Tilsette ved Fakultet for utøvande kunstfag

Her finn du oversikt over alle våre tilsette frå dei forskjellige avdelingene og seksjonane som tilhøyrer fakultetet.

Publisert Sist oppdatert

Leiing

Fakultetsdirektør
51832806
Bjergsted
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Dekan
51832866
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdelingsleder
51834024
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis i dans
51834089
Bjergsted
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis i akkompagnement
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk
Avdelingsleder
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for klassisk musikk

Avdeling for jazz, dans, ppu og musikkproduksjon

Avdeling for klassisk musikk

Administrasjon og forsking