar og dansarar i Stavangers yrande kulturliv. Bjergsted kulturpark består av ei rekke kulturinstitusjonar som har eit tett samarbeid med fakultetet generelt og jazz- og danseutdanninga spesielt. I Bjergsted finst alt frå kulturskule, MDD-lina ved Stavanger katedralskole til Stavanger konserthus der Stavanger symfoniorkester held til. Stavanger Jazzforum og Mai Jazz er jazzutdanningas viktigaste samarbeidspartnarar. I austre bydel ligg Tou Scene og IMIR/RIMI som bidrar inn i eit kreativt studiemiljø for våre dansestudentar.

Avdelinga har studium på alle nivå innan utøvande musikk med jazz som studieretning. I tillegg tilbyr vi bachelor i dans, PPU i utøvande og skapande kunstfag og musikkproduksjon og opptaksteknikk. Me tilbyr også DigJazz, som er eit digitalt vidareutdanningsstudium i improvisasjon.

Kontakt

Telefon: + 47 51 83 40 00 
E-post: bjergsted@uis.no 

Besøksadresse
Bjergsted 1 
4007 STAVANGER 

Opningstider i ekspedisjonen 
Måndag, onsdag og fredag: 
10:00-11:30 og 12:00-14:00. 
Stengt i lunsjen: kl. 11.30–12.00. 
Tysdag og torsdag: stengt.  

Postadresse
Universitetet i Stavanger 
Fakultet for utøvende kunstfag 
4036 Stavanger 

Finn fram (Mazemap)

Fagmiljø og tilsette ved Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Avdelingsleder
51834024
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Studium

Avhengig av kor langt den enkelte studenten har kome i utdanninga så vektlegg vi på UiS at du skal utvikla den personlege musikalske stemma di. På årsstudium og bachelor blir fundamentet lagt for ei livslang utvikling innanfor utøvande musikk. På vidareutdanning, master og Postgraduate Diploma vil det i stigande grad vere fokus på å utvikle spesialisert kunnskap retta inn mot ein fleksibel arbeidsmarknad. Det er òg mogleg å ta PhD i utøvande musikk. I tillegg tilbyr vi digitale studium, bachelor i dans, PPU for utavende og skapende kunstfag samt musikkproduksjon og opptaksteknikk.

Aktuelt frå avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

– Å gå PPU hjalp meg med å finne ut korleis det er å jobbe som danselærar

Praksisen gav Ingrid innspel til korleis ho kunne trekke trådar mellom ulike kunstnarlege uttrykk i undervisinga.

Første med doktorgrad i kunstnarleg utviklingsarbeid ved UiS

– Ein disputas innanfor kunstnarleg ph.d. er ikkje kvardagskost her i landet, seier dekan Harald Eikaas ved Fakultet for...

UiS-studenter inviterer til jazzskole for barn og unge

Kjenner du barn eller unge som vil lære å spille jazz? Jazzskolen drives av jazzstudentene ved Fakultet for utøvende kun...

Konsertar og framsyningar ved UiS Fakultet for utøvande kunstfag

Tilsette og studentar ved Fakultet for utøvande kunstfag arrangerer over 200 konsertar og framsyningar i året. Her finn ...

Bjergsted-konferansen 2023

Gjennom innlegg, samtalar og kunstnarlege innslag set Bjergsted-konferansen 2023 søkelyset på kunst, kultur og samfunn. ...

Hva betyr kulturpolitikk for samfunnsutviklingen?

En kronikk fra Harald Eikaas, dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag.

– Eg føler at me har vakse som pedagogar og klasseleiarar

Det seier Kristoffer som er PPU-student ved Fakultet for utøvande kunstfag. I ei veke har han vore med på eit nytt innov...

Vinnarane av Kammermusikkonkurransen 2023

To ensemble har vunne Skjeies kammermusikkstipend på 25 000 kr.

200 søkarar på plass. Nå er det endeleg normale opptaksprøver ved Bjergsted igjen

Nå myldrar det av spente, framtidige studentar på campus Bjergsted. For alle søkarar til utøvande musikkstudium på UiS m...

Studerer PPU i utøvende og skapende kunstfag for å skape flere jobbmuligheter

– Det er veldig smart å ta PPU nå, sier Oda, som er student ved Fakultet for utøvende kunstfag

Tar digitale jazzstudier for å ha et mer lekent forhold til instrumentet sitt

Studiet er både kjekt, interessant og lærerikt, mener Karl Ole.

Sammen for fremtidens dansekunstnere

Hvordan legges det til rette for arbeidet med framtidens dansekunstnere i de ulike fasene i utdanningsløpet?

Dansetrilogi om klimaforandringene

– Klimaforandringene skal ikke forstås. De skal merkes.

Opptrer for Dronning Sonja

Universitetslektor i jazzseksjonen og trompetist, Simen Kiil Halvorsen, opptrer på den norske Mindekirkens 100-årsjubile...

All tomorrow's parties - post-pandemic- dancing

Brynjar Åbel Bandlien, førsteamanuensis i dans ved Fakultet for utøvende kunstfag har premiere for sin forestilling All ...

Dybwik får fylkeskommunens kulturpris

Årets kulturprisvinner har hatt en rolle i det aller meste innen dansefeltet i Rogaland. Siri Dybwik underviser i utøven...

20 år med jazzutdanning i Stavanger

Jazzutdanningen ved Fakultet for utøvende kunstfag feirer 20 år under årets MaiJazz. Dette markeres med en energibombe a...

Stort oppmøte fra UK ved Royal Conservatoire i Haag

Sist helg ble konferansen Audio Engineering Society convention holdt. Fakultet for utøvende kunstfag hadde ti representa...

Orgelnatt: Bach, bølger og renstemming

Dansestudenter aktuell i en allegori om klimaendringene.

Dag Magnus Narvesen ny stipendiat i nevroteknologi og kunstnerisk uttrykk

Fakultet for utøvende kunstfag ønsker velkommen til ny ph.d.-stipendiat.

Marius Neset ansatt som professor II

Fakultet for utøvende kunstfag ønsker velkommen til Marius Neset i ny stilling.

Lydcollage innspilt i isolasjon

Kristoffer Alberts, PhD-stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Fakultet for utøvende kunstfag er ute med nytt alb...

Thomas Torstrup Quartet: Two Brothers

Universitetslektor Thomas Torstrup høster strålende kritikk for albumet Two Brothers, som slippes fredag 20. august.

Les meir