Hopp til hovedinnhold

Fagmiljø for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvande og skapande kunstfag

Fakultetet for utøvande kunstfag si PPU-utdanning har ein unik profilering av pedagogikk innan musikk, dans, drama og teater.

Publisert: Endret:
Fakta

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag har en profilering av pedagogisk utdanning innen musikk, dans, drama og teater. Fakultetets PPU-seksjon har et unikt studie- og fagmiljømiljø på tvers av kunstfagene. Studiets profil kjennetegnes også av et rikt forgrenet entreprenørskap innen kunstområdet, med vekt på å gi grunnlag for allsidig utøvende og pedagogisk yrkesinnsats.

På Universitetet i Stavanger tilbyr vi Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i skapende og utøvende kunstfag. Søknadsfrist 1. mars

Tilsette

51831224
Fakultet for utøvende kunstfagAvdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Universitetslektor
51834027
Fakultet for utøvende kunstfagAvdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førstelektor
51834045
Fakultet for utøvende kunstfagAvdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Universitetslektor
51834021
Fakultet for utøvende kunstfagAvdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Universitetslektor
Campus Bjergsted
Fakultet for utøvende kunstfagAvdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Universitetslektor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førstelektor
Jazzskolen drives av studenter som tar PPU i skapende og utøvende kunstfag. Foto: Morten Berentsen
Jazzskulen er eit av fleire undervisningsprosjekt som drivast av studentane som tar Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i skapande og utøvande kunstfag ved Fakultet for utøvande kunstfag (UiS). Foto: Morten Berentsen.

Fakultetet si PPU-utdanning har ein unik profilering av pedagogikk innan musikk, dans, drama og teater. Denne profilen blir mellom anna kjenneteikna av eit rikt forgrena entreprenørskap innan kunstområdet, med vekt på å gi grunnlag for allsidig utøvande og pedagogisk yrkesinnsats. Kontakten med praksisfeltet omfattar både pedagogiske og utøvande område.

Bjergsted kulturpark er ein smeltedigel av arbeidsliv, og PPU-utdanningen er samarbeidsavtalar med Stavanger kulturskule og MDD ved Stavanger katedralskule. Elles er me i ulike grunnskular i Stavanger og Randaberg, og ved Vågen vidaregåande og Sandnes kulturskule.

Alle som underviser og rettleier på PPU-utdanningen har høg pedagogisk og didaktisk kompetanse og kunstfaglig bakgrunn.

Kunstfaglige PPU-studier med søknadsfrist 1. mars

Deltid - Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfag

Les meir frå Fakultet for utøvande kunstfag