Hopp til hovedinnhold

Program for semesterstartsuken på campus Bjergsted

Fra mandag 16. august til fredag 20. august arrangeres det åpningsseremonier, informasjonsmøter og fadderarrangement. Her finner du programmet for campus Bjergsted.

Publisert: Endret:
Fakultet for utøvende kunstfag, campus Bjergsted. Foto: Marius Vervik

Informasjonsmøter med fremmøteregistrering

Det arrangeres informasjonsmøter for hvert studieprogram gjennom hele uke 33 på campus Bjergsted. Møtene er obligatoriske, og er for både nye og allerede aktive studenter. Det vil si at alle studenter på alle trinn må delta på informasjonsmøtet for sitt studieprogram. Finn tid for ditt møte i oversikten nedenfor.

Studenter på Bachelor i utøvende musikk med PPU som veivalg i 2. avdeling, har to informasjonsmøter. Ett for PPU og ett for bachelor.

Oppstart for Digitale studier

Studenter tatt opp til digitale studier har ikke oppmøteplikt i semesterstartsuken. Lenke til digitale informasjonsmøter blir sendt på e-post fra studiekoordinator og/eller ansvarlige lærere i august.

Med forbehold om endringer. Oppdatert: 16.08.2021

Klokken 10.30 - Faddermøte på campus Bjergsted

Alle nye studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) bes møte i Eikenes-salen kl. 10.30 for møte med fadderledere. Det blir felles avreise til campus Ullandhaug senere samme dag, for Universitets offisielle åpningsseremoni og åpning av fadderlandsbyen.

Sted: Eikenes- salen (tidligere Lille konsertsal)

Klokken 12.00 - Universitetets åpningsseremoni på campus Ullandhaug

Universitetet i Stavanger åpner høstsemesteret med en høytidelig og uformell åpningsseremoni for alle studenter kl. 12.00 på campus Ullandhaug. Seremonien kan også ses her.

Sted: Campus Ullandhaug

Etter seremonien - Åpning av Fadderuka

Les mer her for påmelding og fullstendig program.

Klokken 11.00 - 13.00 - Åpningsseremoni på campus Bjergsted

Fakultetet arrangerer en egen åpningsseremoni med kunstneriske innslag på campus. Åpningsseremonien er for både studenter og ansatte.

Sted: Kuppelhallen på campus Bjergsted

Arrangementet er åpent for alle ansatte og studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag! Ingen påmelding.

Klokken 13.00 - 14.00 - Sosialt opplegg med gratis lunsj

Arrangementet vil foregå ute i Bjergstedparken etter endt åpningsseremoni. Arrangementet er åpent for alle ansatte og studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag! Ingen påmelding.

Klokken 09.00 - 10.00 - Informasjonsmøte klassisk bachelor 1. klasse

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Bachelor musikk 1. klasse, klassisk.

Sted: Eikenes-salen (tidl. Lille Konsertsal)

Klokken 09.00 - 10.00 - Informasjonsmøte jazz bachelor 1. klasse

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Bachelor musikk 1. klasse, jazz.

Sted: Hetland-salen (tidl. auditorium 1301)

Klokken 10.15 - 11.45 - Informasjonsmøte dans bachelor 1. klasse

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Bachelor 1. klasse, dans.

Sted: Eikenes-salen (tidl. Lille Konsertsal)

Klokken 10.15 - 11.15 - Informasjonsmøte musikkproduksjon

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Musikkproduksjon og Opptaksteknikk (MPO).

Sted: Hetland-salen (tidl. auditorium 1301)

Klokken 12.15 - 13.15 - Informasjonsmøte jazz årsstudium

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Årsstudium musikk, jazz.

Sted: Eikenes-salen (tidl. Lille Konsertsal)

Klokken 12.30 - 14.00 - Fellesmøte dans alle klasser

Fellesmøte for alle dansestudenter og lærere i rom 1302.

Klokken 14.00 - 14.45 - Digitalt informasjonsmøte dirigentstudier

Informasjonsmøte for studenter på to av våre digitale studier; digitale dirigentstudier og digitale skolekorpsstudier.

Sted: Zoom. Lenke blir tilsendt på e-post i august.

Klokken 15.00 - 18.00 - Bli kjent på Folken!

Folken inviterer alle studenter hjem til seg for en Bli- kjent kveld.

Sted: Folken

Merk! Fagseksjonene har anledning til å legge opp til egen aktivitet i etterkant av informasjonsmøtene, informasjon kommer i så fall direkte fra avdeling/lærer.

Klokken 09.30 - 10.30 - Informasjonsmøte klassisk årsstudium

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Årsstudium musikk, klassisk.

Sted: Eikenes-salen (tidl. Lille Konsertsal)

Klokken 09.30 - 10.30 - Informasjonsmøte jazz master

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Master musikk 1. og 2. klasse, jazz.

Sted: Hetland-salen (tidl. auditorium 1301)

Klokken 10.45 - 11.45 - Informasjonsmøte klassisk master

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Master musikk 1. og 2. klasse, klassisk.

Sted: Eikenes-salen (tidl. Lille Konsertsal)

Klokken 10.30 - 11.30 - Informasjonsmøte PPU

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for PPU, både hel- og deltidsstudenter, samt 3. og 4. klasse bachelorstudenter med PPU som veivalg.

Sted: Hetland-salen (tidl. auditorium 1301)

Klokken 12.15 - 13.15 - Informasjonsmøte PDM og Videreutdanning klassisk og jazz

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for PDM- og Videreutdanning musikk, klassisk og jazz.

Sted: Hetland-salen (tidl. auditorium 1301)

Merk! Fagseksjonene har anledning til å legge opp til egen aktivitet i etterkant av informasjonsmøtene, informasjon kommer i så fall direkte fra avdeling/lærer.

Klokken 09.15 - 15.15 - Oppstart for alle dirigenter

Oppstart for alle dirigentstudenter med Bjarte Engeset.

Sted: Hetland-salen (tidl. auditorium 1301)

Klokken 09.00 - 11.30 - Informasjonsmøte dans 2. og 3. klasse

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Bachelor 2. og 3. klasse, dans.

Sted: Eikenes-salen (tidl. Lille Konsertsal)

Klokken 12.00 - 13.00 - Informasjonsmøte klassisk 2., 3. og 4. klasse

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Bachelor 2., 3. og 4. klasse musikk, klassisk.

Sted: Eikenes-salen (tidl. Lille Konsertsal)

Klokken 13.15 - 14.15 - Informasjonsmøte jazz 2., 3. og 4. klasse

Informasjonsmøte med fremmøteregistrering for Bachelor 2., 3. og 4. klasse musikk, jazz.

Sted: Eikenes-salen (tidl. Lille Konsertsal)

Merk! Fagseksjonene har anledning til å legge opp til egen aktivitet i etterkant av informasjonsmøtene, informasjon kommer i så fall direkte fra avdeling/lærer.